"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Forskning vid institutionen för omvårdnad

Vid institutionen för omvårdnad bedrivs inom ämnena omvårdnad, radiografi och sexuell och reproduktiv hälsa både grundforskning och tillämpad forskning med fokus på personer med olika sjukdomstillstånd, deras närstående, vårdpersonal, relationer i vården samt vårdetik. Ofta genomförs forskningsprojekt i samverkan med andra ämnesområden.

Forskningsprojekt

Institutionen för omvårdnad

Forskargrupper

Institutionen för omvårdnad

Senast uppdaterad: 2020-08-19