Hoppa direkt till innehållet
printicon

Om institutionen

Vid institutionen för socialt arbete bedrivs undervisning i socionomprogrammet samt forskning i socialt arbete. Institutionen har också ett masterprogram samt erbjuder fristående kurser och uppdragsutbildningar. Vid institutionen finns ca 85 anställda och ca 1000 studenter.

Utbildning

Institutionen för socialt arbete är en av de största utbildningsanordnarna vid samhällsvetenskapliga fakulteten. Vi erbjuder utbildning både genom program och genom kurser på grundnivå, avancerad nivå samt forskarutbildning inom ämnet socialt arbete. Vi har även kurser för dig som är yrkesverksam och intresserad av vidareutbildning.

Grundutbildning

På grundnivå ger vi socionomprogrammet, både vid campus i Umeå och som ett distansprogram där undervisningen huvudsakligen sker via internet.

Avancerad nivå

På avancerad nivå erbjuder vi masterprogrammet i socialt arbete och masterprogrammet Master in Nordic Social Work and Welfare, tillsammans med universiteten i Ålborg och Stavanger.
Vi erbjuder flera fristående kurser på både grund- och avancerad nivå, dessa ges som campuskurser och/eller internetbaserade kurser.

Forskarutbildning

Forskarutbildningen leder till examen Filosofie doktor i socialt arbete och omfattar 240 hp. Doktorer i socialt arbete är ofta verksamma som forskare och lärare vid universitet och högskolor, eller som forskare, utredare eller på chefspositioner inom myndigheter och andra offentliga organ.

Kompletteringsutbildning

Institutionen har också till uppdrag från regeringen att ge en kompletterande socionomutbildning för personer med utländsk examen.

Kompetensutveckling - uppdragsutbildning

I samverkan med olika organisationer och myndigheter har institutionen byggt upp flera utbildningar som vi erbjuder i form av uppdragsutbildning. Institutionen ansvarar bl.a. för nationella utbildningar på uppdrag av socialstyrelsen och genomför kurser i nära samverkan med socialtjänsten och andra organisationer.

Medverkan vid andra utbildningar

Institutionen medverkar också vid en rad andra utbildningar på Umeå universitet, bland annat vid polisutbildningen och masterprogrammet i ledarskap och organisation vid Sociologiska institutionen.

Forskning

Forskning i socialt arbete omfattar studier av sociala problem och deras orsaker och konsekvenser på individ-, grupp- och samhällsnivå. Vidare handlar forskningen om de samhälleliga insatser som syftar till att hantera eller lösa sociala problem. Även socialpolitiska frågor samt organisationen av välfärdssystem studeras, liksom sociala förändringar på en mer allmän nivå.

Umeå centrum för funktionshinderforskning

Institutionen för socialt arbete är också värd för Umeå centrum för funktionshinderforskning (UCFF). UCFF är en samarbetsorganisation för forskare, lärare och forskarstuderande vid Umeå universitet, aktörer inom kommun, landsting och funktionshinderrörelsen samt andra med intresse för forskning om funktionshinder.

Kontakta oss

Forskning: Lars Evertsson

Studievägledare grundutbildning: Gudrun Hedberg eller Ann-Christin Olsson

Studievägledare avancerad nivå: Helén Bergström

Forskarutbildning: Petra Ahnlund

Kompletteringsutbildning: Marie-Louise Snellman

Kompetensutveckling/uppdragsutbildning: Petra Ahnlund

Adress:

Institutionen för socialt arbete

Umeå universitet

901 87 Umeå


Tel: 090-786 9870
Fax: 090-786 7662

Besöksadress:


Samhällsvetarhuset, plan 5

Hiss C, plan 5