"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Samarbeta med en student

Vill ni bygga relationer med potentiella framtida medarbetare? Få hjälp att utreda eller belysa en viss fråga? Eller önskar ni kanske nya perspektiv på er verksamhet? Tillsammans med er kan våra studenter ta sig an skarpa uppdrag kopplade till frågor inom just ert företag eller er organisation.

Att knyta an till våra studenter redan innan examen är något av en vinn-vinn-situation. För att studenterna själva ska bli så förberedda som möjligt för det stundande yrkeslivet så behöver de under utbildningens gång få möjlighet att testa sina nyförvärvade kunskaper på verkliga situationer och utmaningar. Därför arbetar de gärna med olika slags uppdrag gentemot företag och organisationer. 

Allt från besök till praktik

Är ni osäkra på hur ni ska gå tillväga? I listan nedan kan ni läsa mer om olika former av samverkan för idéer och inspiration.

Oavsett vilken samarbetsform ni sedan är nyfikna på så kan ni antingen vända er direkt till den institution eller forskare/lärare som ni vill samarbeta med – eller så är ni varmt välkomna att ta kontakt med Enheten för forskningsstöd och samverkan för att få hjälp att hitta rätt.

Ta chansen att utveckla er verksamhet med hjälp av våra studenters kreativitet och nya infallsvinklar ni med!

Exempel på samarbetsformer

Examensarbete

Många studenter är intresserade av att skriva examensarbeten tillsammans med ett företag eller en organisation. Något som för er är en möjlighet att etablera kontakt med ambitiösa personer på tröskeln till arbetslivet.

Examensarbeten planeras och genomförs utifrån både er verksamhets och studentens behov. I dialog med studenten, och hens handledare på Umeå universitet, kommer ni överens om den bästa lösningen för just ert samarbete.

Läs mer om samarbete kring examensarbete

Projektarbete

Om din verksamhet har behov av att göra en mindre analys, arbeta fram ett väl avgränsat underlag för något eller utveckla och testa en produkt så kan det vara ett passande projektarbete för våra studenter. Vissa projektarbeten utförs enskilt, men många görs i grupper om två till sju studenter. Arbetet ska vara förankrat i en verklig situation och ett konkret problem som formuleras av er som uppdragsgivare.

Projektarbetet resulterar i en rapport eller annan dokumentation som överlämnas till er och det kan även redovisas av studenterna på er arbetsplats.

Praktik

Många av våra utbildningar innehåller en eller flera perioder med praktik. Det innebar att studenten tillbringar allt från en vecka till flera månader på en arbetsplats för att lära och bidra med sin kompetens genom att utföra konkreta arbetsuppgifter.

Co-op

Co-op, Co-operative education, är en internationellt beprövad samverkansmodell som bygger på samarbete mellan utbildning och arbetsgivare. I korthet innebär den att studenter varvar sina teoretiska universitetsstudier med betalda arbetsperioder på ett företag. 

Satsningen ger dig som arbetsgivare möjlighet att tidigt lära upp och lära känna potentiella medarbetare, vilket gör att Co-op ofta fungerar som en effektiv rekryteringsform och en god investering för framtiden. Under arbetsperioderna tar studenten både med sig ny kunskap till er organisation och erfarenheter från yrkeslivet tillbaka till utbildningen. Kombinationen av teori och praktik gör det möjligt för studenterna att matcha en akademisk utbildning med värdefull erfarenhet och yrkeskompetens.

På Umeå universitet har vi fyra Co-op-program:

  • Högskoleingenjörsprogrammet i Maskinteknik, 180 hp
  • Högskoleingenjörsprogrammet i Elektronik och datorteknik, 180 hp
  • Högskoleingenjörsprogrammet i Byggteknik, 180 hp
  • Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi, 300 hp.

Läs mer om Co-op för arbetsgivare
Läs mer om Co-op för studenter

Gästföreläsningar

De flesta utbildningar tar gärna emot representanter från olika företag och organisationer som gästföreläsare, eftersom det ger studenterna en välkommen inblick i hur arbetslivet fungerar och hur arbetsmarknaden ser ut.

Som yrkesverksam får du samtidigt ett hum om vad dagens studenter är nyfikna på och intresserade av att veta mer om. 

Arbetsmarknadsdagar

Varje år arrangeras både större och mindre arbetsmarknadsdagar. De ger din verksamhet chansen att möta studenter från alla olika ämnesområden och knyta kontakter för exempelvis mindre uppdrag, examensjobb eller framtida rekrytering.

Uniaden är Umeå universitets största arbetsmarknadsdag. Här kan ni träffa studenter inom ekonomi, naturvetenskap, life science, teknik, IT, media, design, HR och personalvetenskap.

Läs mer om Uniaden

Välkommen att kontakta oss!

Kontakta en institution direkt

Enheten för forskningsstöd och samverkan

Vi är Umeå universitets centrala stöd i frågor som rör samverkan och forskningsfinansiering. Dessutom finns vi här för att underlätta för dig som vill nå och samarbeta med universitetets forskare, lärare och studenter.

Läs mer om det stöd vi erbjuder

Mejla oss direkt

Senast uppdaterad: 2024-05-02