Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 juli 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Arbetsterapi

Arbetsterapi handlar om att möjliggöra meningsfulla och viktiga aktiviteter i vardagen för personer i alla åldrar och det med hjälp av många olika strategier. En arbetsterapeut jobbar med att utreda personers aktivitetssituation och utformar i nära samarbete med personerna insatser som bidrar till att göra värdefulla aktiviteter och delaktighet möjlig. På enheten kan du läsa Arbetsterapeutprogrammet, både som kandidatprogram och på magister- och masternivå.

Sociala kontakter med ny teknik

Läs den debattartikel som publicerades i VK den 24 mars

 

Mer än 50 års erfarenhet av arbetsterapi

Anne G. Fisher, professor i arbetsterapi och hedersdoktor i arbetsterapi vid Umeå universitet avslutar nu sitt framgångsrika arbetsliv för att bli pensionär. Inom arbetsterapi är Anne välkänd och efterfrågad både som forskare och föreläsare i Sverige och internationellt. Hon har påtagligt påverkat utvecklingen av ämnet inte minst genom sin starka vilja och engagemang för att utveckla mätinstrument med fokus på aktivitet liksom att strukturera interventionsprocessen i arbetsterapi. Nyfikenheten och en strävan efter ständig utveckling av kunskap präglar Annes arbete, senast 2019 publicerades den senaste och väsentligt ombearbetade versionen av interventionsmodellen i arbetsterapi OTIPM ”Powerful practice: A model for authentic occupational therapy”. Hedersdoktor blev Anne vid Umeå universitet 2000 och hon arbetat även som professor här mellan 2002-2013. I ett pressmeddelande från Center for Innovative OT solution (CIOTS)  beskrivs Annes värdefulla bidrag till vetenskap och utveckling i arbetsterapi.

Vill du veta mer om våra program?

Läs mer om arbetsterapeutprogrammet

Läs mer om masterprogrammet i arbetsterapi

Nyheter från institutionen

Program minskade 70-åringars risk för hjärtkärlsjukdom
Publicerad: 15 jun, 2020

Risken för hjärtkärlsjukdom kan sänkas även på äldre dar, visar stor studie av 70-åringar i Umeå..

Yngve Gustafsson somarpratar i radions P1
Publicerad: 11 jun, 2020

Yngve Gustafsson, äldreforskare vid Umeå universitet, blir sommarpratare i radions P1 i augusti.

Barn med reumatism behöver stöd för att vara delaktiga i vården
Publicerad: 08 jun, 2020

Barn med reumatism undviker ibland att berätta hur de mår för sin familj eller vårdpersonal, visar avhandling.

"Viktigt förstå konsekvenserna av isoleringen"
Publicerad: 12 maj, 2020

Professorer efterlyser handlingsplan mot effekterna av besöksförbud på äldreboende under covid-19.

Information till våra studenter

Arbetsterapi - Kursutvärderingar och annan viktig information
Arbetsterapi - Kursutvärderingar och annan viktig information

För dig som läser kurser eller program inom arbetsterapi

Kontakta oss
Kontakta oss

Har du frågor och funderingar? Kontakta oss.