"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Forskarutbildning vid NMD

Har du lust att undersöka frågor om skola, utbildning, undervisning och lärande, med särskilt fokus på matematik, naturvetenskap eller teknik? En forskarutbildning hos oss ger dig fördjupade kunskaper inom dessa områden och utvecklar din förmåga till kritiskt och analytiskt tänkande.

Fakta om forskarutbildning

Omfattar fyra års heltidsstudier för doktorand och två år för licentiand.

Ett antal doktorandkurser (75-105 hp) och ett avhandlingsarbete (135-165 hp) ingår i utbildningen.

Vid eventuell föräldraledighet och/eller vård av barn förlängs utbildningen.

Doktorander har fackligt avtalad lön under anställningen och behöver därmed inte ta studielån.

En forskarutbildning är en universitetsutbildning som omfattar fyra års heltidsstudier och som leder till en doktorsexamen. För att kunna bli antagen till en forskarutbildning krävs bland annat att man redan har en grundexamen på universitetsnivå, till exempel en lärarutbildning. Exakt vad som krävs för att bli antagen står i forskarutbildningsämnets allmänna studieplan. Våra ämnen är pedagogiskt arbete och ämnesdidaktik, med inriktning mot antingen matematik, naturvetenskap eller teknik (se länkar till studieplanerna längre ner). 

Utbildningen består av en kursdel och en avhandlingsdel och du som doktorand har under utbildningen stöd av minst två handledare. Du blir oftast ansluten till någon av universitetets forskarskolor (se nedan) där du får ta del av kurser samt möta andra doktorander i det utbildningsvetenskapliga fältet. På så sätt bygger vi en starkare forskarutbildning tillsammans med institutioner på andra fakulteter.

NMD har en öppen och kollegial forskarutbildningsmiljö vilket innebär att det är lätt att få stöd av andra forskarstuderande och forskare i såväl formella som informella sammanhang. Institutionen har goda relationer med kommuner runt om i landet och dess forskare och forskarstuderande är eftertraktade samarbetspartners inom både skolutveckling och fortbildning.

Efter utbildningen är du doktor i ditt ämne och kan till exempel jobba med forskning och undervisning på universitetsnivå, till exempel på lärarutbildningen.

Allmänna studieplaner

Pedagogiskt arbete

Ämnesdidaktik

Kontaktperson

Tomas Bergqvist
Universitetslektor, forskare
E-post
E-post
Telefon
090-786 65 19

Våra forskningsmiljöer

Umeå Science Education Research

UmSER är ett tvärvetenskapligt nätverk av forskare, doktorander samt lärare från skola och högskola

Umeå forskningscentrum för matematikdidaktik (UFM)

UFM är ett tvärvetenskapligt nätverk av forskare, doktorander samt lärare från skola och högskola.

Forskarskolor

Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området

För att skapa en kreativ och sammanhållen forskarutbildningsmiljö i utbildningsvetenskap.

Genusforskarskolan

Syftet är att främja genusforskningen som en inriktning inom olika discipliner

Senast uppdaterad: 2022-02-04