Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 4 december 2020)

printicon

Samarbeta med institutionen för omvårdnad

Institutionens största samarbeten är via den verksamhetsförlagda utbildningen med också genom uppdragsutbildning.

Samarbeta med en student
Samarbeta med en student

Ta chansen att utveckla din verksamhet med hjälp av våra studenters kreativitet och nya infallsvinklar.

Samarbeta med en forskare
Samarbeta med en forskare

Vi samarbetar ofta med andra lärosäten i vår forskning, men också med företag och organisationer.

 

Alla kan vinna på att samarbeta, det bidrar till utveckling för er, för våra studenter och forskare – och för samhället i stort.

Många av våra kurser och program har ett samarbete med kommuner och landsting i Norra sjukvårdsregionen, framförallt via den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU). VFU är en viktig ingång för möjligheten att rekrytera sjuksköterskor i norra Sverige.

Uppdragsutbildning

Uppdragsutbildning kan vara ett sätt att tillgodose arbetsgivarens behov av att höja och bredda kompetensen bland sina anställda. På förfrågan kan institutionen ge poänggivande utbildningar/kurser inom våra ämnen av varierad längd och nivå samt temadagar med innehåll och uppläggning enligt överenskommelse.

Forskning

För forskningen är samarbete ett sätt att fånga upp omgivningens aktuella behov, möta framtida utmaningar och komma samhället till nytta.

Företagsforskarskolan vid Umeå universitet skapar förutsättningar för samarbete mellan forskare, näringsliv och offentlig sektor genom gemensamt finansierade forskningsprojekt. Tillsammans med företag, stiftelse eller offentlig förvaltning arbetar forskare under 4 år med ett gemensamt forskningsproblem som behöver lösas för framtiden.

Vi kan hjälpa dig att hitta forskare, studenter, utbildningar och kontakter som du behöver.