Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 17 september 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Nätverk och samverkan

Vid institutionen för socialt arbete arbetar administrativ personal, lärare och forskare med erfarenhet av samverkan med såväl internationella som nationella verksamheter. Idag har vi god samverkan med olika verksamheter inom kommuner, såsom skola, socialtjänst, FoU-enheter, praktikorganisationer, brukarorganisationer med flera.

Uppdragsutbildning/kompetensutveckling

Den största delen av våra samverkansuppdrag gäller uppdragsutbildningar, samverkansprojekt och handledningsuppdrag inom ramen för socialt arbete. De uppdragsutbildningsområden som vi har erfarenhet av är ledarskap, professionella samtal, kommunikation, utvärdering, kvalitet och verksamhetsutveckling.

Forskningsnätverk

Nordic Gender Equality Network (NoGen)

Nätverk om hur jämställdhet formas inom den nordiska modellen för välfärdsstat, arbetsliv och familj

Network for Comparative Research on Professions (N-CORP)
Network for Comparative Research on Professions (N-CORP)

Network for Comparative Research on Professions (N-CORP)

Nationella nätverket för socialvetenskaplig äldreforskning
Nationella nätverket för socialvetenskaplig äldreforskning

Nationella nätverket för socialvetenskaplig äldreforskning

Kontakta oss för samarbete

Kompetensutveckling

Petra Ahnlund
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 52 78

Forskningssamarbete

Lars Evertsson
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 55 43

Samarbete

Anna-Lena Perdahl
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 71 06