"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Samarbeta med en forskare

Står din organisation inför en utmaning som ni behöver forskningsbaserad kunskap för att lösa? Tillhör ditt företag en bransch som kräver att ni ständigt ligger i framkant? Eller vill ni kanske få hjälp att ta en idé, produkt eller tjänst till nästa nivå? Vid Umeå universitet finns forskning inom alla vetenskapsområden. Chansen är stor att vi har gemensamma intressen.

Forskningen vid Umeå universitet bedrivs till stora delar i samverkan med olika partners – andra lärosäten, näringsliv, organisationer, kommuner och landsting. Ibland omfattar samverkan ett specifikt ämne. Andra gånger spänner den över ett eller flera vetenskapsområden.

Grunden för allt framgångsrikt samarbete är att det stärker båda parter. Därför ringar vi tillsammans med er in områden som bidrar till ömsesidig nytta, utveckling och ökad konkurrenskraft.

Oavsett vilken form av samverkan ni är nyfikna på kan ni vända er direkt till den institution eller forskare som ni vill samarbeta med. Eller så är ni välkomna att ta kontakt med Enheten för forskningsstöd och samverkan för att få hjälp att hitta rätt.

Här kan ni läsa vidare om olika former av samverkan för idéer och inspiration.

Exempel på samarbetsformer

Internationell forskningssamverkan

Vi söker ständigt nya samarbetspartners inom industri, samhälle och universitet från hela världen för större och mindre forskningsprojekt både inom och utanför EU. Enheten för forskningsstöd och samverkan kan hjälpa er som företag och organisationer att hitta partners vid Umeå universitet.

Kontakta Forskningsstöd

EU-expert

Agneta Hånell Plamboeck
Telefon: 090-786 56 61

Forskningssamordnare

Folmer Bokma
Telefon: 090-786 61 82

Jeanette Bröms
Telefon: 090-786 66 94

Bodil Formark
Telefon: 090-786 66 49

Karl-Erik Renhorn
Telefon: 090-785 13 28

Erika Sörensson
Telefon: 090-786 63 61

Anders Wennström
Telefon: 090-786 56 57
Mobil: 070-272 34 20

Ekonomer

Sandra Karlström
Ekonom, redovisning
Telefon: 090-786 66 17

Sussi Mikaelsson
Ekonom, budget
Telefon: 090-786 79 29

Universitetsjurister

Tina Nordström
Telefon: 090-786 92 85

Tobias Nyström
Telefon: 090-786 88 28

Forskning på uppdrag

Uppdragsforskning är i hög grad inriktad på att producera forskningsresultat som kan komma till praktisk nytta. Det kan handla om utredningar, utvärderingar eller utveckling av en metod, ett koncept eller en produkt.

Vad som ska utföras regleras i ett särskilt uppdragsavtal som upprättas mellan båda parter. Där regleras även frågor som rör exempelvis kostnader, rätten till resultat och sekretess. Uppdragsgivaren står för finansieringen av uppdraget – och kostnaden beror i sin tur på uppdragets omfattning, hur mycket tid som krävs och om det finns behov av specifik utrusning eller lokaler.

Forskaren som expert

Genom expertkonsultation utnyttjas forskarens kompetens för att lösa ett företags eller organisations specifika frågeställningar eller mer avgränsade problem. Det kan till exempel handla om rådgivning eller utvecklingsuppdrag.

Till skillnad mot uppdragsforskning bygger expertkonsultation i första hand på användning av befintlig kunskap och teknik och inte på att skapa nya forskningsrön. Även här står uppdragsgivaren för finansieringen och kostnaden beror på hur omfattande uppdraget är.

Personalutbyte

Ett personalutbyte ger möjlighet att delta i forsknings- eller utvecklingsarbete och att sätta sig in i en annan arbetsplats kultur och utmaningar. Det sprider kunskap, bidrar till verksamhetsutveckling och ökar förståelsen för andra sätt att tänka och nya idéer föds.

Den här typen av samverkan skräddarsys för varje enskilt fall. I dialog kommer vi överens om formerna för utbytet, parternas förväntningar, finansiering och arbetsuppgifter. Det kan till exempel innebära att personen i fråga deltar i forskningsprojekt, håller föreläsningar eller seminarier, eller deltar i diskussioner inom sitt område.

Företagsforskarskolan

Vi skapar förutsättningar för samarbete mellan forskare, näringsliv och offentlig sektor.

Samarbeta med en student

Ta chansen att utveckla din verksamhet med hjälp av våra studenters kreativitet och nya infallsvinklar.

Samarbeten skola-universitet

Samarbete med skolor, förskolor och fritidshem sker på flera olika sätt vid Umeå universitet.

Senast uppdaterad: 2020-06-23