Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 20 januari 2021)

printicon

Forskningsprojekt

Institutionens aktiva projekt

Kvarstående besvär efter sfinkterruptur vid förlossning – The Post-OASIS-project
Tid 8 september 2020 till 31 december 2027
Typ av projekt Doktorandprojekt
Reproduktion och fertilitet hos vuxna med medfödda hjärtfel
Tid 1 maj 2020 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Självskadebeteende bland män
Tid 1 juni 2019 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Reflektion och reflekterande förmåga bland akut- och prehospital sjukvårdspersonal
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2024
Typ av projekt Doktorandprojekt
eHälsolitteracitet och inhämtande av hälsoinformation på internet
Tid 3 september 2018 till 30 september 2022
Typ av projekt Doktorandprojekt
Dietist på distans (DiOn)
Forskningsämne: Kostvetenskap
Tid 15 augusti 2018 till 14 juni 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Att vara sjukskötare och hälsovårdare i glesbygd med fokus på kliniskt beslutsfattande
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2022
Typ av projekt Doktorandprojekt
Hur införandet av standardiserade vårdförlopp påverkar tillgång till vård
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Masskadehändelser i underjordsmiljö - Allvarliga händelser i vägtunnlar
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2024
Typ av projekt Doktorandprojekt
Psykosocial arbetsmiljö och hälsa bland kommunanställda i gles landsbygd i norra Sverige
Tid 1 september 2017 till 30 september 2021
Typ av projekt Doktorandprojekt
Behandling med mistelpreparat för patienter med inoperabel bukspottkörtelcancer
Tid 1 januari 2016 till 31 december 2026
Typ av projekt Forskningsprojekt
Patienters upplevelse av att akut insjukna och behöva dialysteknisk behandling
Tid 1 augusti 2015 till 30 juni 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid tillsammans - Psykiatrisk heldygnsvård för personer med psykisk ohälsa
Tid 1 januari 2014 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt