Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Avslutade projekt

Design och utvärdering av teknik och omvårdnadsmiljö vid barnradioterapi
Tid 13 maj 2016 till 31 december 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
Våld mot kvinnor – en folkhälsofråga. Sjukvårdens beredskap och styrning
Forskningsområde: Genusvetenskap
Tid 1 januari 2016 till 31 december 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Samer och vård i livets slutskede – kunskap om traditioner för att utveckla framtidens vård
Tid 4 september 2015 till 31 december 2020
Typ av projekt Doktorandprojekt
Implementering av Liverpool Care Pathway (LCP) på äldreboenden
Tid 21 januari 2013 till 10 januari 2017
Typ av projekt Forskningsprojekt
HOPP till patienter med svår hjärtsvikt
Tid 18 augusti 2011 till 31 december 2013
Typ av projekt Forskningsprojekt
Skador bland barn och äldre i offentlig utomhusmiljö
Tid 1 mars 2011 till 1 mars 2015
Typ av projekt Forskningsprojekt
Det vårdande rummet i ambulanssjukvård med fokus på patientens behov av värme
Tid 3 november 2010 till 30 juni 2014
Typ av projekt Forskningsprojekt
Personcentrerad vård av personer med demenssjukdomar
Tid 5 oktober 2010 till 31 december 2013
Typ av projekt Forskningsprojekt
Samvetsstress och utbrändhet bland personal inom äldreomsorg
Tid 4 oktober 2010 till 31 december 2015
Typ av projekt Forskningsprojekt
Hälsostödjande samtal med familjer där en familjemedlem insjuknat i stroke
Tid 1 augusti 2010 till 31 december 2013
Typ av projekt Forskningsprojekt
Diabetessköterskors roll och interaktion med patienter i primärvården
Tid 21 september 2009 till 21 september 2013
Typ av projekt Forskningsprojekt
Utvärdering av en patientcentrerad intervention bland patienter med typ 2-diabetes
Tid 1 september 2009 till 1 september 2013
Typ av projekt Forskningsprojekt
Personcentrerad information till föräldrar inom barnonkologin - PIFBO-studien
Tid 1 september 2008 till 31 december 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Effekter av en individanpassad vårdmodell på aggressivt beteende vid demenssjukdom
Tid 1 januari 2008 till 31 december 2012
Typ av projekt Forskningsprojekt
DIVA – Diabetesintervention i Västerbotten steg 1-3
Tid 1 januari 2001 till 31 december 2017
Typ av projekt Forskningsprojekt