Hoppa direkt till innehållet
printicon

Utbildning

Kursutvärderingar
Kursutvärderingar

Här publiceras de fastställda sammanställningar och analyser av kursutvärderingar för våra kurser.

Utbildning på forskarnivå

NMD bedriver forskarutbildning inom två ämnesområden, pedagogiskt arbete och ämnesdidaktik.

Kurser per termin

Våren 2019

6PE216, Bedömning (UK) 100%, Dagtid, Distans, 7.5, Umeå

6PE237, Bedömning för lärande i förskolan (UK) 100%, Dagtid, Normal, 10.0, Umeå

6PE236, Bedömning för och av lärande i grundskolan (UK) 100%, Dagtid, Normal, 11.0, Umeå

6BI101, Biologididaktik 1 för ämneslärare för gymnasiet 50%, Dagtid, Normal, 7.5, Umeå

6BI102, Biologididaktik 2 för ämneslärare för gymnasiet 50%, Dagtid, Normal, 7.5, Umeå

6BI100, Biologididaktik för ämneslärare för åk 7-9 50%, Dagtid, Normal, 7.5, Umeå

6MN036, Examensarbete för ämneslärarexamen - Matematik 100%, Dagtid, Normal, 30.0, Umeå

6PE235, Examensarbete med ämnesdidaktisk inriktning (UK) 50%, Dagtid, Distans, 15.0, Umeå

6PE240, Formativ bedömning och motivation 25%, Dagtid, Distans, 7.5, Umeå

6FY101, Fysikdidaktik 1 för ämneslärare för gymnasiet 50%, Dagtid, Normal, 7.5, Umeå

6FY102, Fysikdidaktik 2 för ämneslärare för gymnasiet 50%, Dagtid, Normal, 7.5, Umeå

6FY100, Fysikdidaktik för ämneslärare för åk 7-9 50%, Dagtid, Normal, 7.5, Umeå

6PE206, Handledarutbildning för VFU-handledare, bedömning 12%, Dagtid, Distans, 3.5, Ortsoberoende

6PE199, Identifiering och kartläggning av undervisning och lärande med fokus på elever i behov av särskilda utbildningsinsatser 100%, Dagtid, Distans, 12.0, Umeå

6KE101, Kemididaktik 1 för ämneslärare för gymnasiet 50%, Dagtid, Normal, 7.5, Umeå

6KE102, Kemididaktik 2 för ämneslärare för gymnasiet 50%, Dagtid, Normal, 7.5, Umeå

6KE100, Kemididaktik för ämneslärare för åk 7-9 50%, Dagtid, Normal, 7.5, Umeå

6MN039, Matematik 1 för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 100%, Dagtid, Normal, 7.5, Umeå

6MN049, Matematik 1 för lärande och undervisning för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-6 50%, Dagtid, Distans, 15.0, Umeå

6MN045, Matematik för förskolan 100%, Dagtid, Normal, 7.5, Örnsköldsvik

6MN045, Matematik för förskolan 100%, Dagtid, Normal, 7.5, Umeå

6NO036, Matematik, naturvetenskap och utomhuspedagogik för fritidshem 100%, Dagtid, Normal, 7.5, Umeå

6MN050, Matematikdidaktik 1 för grundskolans årskurs 7-9 och gymnasiet 100%, Dagtid, Normal, 7.5, Umeå

6MN050, Matematikdidaktik 1 för grundskolans årskurs 7-9 och gymnasiet 100%, Dagtid, Normal, 7.5, Umeå

6PE198, Matematikutveckling och lärande i ett specialpedagogiskt perspektiv 100%, Dagtid, Distans, 8.0, Umeå

6NK101, Naturkunskapsdidaktik 1 för ämneslärare för gymnasiet 50%, Dagtid, Normal, 7.5, Umeå

6NK102, Naturkunskapsdidaktik 2 för ämneslärare för gymnasiet 50%, Dagtid, Normal, 7.5, Umeå

6NO039, Naturorientering och teknik för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 100%, Dagtid, Normal, 15.0, Umeå

6NO040, Naturorientering och teknik för grundskolans årskurs 4-6, 100%, Dagtid, Normal, 30.0, Umeå

6NO023, Naturorientering och teknik för lärande och undervisning för åk F-3 och 4-6 50%, Dagtid, Distans, 15.0, Umeå

6NO043, Naturvetenskap och teknik i förskolan 100%, Dagtid, Normal, 15.0, Umeå

6PE266, Profession och vetenskap för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 (UK) 100%, Dagtid, Normal, 7.5, Umeå

6PE265, Profession och vetenskap för grundskolans årskurs 4-6 (UK) 100%, Dagtid, Normal, 7.5, Umeå

6PE200, Stöd och stimulans i arbetet med elever i behov av särskilda utbildningsinsatser 100%, Dagtid, Distans, 10.0, Umeå

6NO042, Utomhuspedagogik, naturvetenskap och matematik i förskola, fritidshem och grundskola 25%, Dagtid, Distans, 7.5, Umeå

6PE234, Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 90%, Dagtid, Distans, 28.5, Umeå

6PE267, Ämnesdidaktik (UK) 100%, Dagtid, Distans, 7.5, Umeå

Sommaren 2019

6NO044, Utomhuspedagogik och naturvetenskap - Sommar 50%, Dagtid, Normal, 7.5, Umeå

Hösten 2019

6PE269, Att undervisa i biologi (VFU) 100%, Dagtid, Normal, 6.0, Umeå

6PE270, Att undervisa i naturkunskap (VFU) 100%, Dagtid, Normal, 6.0, Umeå

6PE268, Att vara grundlärare (VFU) 100%, Dagtid, Normal, 1.5, Umeå

6PE216, Bedömning (UK) 100%, Dagtid, Distans, 7.5, Umeå

6PE237, Bedömning för lärande i förskolan (UK) 100%, Dagtid, Normal, 10.0, Umeå

6PE237, Bedömning för lärande i förskolan (UK) 100%, Dagtid, Normal, 10.0, Örnsköldsvik

6PE238, Bedömning för och av lärande för åk 7-9 och gymnasium (UK) 100%, Dagtid, Normal, 11.0, Umeå

6PE212, Examensarbete för grundlärarexamen med inriktning mot förskoleklass och grundskolans år 1-3 100%, Dagtid, Normal, 30.0, Umeå

6PE213, Examensarbete för grundlärarexamen med inriktning mot grundskolans år 4-6 100%, Dagtid, Normal, 30.0, Umeå

6PE277, Examensarbete för speciallärarexamen med specialisering mot matematikutveckling, 15 hp 100%, Dagtid, Normal, 15.0, Umeå

6BI009, Examensarbete för ämneslärarexamen - Biologi 100%, Dagtid, Normal, 30.0, Umeå

6FY008, Examensarbete för ämneslärarexamen - Fysik 100%, Dagtid, Normal, 30.0, Umeå

6KE004, Examensarbete för ämneslärarexamen - Kemi 100%, Dagtid, Normal, 30.0, Umeå

6MN036, Examensarbete för ämneslärarexamen - Matematik 100%, Dagtid, Normal, 30.0, Umeå

6NK036, Examensarbete för ämneslärarexamen - Naturkunskap 100%, Dagtid, Normal, 30.0, Umeå

6PE264, Grundlärare som profession (UK) 100%, Dagtid, Normal, 6.0, Umeå

6PE206, Handledarutbildning för VFU-handledare, bedömning 12%, Dagtid, Distans, 3.5, Ortsoberoende

6PE256, Kunskap undervisning och lärande 2 100%, Dagtid, Normal, 15.0, Umeå

6PE256, Kunskap undervisning och lärande 2 50%, Dagtid, Distans, 15.0, Umeå

6BI020, LäraryrketsDimensioner - ingångsämne biologi (VFU) 100%, Dagtid, Normal, 22.5, Umeå

6PE257, LäraryrketsDimensioner för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 (VFU) 100%, Dagtid, Normal, 22.5, Umeå

6PE258, LäraryrketsDimensioner för grundskolans årskurs 4-6 (VFU) 100%, Dagtid, Normal, 22.5, Umeå

6MN042, Matematik 2 för grundskolans årskurs 4-6 100%, Dagtid, Normal, 7.5, Umeå

6MN047, Matematik 2 för lärande och undervisning för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 50%, Dagtid, Distans, 15.0, Umeå

6MN048, Matematik 2 för lärande och undervisning för grundskolans årskurs 4-6 50%, Dagtid, Distans, 15.0, Umeå

6MN040, Matematik 3 för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 100%, Dagtid, Normal, 7.5, Umeå

6MN043, Matematik 3 för grundskolans årskurs 4-6 100%, Dagtid, Normal, 7.5, Umeå

6MN041, Matematik 4 för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 100%, Dagtid, Normal, 7.5, Umeå

6MN044, Matematik 4 för grundskolans årskurs 4-6 100%, Dagtid, Normal, 7.5, Umeå

6MN045, Matematik för förskolan 100%, Dagtid, Normal, 7.5, Umeå

6PE280, Matematik i specialpedagogiskt perspektiv 100%, Dagtid, Normal, 7.5, Umeå

6MN051, Matematikdidaktik 2 för grundskolans årskurs 7-9 och gymnasiet 100%, Dagtid, Normal, 7.5, Umeå

6NO043, Naturvetenskap och teknik i förskolan 100%, Dagtid, Normal, 15.0, Umeå

6PE182, Sex och samlevnad 25%, Dagtid, Normal, 7.5, Umeå

6PE279, Språk och matematik i ett specialpedagogiskt perspektiv 100%, Dagtid, Normal, 7.5, Umeå

6PE234, Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 90%, Dagtid, Distans, 28.5, Umeå

6PE267, Ämnesdidaktik (UK) 100%, Dagtid, Distans, 7.5, Umeå

6PE204, Examensarbete för speciallärarexamen med specialisering mot matematikutveckling 100%, Dagtid, Normal, 30.0, Umeå