Hoppa direkt till innehållet
printicon

Forskning vid institutionen för omvårdnad

Vid institutionen för omvårdnad bedrivs inom ämnena omvårdnad, radiografi och sexuell och reproduktiv hälsa både grundforskning och tillämpad forskning med fokus på personer med olika sjukdomstillstånd, deras närstående, vårdpersonal, relationer i vården samt vårdetik. Ofta genomförs forskningsprojekt i samverkan med andra ämnesområden.

Forskningsprojekt
Forskningsprojekt

Institutionen för omvårdnad

Forskargrupper
Forskargrupper

Institutionen för omvårdnad

Reportage och porträtt

Samtal med familjefokus – ett professionellt verktyg
Samtal med familjefokus – ett professionellt verktyg

Karin Sundin, professor i omvårdad, forskar om hur familjecentrerade samtal kan förbättra familjehälsan.

Genusperspektiv på förlossningsvård
Genusperspektiv på förlossningsvård

Agneta Westergren forskar om varför ingrepp under förlossning ökar och vilka konsekvenserna detta får.

Vill förbättra vård och omsorg av äldre personer
Vill förbättra vård och omsorg av äldre personer

Birgitta Olofsson undersöker också hur smärtbehandling före operation av höftfraktur kan bli bättre.