"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Samarbeta med en student

Vill ni bygga relationer med potentiella framtida medarbetare? Få hjälp att utreda eller belysa en viss fråga? Eller önskar ni kanske nya perspektiv på er verksamhet? Tillsammans med er kan våra studenter ta sig an skarpa uppdrag kopplade till frågor inom just ert företag eller er organisation.

Att knyta an till våra studenter redan innan examen är något av en vinn-vinn-situation. För att studenterna själva ska bli så förberedda som möjligt för det stundande yrkeslivet så behöver de under utbildningens gång få möjlighet att testa sina nyförvärvade kunskaper på verkliga situationer och utmaningar. Därför arbetar de gärna med olika slags uppdrag gentemot företag och organisationer. 

Allt från besök till praktik

Är ni osäkra på hur ni ska gå tillväga? I listan nedan kan ni läsa mer om olika former av samverkan för idéer och inspiration.

Oavsett vilken samarbetsform ni sedan är nyfikna på så kan ni antingen vända er direkt till den institution eller forskare/lärare som ni vill samarbeta med – eller så är ni varmt välkomna att ta kontakt med Enheten för forskningsstöd och samverkan för att få hjälp att hitta rätt.

Ta chansen att utveckla er verksamhet med hjälp av våra studenters kreativitet och nya infallsvinklar ni med!

Exempel på samarbetsformer

Examensarbete

Många studenter är intresserade av att skriva examensarbeten tillsammans med ett företag eller en organisation. Något som för er är en möjlighet att etablera kontakt med ambitiösa personer på tröskeln till arbetslivet.

Examensarbeten planeras och genomförs utifrån både er verksamhets och studentens behov. I dialog med studenten, och hens handledare på Umeå universitet, kommer ni överens om den bästa lösningen för just ert samarbete.

Läs mer om samarbete kring examensarbete

Projektarbete

Om er verksamhet har behov av att göra en mindre analys, arbeta fram ett väl avgränsat underlag för något eller utveckla och testa en produkt, kan det vara ett passande projektarbete. Vissa projektarbeten utförs enskilt, men många görs i grupper om två till sju studenter. Arbetet ska vara förankrat i en verklig situation och ett konkret problem som formuleras av er som uppdragsgivare.

Projektarbetet ska resultera i en rapport eller annan dokumentation som också överlämnas till er och kan redovisas av studenterna på er arbetsplats.

Praktik

Många av våra utbildningar innehåller en eller flera perioder med praktik där studenten tillbringar allt från en vecka till flera månader på en arbetsplats och bidrar med sin kompetens genom att utföra konkreta arbetsuppgifter.

Co-op

Co-op, Co-operative education, är en internationellt beprövad samverkansmodell som bygger på samarbete mellan utbildning och företag eller organisationer. Under utbildningstiden kombinerar Co-op-studenterna sina studier med verksamhetsförlagda projektkurser och arbetsperioder. Sista terminen skriver de ett examensarbete i samverkan med sin aktuella arbetsplats.

Som arbetsgivare får du möjlighet att tidigt lära upp och lära känna potentiella medarbetare, vilket gör att Co-op ofta fungerar som en effektiv rekryteringsform och god investering för framtiden. Under arbetsperioderna tar studenten både med sig ny kunskap till er organisation och erfarenheter från yrkeslivet tillbaka till utbildningen. Kombinationen av teori och praktik gör det möjligt för studenterna att matcha en akademisk utbildning med värdefull erfarenhet och yrkeskompetens.

På Umeå universitet har vi fyra program som integrerat Co-op i sina utbildningar:

  • Högskoleingenjörsprogrammet i Maskinteknik, 180 hp
  • Högskoleingenjörsprogrammet i Elektronik och datorteknik, 180 hp
  • Högskoleingenjörsprogrammet i Byggteknik, 180 hp
  • Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi, 300 hp (från hösten 2018)


Läs mer om Co-op för arbetsgivare
Läs mer om Co-op för studenter

Gästföreläsningar

De flesta utbildningar tar gärna emot representanter från olika företag och organisationer som gästföreläsare. Studenterna får en inblick i hur det fungerar i arbetslivet och en bild av hur arbetsmarknaden ser ut.

Arbetsmarknadsdagar

Varje år arrangeras större och mindre arbetsmarknadsdagar där ditt företag har möjlighet att möta studenter från alla ämnesområden och knyta kontakter för uppdrag, examensjobb eller framtida arbetskraft. Uniaden är Umeå universitets största arbetsmarknadsdag. Här kan ditt företag kan träffa teknologer, naturvetare, designstudenter, ekonomer, systemvetare och personalvetare.

Välkommen att kontakta oss!

Kontakta en institution direkt

Enheten för forskningsstöd och samverkan

Enhetschef

Hans-Olov Byquist
090-786 53 55
072-538 53 55

Senast uppdaterad: 2020-06-23