Hoppa direkt till innehållet
printicon

Utbildning vid institutionen för socialt arbete

Institutionen för socialt arbete är en av de största utbildningsanordnarna vid samhällsvetenskapliga fakulteten. Vi erbjuder utbildning både genom program och genom kurser på grundnivå, avancerad nivå samt forskarutbildning inom ämnet socialt arbete. Vi har även kurser för dig som är yrkesverksam och intresserad av vidareutbildning.

Studenter pluggar utomhus
Våra kurser

Läs mer om våra kurser

Ung manlig student
Våra program

Läs mer om våra program

Utbildning på forskarnivå
Utbildning på forskarnivå

Läs mer om vår forskarutbildning

Kompetensutveckling
Kompetensutveckling

Vill du bli mer attraktiv som medarbetare eller arbetsgivare? Satsa på kompetensutveckling!

internationella studenter
Nordic Master Programme in Social Work and Welfare

Nordic Master Programme in Social Work and Welfare

En grupp personer sitter och lyssnar
Kompletteringsutbildning

Kompletteringsutbildning för personer med avslutad utländsk högskoleutbildning i socialt arbete