"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Samarbeta med oss på Institutionen för socialt arbete

Arbetar du med socialt arbete i ett företag eller en organisation inom privat, offentlig eller ideell sektor? Vill du kompetensutveckla dig eller din personal eller samarbeta om forskningsfrågor? Vi vinner alla på att mötas kring gemensamma utmaningar som bidrar till utveckling för såväl dig och ditt arbete som för våra studenter och medarbetare. Välkommen att samarbeta med oss!

Hur kan vi samarbeta? 

Vi har idag framgångsrika samarbeten kring utbildning och forskning med olika verksamheter inom skola, socialtjänst, FoU-enheter, praktikorganisationer och brukarorganisationer. Här arbetar vi såväl med grupper som enskilda personer. Exempelvis kan vi skräddarsy uppdragsutbildningar utifrån din organisations behov, ge inspirationsföreläsningar, hålla workshops eller samarbeta kring ett forskningsprojekt. Läs mer nedan om vägar till vidareutbildning, hur du kan bidra till intressanta uppsatsämnen samt möjligheter till forskningssamarbete:

Vidareutbildning och kompetensutveckling för yrkesverksamma

Det finns olika vägar för dig som är intresserad av att kompetensutveckla inom socialt arbete. Du kan läsa enstaka kurser, skriva en magister/masteruppsats eller söka till forskarutbildningen och skriva en avhandling.

Uppdragsutbildningar/Kompetensutbildning 

Samverkan med det omgivande samhället är en viktig del i vår verksamhet. Vi kan erbjuda uppdragsutbildningar till olika slags verksamheter inom det sociala arbetets fält. Vissa av våra ordinarie kurser kan också läsas som uppdragsutbildning, dessa kurser ges också som uppdragsutbildning

Det finns också möjlighet för oss att skräddarsy uppdragsutbildningar i samverkan med er verksamhet. De uppdragsutbildningsområden som vi har erfarenhet av är ledarskap, professionella samtal, kommunikation, utvärdering, kvalitet och verksamhetsutveckling.

Har du idéer kring uppdragsutbildningar, kontakta Petra Ahnlund

Skriva magister/masteruppsats

Institutionens studenter läser både på program och fristående kurser. Förutom Socionomprogrammet ger vi även Masterprogrammet i Socialt arbete och från ht-22 även Hälso- och sjukvårdskuratorsutbildningen samt fristående uppsatskurser på avancerad nivå.   

Här kan du läsa mer om vårt masterprogram.

Frågor om ordinarie kursutbud och behörighet?

Är du yrkesverksam och har frågor kring hur du kan kompetensutveckla dig via institutionens kursutbud eller har du frågor om behörighet till olika kurser eller program? Kontakta studievägledare Helen Bergström för mer information. 

Forskarutbildning  

Vår forskarutbildning ger dig möjlighet att bidra till nya och fördjupande kunskaper inom ämnet socialt arbete. Efter genomförd utbildning har du en bred samhällsvetenskaplig kompetens och gedigna metodologiska kunskaper för att självständigt och kritiskt kunna genomföra forskningsprojekt och utvecklingsarbeten. 

Vi har samarbeten med bland annat kommuner och regioner gällande doktorand-anställningar. Har du en medarbetare som vill vidareutbilda sig genom forskarutbildning på tex halvtid, eller är du själv intresserad?

Kontakta Petra Ahnlund, forskarutbildningsansvarig, för mer information om möjligheten att antas till forskarutbildningen. 

Bidra med förslag på uppsatsämnen

Våra studenter skriver examensarbete på både grund- och avancerad nivå, och det finns ett stort intresse av verksamhetsnära forskningsfrågor. Har du idéer till uppsatsämnen eller har din verksamhet ett behov av få ett avgränsat område beforskat, är du alltid välkommen att kontakta Fredrik Snellman för att diskutera vidare. 

Om du redan nu har ett angeläget ämne att bidra med kan du gärna formulera förslaget på er organisations brevmall (om sådan finns) och skicka med det som en PDF. För att optimera möjligheten att ditt förslag används i uppsatsarbetet vill vi ha in ditt ämne senast den 15 januari (inför vårterminens arbeten) och senast 31 augusti (inför höstterminens arbeten). Förslaget skickas till Fredrik Snellman.

Forskningssamarbete 

För närvarande bedrivs ett antal forskningsprojekt som utvecklats genom ett nära samarbete med det omgivande fältet. Ett par exempel på områden är forskningskommunikation och social hållbarhet.

Vid institutionen finns många olika forskningsområden och ett antal forskningsprofiler. Om du har idéer på forskningssamarbete hittar du våra forskningsprofiler med kontaktinformation till respektive profilledare här.

Kontakta oss för samarbete

Forskningssamverkan

Kompetensutveckling

Ahmet Gumuscu
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 61 91

Övriga samarbeten

Petra Ahnlund
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 52 78
Senast uppdaterad: 2022-02-28