"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Elin Berge

Utbildning på forskarnivå

Att gå en forskarutbildning innebär att du ägnar dig åt ett forskningsprojekt under handledning och att följa en individuell studieplan. Utbildning på forskarnivå vid Medicinska fakulteten ger dig förutsättningar bli en självständig och kritiskt tänkande forskare som också är attraktiv på arbetsmarknaden utanför akademin.

Du som är intresserad av utbildning på forskarnivå ska i första hand vända dig till prefekt eller forskare vid den institution där forskning och utbildning bedrivs inom ditt intresseområde. Där får du information om deras forskningsprojekt och möjligheter att ge forskarutbildning.

Forskarutbildningsämnet vid fakulteten är Medicinsk vetenskap, och inom det finns ett 80–tal ämnesinriktningar.

Doktorsexamen

En doktorsexamen omfattar 240 hp motsvarande fyra års heltidsstudier i ett forskarutbildningsämne, inklusive godkända doktorandkurser och en doktorsavhandling.

Antagning till utbildning på forskarnivå

För att antas som forskarstuderande krävs att du uppfyller kraven för grundläggande behörighet samt särskilda behörighetskrav som kan variera för olika ämnesinriktningar, samt att du har de förmågor som i övrigt behövs för att klara utbildningen.

För mer information om antagning

Lediga doktorandanställningar på Umeå universitet

Ordförande i Rådet för utbildning på forskarnivå, studierektor

Ann Sörlin
Universitetslektor, övrig/annan befattning
E-post
E-post
Telefon
090-786 92 38

Fakultetssamordnare

Gunilla Mårald
Fakultetssamordnare
E-post
E-post
Telefon
090-786 71 78
Senast uppdaterad: 2022-10-24