Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 5 maj 2021)

printicon

Utbildning på forskarnivå

Att gå en forskarutbildning innebär att ägna sig åt ett forskningsprojekt under handledning och att följa en individuell studieplan. Utbildning på forskarnivå vid Medicinska fakulteten ger dig förutsättningar att bli en självständig och kritiskt tänkande forskare som också är attraktiv på arbetsmarknaden utanför akademin.

Du som är intresserad av utbildning på forskarnivå ska i första hand vända dig till prefekt eller forskare vid den institution där forskning och utbildning bedrivs inom ditt intresseområde. Där får du information om deras forskningsprojekt och möjligheter att ge forskarutbildning.

Forskarutbildningsämnet vid fakulteten är Medicinsk vetenskap, och inom det finns ett 90–tal ämnesinriktningar.

Doktorsexamen

En doktorsexamen omfattar 240 hp motsvarande fyra års heltidsstudier i ett forskarutbildningsämne, inklusive godkända doktorandkurser och en doktorsavhandling.

Antagning till utbildning på forskarnivå

För att antas som forskarstuderande krävs att du uppfyller kraven för grundläggande behörighet samt särskilda behörighetskrav som kan variera för olika ämnesinriktningar, samt att du har de förmågor som i övrigt behövs för att klara utbildningen.

För mer information om antagning

Lediga doktorandanställningar på Umeå universitet

Ordförande i RUF - forskarutbildningsansvarig

Simon Tuck
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 67 87

Studierektor

Ulrich von Pawel-Rammingen
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-785 25 23

Fakultetssamordnare

Gunilla Mårald
Fakultetssamordnare
E-post
E-post
Telefon
090-786 71 78