Hoppa direkt till innehållet
printicon

Forskning

Vid institutionen för omvårdnad bedrivs inom ämnena omvårdnad, radiografi och sexuell och reproduktiv hälsa både grundforskning och tillämpad forskning med fokus på personer med olika sjukdomstillstånd, deras närstående, vårdpersonal, relationer i vården samt vårdetik. Ofta genomförs forskningsprojekt i samverkan med andra ämnesområden.

Forskningsprojekt
Forskningsprojekt

Institutionen för omvårdnad

Forskargrupper
Forskargrupper

Institutionen för omvårdnad