"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Om institutionen

Vid institutionen för socialt arbete bedrivs undervisning och forskning i ämnet socialt arbete. Hos oss jobbar cirka 85 personer och vi har omkring 2000 studenter. Institutionen för socialt arbete är en av de största utbildningsanordnarna vid samhällsvetenskapliga fakulteten. Vi har även kurser för dig som är yrkesverksam och intresserad av vidareutbildning.

80

Medarbetare

1200

Studenter

3 Program              

14 Fristående kurser

16

Doktorander

Utbildning

Institutionen för socialt arbete är en av de största utbildningsanordnarna vid samhällsvetenskapliga fakulteten. Vi erbjuder utbildning både genom program och genom kurser på grundnivå, avancerad nivå samt forskarutbildning inom ämnet socialt arbete. Vi har även kurser för dig som är yrkesverksam och intresserad av vidareutbildning.

Grundutbildning

På grundnivå ger vi socionomprogrammet, både vid campus i Umeå och som ett distansprogram där undervisningen huvudsakligen sker via internet. Vi erbjuder också fristående kurser på grundnivå.

Avancerad nivå

På avancerad nivå ger vi master- och magisterprogrammet i socialt arbete. Du kan också läsa fristående kurser på avancerad nivå, dessa ges som campuskurser och/eller internetbaserade kurser.

Forskarutbildning

Forskarutbildningen leder till examen Filosofie doktor i socialt arbete och omfattar 240 hp. Doktorer i socialt arbete är ofta verksamma som forskare och lärare vid universitet och högskolor, eller som forskare, utredare eller på chefspositioner inom myndigheter och andra offentliga organ.

Kompletteringsutbildning

Institutionen för socialt arbete har ett uppdrag från regeringen att ge en kompletterande socionomutbildning för personer med utländsk examen.

Kompetensutveckling - uppdragsutbildning

I samverkan med olika organisationer och myndigheter har institutionen byggt upp flera utbildningar som vi erbjuder i form av uppdragsutbildning. Vi ansvarar för flera nationella utbildningar på uppdrag av socialstyrelsen och genomför kurser i nära samverkan med socialtjänsten och andra organisationer.

Medverkan vid andra utbildningar

Institutionen för socialt arbete medverkar också vid en rad andra utbildningar på Umeå universitet, bland annat vid polisutbildningen.

Forskning

Forskning i socialt arbete omfattar studier av sociala problem och deras orsaker och konsekvenser på individ-, grupp- och samhällsnivå. Vidare handlar forskningen om de samhälleliga insatser som syftar till att hantera eller lösa sociala problem. Även socialpolitiska frågor samt organisationen av välfärdssystem studeras, liksom sociala förändringar på en mer allmän nivå.

Umeå centrum för funktionshinderforskning

Institutionen för socialt arbete är också värd för Umeå centrum för funktionshinderforskning (UCFF). UCFF är en samarbetsorganisation för forskare, lärare och forskarstuderande vid Umeå universitet, aktörer inom kommun, landsting och funktionshinderrörelsen samt andra med intresse för forskning om funktionshinder.

Prefekt vid institutionen för socialt arbete

Petra Ahnlund
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 52 78

Biträdande prefekt med ansvar för utbildning

Ahmet Gumuscu
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 61 91

Biträdande prefekt med ansvar för forskning

Kontakta oss

Forskning: Urban Markström

Studievägledare grundutbildning: Gudrun Hedberg 

Studievägledare avancerad nivå: Helén Bergström

Forskarutbildning: Fredrik Snellman

Kompletteringsutbildning: Ahmet Gümüscü

Kompetensutveckling/uppdragsutbildning: Ahmet Gümüscü

Adress:

Institutionen för socialt arbete

Umeå universitet

901 87 Umeå


Tel: 090-786 9870
Fax: 090-786 7662

Besöksadress:


Samhällsvetarhuset, plan 5 (använd Hiss C till plan 5)

Senast uppdaterad: 2023-11-15