Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Björn Blom

Björn Blom

Forskar om Organisering och klientarbete; Kunskapsanvändning och professionsutövning; Utvärdering, kvalitet och resultat i socialt arbete. Undervisar på alla nivåer.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
Samhällsvetarhuset, plan 5, Biblioteksgränd 4 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag är socionom, disputerade i socialt arbete 1998 och blev professor i socialt arbete vid Umeå universitet 2008. Jag affilierades som professor vid Shandong University i Kina 2018.

Min nuvarande forskning har tre huvudinriktningar:
– Socialtjänstens organisering och klientarbete
– Socionomers kunskapsanvändning och professionsutövning
– Utvärdering, kvalitet och resultat i socialt arbete

Jag är aktiv i flera forskningssamarbeten och nätverk nationellt och internationellt. Dessutom samverkar jag med olika aktörer utanför akademin, bl.a. socialtjänsten i flera kommuner. Vid Institutionen för socialt arbete leder jag forskningsprofilen Insatser, Missbruk, Utvärdering (IMU).

Jag undervisar och handleder huvudsakligen på avancerad nivå och inom forskarutbildningen. Min undervisning är framförallt inriktad mot utvärdering, kvalitetsfrågor och forskningsdesign.

Trailer om boken: Theory for Social Work Practice

Nationell paperkonferens i socialt arbete (NaPSa): Linnéuniversitetet, Växjö, 16 - 17 mars 2022. Book of abstracts.
Blom, Björn; Carpholt, Camilla; Krull, Ivy
Nationell paperkonferens i socialt arbete (NaPSa): Linnéuniversitetet, Växjö, 16 - 17 mars 2022. Book of abstracts.
Zimic, Sheila; Blom, Björn
Att forska i socialt arbete: utmaningar, förhållningssätt och metoder, Lund: Studentlitteratur AB 2021 : 165-197
Blom, Björn; Nygren, Lennart
Forsa/NASSW Conference, Reykjavik, Iceland 11-12 November 2021. Online conference
Carpholt, Camilla; Krull, Ivy; Blom, Björn
Socialt arbete i skolan: villkor, innehåll och utmaningar, Lund: Studentlitteratur AB 2020 : 241-256
Blom, Björn; Isaksson, Cristine; Nygren, Lennart
Socialt arbete i skolan: villkor, innehåll och utmaningar, Lund: Studentlitteratur AB 2020 : 19-26
Blom, Björn; Isaksson, Cristine; Nygren, Lennart
Nordic Social Work Research, Routledge 2020, Vol. 10, (4) : 356-368
Grell, Pär; Blom, Björn; Ahmadi, Nader
Lund: Studentlitteratur AB 2020
Lund: Studentlitteratur AB 2019
Blom, Björn; Morén, Stefan
Journal of Dual Diagnosis, Taylor & Francis 2018, Vol. 14, (3) : 187-191
Padyab, Mojgan; Armelius, Bengt-Åke; Armelius, Kerstin; et al.
Social and caring professions in European welfare states: policies, services and professional practicies, Bristol: Policy Press 2017 : 1-17
Blom, Björn; Evertsson, Lars; Perlinski, Marek
Social and caring professions in European welfare states: policies, services and professional practices, Bristol: Policy Press 2017 : 209-221
Evertsson, Lars; Blom, Björn; Perlinski, Marek; et al.
British Journal of Social Work, Vol. 47, (3) : 611-629
Grell, Pär; Ahmadi, Nader; Blom, Björn
Social and caring professions in European welfare states: policies, services and professional practices, Bristol: Policy Press 2017 : 253-265
Perlinski, Marek; Blom, Björn; Evertsson, Lars
Praca Socjalna, Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej 2017, Vol. 4, (32) : 11-34
