Hoppa direkt till innehållet
printicon

Utbildning på forskarnivå

Du kan efter ansökan och särskild prövning antas till forskarutbildning som omfattar ca 2-4 års studier och leder fram till odontologie licentiat eller odontologie doktorsexamen.

Utbildning på forskarnivå
Utbildning på forskarnivå

Det finns 80–talet ämnesinriktningar inom forskarutbildningsämnet Medicinsk vetenskap.