Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 11 maj 2021)

printicon

Forskning vid institutionen för omvårdnad

Vid institutionen för omvårdnad bedrivs inom ämnena omvårdnad, radiografi och sexuell och reproduktiv hälsa både grundforskning och tillämpad forskning med fokus på personer med olika sjukdomstillstånd, deras närstående, vårdpersonal, relationer i vården samt vårdetik. Ofta genomförs forskningsprojekt i samverkan med andra ämnesområden.

Forskningsprojekt
Forskningsprojekt

Institutionen för omvårdnad

Forskargrupper
Forskargrupper

Institutionen för omvårdnad