"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Petra Ahnlund

Universitetslektor med forskningsinriktning äldre, äldreomsorg, kompetensfrågor.

 

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för socialt arbete Roll: Prefekt
Plats
Samhällsvetarhuset, plan 5, Biblioteksgränd 4 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Mitt namn är Petra Ahnlund och jag arbetar som lektor vid institutionen för socialt arbete. Sedan januari 2023 är jag också prefekt vid institutionen. Jag undervisar på socionomprogrammet och fristående kurser och är delaktig i institutionens forskningsprofil Ålder och åldrandets sociala och kulturella villkor. Jag forskar tillsammans med kollegor inom områden som på olika sätt berör äldre, äldreomsorg och funktionshinder samt migrationsfrågor med fokus på personal- och kompetensfrågor inom äldre- och handikappomsorgen. Utbildning, arbetsmiljö och relationer är tre begrepp som är centrala.

1997 tog jag en fil.kand i sociologi vid Linköpings universitet. Efter examen arbetade jag som utredare vid institutionen för samhällsmedicin och psykiatri vid Linköpings universitetssjukhus. 2000 tog jag min magisterexamen vid Tema Kommunikation, Linköpings universitet, samma år anställdes jag som doktorand vid institutionen för socialt arbete, Umeå universitet. Jag disputerade 2008 med en avhandling som heter Omsorg som arbete. Om utbildning, arbetsmiljö och relationer i äldre- och handikappomsorgen.

Forskningsprojekt 
I det Kampradfinansierade projektet Intim hjälp och omsorg i hemtjänsten - en kvalitativ studie av brukares och personals egna erfarenheter, studeras hur personal, brukare och enhetschefer inom hemtjänst och personlig assistans förstår och upplever intim och personlig omsorg. Projektet pågick mellan 2019-2022.

I det FORTE finansierade projektet Villkorad etablering? Förutsättningar och styrning av unga nyanländas arbetsmarknadsetablering, arbetade jag tillsammans med Eva Wikström. Studien fokuserade på olika aktörers arbete med flyktingars arbetsmarknadsetablering. 2014-2017.

I ett projekt finansierat av NCK var jag involverad i en studie om våld mot äldre som berör våld och hälsoaspekter bland personer som är 60 år och äldre.

I projektet Hemma i Botnia studerades välfärdsfrämjande hembesök och möjligheten att stärka de äldres och familjens egna resurser för att möjliggöra boende i eget hem så länge som möjligt inom Kvarkenregionen. Projektet stöttades av Botnia Atlantica.

I projektet Omvårdnadsprogrammet legitimitet. Om rekrytering, kompetensförsörjning och kärnan i yrkeskunskapen, finansierat från IFAU, har jag tillsammans med professor Stina Johansson genomfört en kvantitativ studie om gymnasieskolans omvårdnadsprogram och etablering för nyutexaminerade till vård- och omsorgsarbete. Proejktet pågick mellan 2010-2012.

