"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Network for Comparative Research on Professions (N-CORP)

Nätverket för Comparative Research on Professions (N-CORP) ansluter över 30 forskare från olika universitet och discipliner (t ex socialt arbete, medicin, sociologi och statsvetenskap) i sju europeiska länder. Forskare i nätverket fokuserar på yrken inom mänskliga serviceorganisationer.

Mål 

  • att utbyta kunskaper och erfarenheter mellan forskningsgrupper inom nätverket
  • att bidra till de senaste teoretiska och metodologiska metoderna inom området
  • sprida kunskap om vår forskning inom såväl som utanför akademin
  • att initiera och genomföra samarbetsforskning om yrkesutnyttjande av kunskap

Verksamhet

Nätverket möjliggör internationella tvärvetenskapliga forskningsaktiviteter som gemensamma artiklar, böcker och ansökningar om bidrag från internationella finansieringsorgan. Dessutom har nätverket en utgångspunkt för att initiera och samordna studentprojekt och utbilda kurser. Nätverket arrangerar 1-2 fysiska möten varje år.

Deltagande länder och organisationer

Sverige

Department of Social work, Umeå University

Department of Public Health and Clinical Medicine, Umeå University

Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Luleå University

Department of Social work and Psychology, Gävle University College
Denmark

Department of Sociology, Social Work and Organisation, Aalborg University

Danish Institute of Governmental Research (KORA), Copenhagen
Finland

Department of Social Research, University of Helsinki
Iceland

Department of Social work, University of Iceland

The Faculty of Medicine, University of Iceland
Norway

Institute for social work, Volda University College

Centre for the study of professions (CSP), Oslo University College
Poland

Department of Social Work, Institute of Sociology, University of Silesia

Public Health Department, Medical University of Silesia
United Kingdom

UEL Business School, University of East London

Department of Health and Social Sciences, Middlesex University

Kontakt

Björn Blom
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 93 46
Marek Perlinski
Gästlärare
E-post
E-post
Telefon
090-786 71 86
Senast uppdaterad: 2021-09-08