Perlinski, Marek; Morén, Stefan; Björn, Blom
Medicinsk vetenskap & praxis : information från SBU, Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) 2016, (1) : 8-9
Anttila, Sten; Blom, Björn
Att bli socialarbetare: en reflekterande vägledning för studenter, Lund: Studentlitteratur AB 2016 : 9-10
Blom, Björn
Nordic Social Work Research, Taylor & Francis Group 2016, Vol. 6, (3) : 188-200
Grell, Pär; Ahmadi, Nader; Blom, Björn
Evaluation and Program Planning, Elsevier 2015, Vol. 49 : 185-191
Blom, Björn; Dukes, Kimberly A.; Lundgren, Lena; et al.
Lund: Studentlitteratur AB 2015
Blom, Björn; Morén, Stefan
Social work research: Volume 2, Decisions about research strategy, Sage Publications 2015 : 239-260
Blom, Björn; Morén, Stefan
Evaluation and Program Planning, Elsevier 2015, Vol. 49 : 153-162
Hall, Taylor; Chassler, Deborah; Blom, Björn; et al.
Evaluation and Program Planning, Elsevier 2015, Vol. 49 : 149-152
Lundgren, Lena; Blom, Björn; Chassler, Deborah; et al.
Socialvetenskaplig tidskrift, Lund: Förbundet för forskning i socialt arbete (FORSA) 2015, Vol. 22, (1) : 22-43
Morén, Stefan; Perlinski, Marek; Blom, Björn
Research reports in social work, 56
Andersson-Långdahl, Gun-Eva; Blom, Björn; Ericsson, Agneta; et al.
The 4th European Conference for Social Work Research, the Free University of Bozen-Bolzano and European Academy Bozen-Bolzano, 15-17 April 2014
Blom, Björn; Evertsson, Lars; Perlinski, Marek; et al.
Socialt arbete i hälso- och sjukvård: villkor, innehåll och utmaningar, Stockholm: Natur och kultur 2014 : 17-31
Blom, Björn; Lalos, Ann; Morén, Stefan; et al.
Stockholm: Natur och kultur 2014
Lalos, Ann; Blom, Björn; Morén, Stefan; et al.
Socialt arbete i hälso- och sjukvård: Villkor, innehåll och utmaningar, Stockholm: Natur och kultur 2014 : 237-254
Morén, Stefan; Blom, Björn; Lalos, Ann; et al.
Nordic FORSA and NASSW Symposium In Search of Culture in Social Work/Malmö, Sweden/October 8-10, 2014
Morén, Stefan; Blom, Björn; Perlinski, Marek
Umeå universitet 2013
Andersson-Långdahl, Gun-Eva; Blom, Björn; Ericson, Agneta; et al.
The 3rd European Conference for Social Work Research, 20-22 March 2013, University of Jyväskylä, Finland.
Blom, Björn
The 3rd European Conference for Social Work Research 20-22 March 2013, University of Jyväskylä, Jyväskylä, Finland
Blom, Björn
Värdebaserad ledning i offentliga professioner , Lund: 2013 : 7-8
Blom, Björn
Kunskap i socialt arbete: Om villkor, processer och användning (2:a omarb. utgåvan), Stockholm: Natur och kultur 2013 : 176-179
Blom, Björn; Morén, Stefan; Nygren, Lennart
Kunskap i socialt arbete: Om villkor, processer och användning (2:a omarb. utgåvan), Stockholm: Natur och kultur 2013 : 79-82
Blom, Björn; Morén, Stefan; Nygren, Lennart
Kunskap i socialt arbete: Om villkor, processer och användning (2:a omarb. utgåvan), Stockholm: Natur och kultur 2013 : 193-207
Blom, Björn; Nygren, Lennart
Socialvetenskaplig tidskrift, Förbundet För Forskning i Socialt Arbete 2013, Vol. 20, (3-4) : 222-240
Grell, Pär; Ahmadi, Nader; Blom, Björn
Kunskap i socialt arbete: Om villkor, processer och användning (2:a omarb. utgåvan), Stockholm: Natur och kultur 2013 : 141-158
Morén, Stefan; Blom, Björn
Stefan Moren
Morén, Stefan; Blom, Björn; Perlinski, Marek