Arctic congress Bodö 2024, combined with the International Congress of Arctic Social Sciences (ICASS) XI, UArctic Congress 2024, and High North Dialogue 2024, May 29 - June 3, 2024
Ahnlund, Petra; Perdahl, Anna-Lena; Sauer, Lennart
International Journal of Older People Nursing, John Wiley & Sons 2024, Vol. 19, (1)
Backman, Annica C.; Ahnlund, Petra; Lövheim, Hugo; et al.
European Journal of Social Work, Taylor & Francis Group 2023, Vol. 26, (5) : 828-839
Ahnlund, Petra; Lövgren, Veronica; Andersson, Katarina; et al.
British Journal of Social Work, Oxford University Press 2023, Vol. 53, (2) : 921-938
Andersson, Katarina; Lövgren, Veronica; Ahnlund, Petra; et al.
Journal of Social Work, Sage Publications 2023, Vol. 23, (6) : 1118-1134
Lövgren, Veronica; Kalman, Hildur; Andersson, Katarina; et al.
Att forska i socialt arbete: utmaningar, förhållningssätt och metoder, Lund: Studentlitteratur AB 2021 : 213-224
Ahnlund, Petra; Kalman, Hildur
Lund: Studentlitteratur AB 2021
Ahnlund, Petra; Sauer, Lennart
Att forska i socialt arbete: utmaningar, förhållningssätt och metoder, Lund: Studentlitteratur AB 2021 : 199-212
Andersson, Katarina; Ahnlund, Petra
Att forska i socialt arbete: utmaningar, förhållningssätt och metoder, Lund: Studentlitteratur AB 2021 : 9-13
Sauer, Lennart; Ahnlund, Petra
Journal of Interpersonal Violence, Thousand Oaks: Sage Publications 2020, Vol. 35, (5-6) : 1539-1561
Ahnlund, Petra; Andersson, Tommy; Snellman, Fredrik; et al.
Journal of Clinical Nursing, John Wiley & Sons 2020, Vol. 29, (1-2) : 172-183
Backman, Annica C.; Ahnlund, Petra; Sjögren, Karin; et al.
Nordic Journal of Working Life Studies, Vol. 8, (S4) : 47-65
Wikström, Eva; Ahnlund, Petra
The National Conference on Social Work Research, Umeå University, Sweden, June 12-13, 2017
Wikström, Eva; Ahnlund, Petra
6th European Conference for Social Work Research. Reflective social work practices in contemporary societies:dialogues and new pathways between praxis and research: Book of Abstracts & Programme Book : 321-321
Ahnlund, Petra; Sauer, Lennart
Förändringsperspektiv på äldreomsorg: att leva som andra, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2016 : 119-128
Ahnlund, Petra; Sauer, Lennart
FALF 2015 Conference: Book of Abstracts
Ahnlund, Petra; Wikström, Eva
Educational gerontology, Taylor & Francis 2014, Vol. 40, (6) : 442-457
Johansson, Stina; Ahnlund, Petra
IFAU-rapport, 2011:19
Ahnlund, Petra; Johansson, Stina
Omsorg och mångfald, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2010 : 179-192
Ahnlund, Petra
Undervisning på tvären: student- och lärarerfarenheter : den nionde universitetspedagogiska konferensen 25-26 februari 2009 : konferensrapport, Umeå: Universitetspedagogiskt centrum, Umeå universitet 2010 : 29-46
Ahnlund, Petra; Dufåker, Mona; Kalman, Hildur
Att forska i socialt arbete: utmaningar, förhållningssätt och metoder
Andersson, Katarina; Ahnlund, Petra
Studier i socialt arbete vid Umeå universitet : avhandlings- och skriftserie, 57
Ahnlund, Petra
Care work in crisis:: Reclaiming the Nordic ethos of care, Studentlitteratur 2008 : 304-322
Ahnlund, Petra
Tidskriften Socionomens forskningsöversikt, Stockholm: Akademikerförbundet SSR 2008, (6) : 70-82
Ahnlund, Petra; Johansson, Stina
Care work in crisis: Reclaiming the Nordic ethos of care, Lund: Studentlitteratur 2008 : 324-340
Ahnlund, Petra; Johansson, Stina
Nordisk sosialt arbeid, Oslo: Universitetsforlaget AS 2008, Vol. 28, (1) : 42-54
Ahnlund, Petra; Sauer, Lennart
Att forska i socialt arbete: utmaningar, förhållningssätt och metoder, Studentlitteratur, Lund 2008 : -
Sauer, Lennart; Blom, Björn; Ahnlund, Petra; et al.
Socialvetenskaplig tidskrift, Vol. 13, (3) : 212-227
Ahnlund, Petra; Johansson, Stina

Jag undervisar på socionomprogrammet och på fristående kurser som ges av institutionen för socialt arbete. Min undervisning inom socionomprogrammet är främst inriktad på vetenskaplig metod, teorier i socialt arbete och att handleda studenter i deras uppsatsskrivande samt att examinera uppsatser. Jag undervisar också på avancerad nivå, i kursen Socialt arbete med äldre. På de fristående kurserna undervisar jag främst om socialpolitik i relation till den svenska äldre- och handikappomsorgen.