"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Utbildning på forskarnivå

Forskarutbildningen i socialt arbete ger dig möjlighet att bidra till nya och fördjupande kunskaper inom ämnet. Efter genomförd utbildning har du en bred samhällsvetenskaplig kompetens och gedigna metodologiska kunskaper för att självständigt och kritiskt kunna genomföra forskningsprojekt. Som disputerad kan du arbeta som forskare och lärare vid universitet och högskolor eller som forskare, utredare eller chef inom myndigheter och andra offentliga organ.

Utbildningens upplägg

Avhandlingsarbetet bedrivs under ledning av två handledare i en forskningsmiljö av etablerade forskare och andra doktorander. Avhandlingsarbetet innehåller stort utrymme för kreativitet och fördjupning inom ett specialområde. En viktig del är också att medverka i bredare forskningsnätverk i Sverige och utomlands, bland annat genom att delta i internationella konferenser, kurser eller gästforskarvistelser.

Examen

Institutionen för socialt arbete ger forskarutbildning för filosofie licentiatexamen, 120 hp och filosofie doktorsexamen, 240 hp. Läs mer om forskarutbildningens syfte, behörighet och antagning i studieplanen för forskarutbildningen.

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i socialt arbete

Kurser

Doktoranden väljer till viss del själv kurser i samråd med handledaren medan vissa kurser är obligatoriska. Kursutbudet består av särskilt inrättade kurser vid institutionen, Umeå universitet eller andra lärosäten. Det finns också möjlighet att skräddarsy individuella läskurser utifrån de behov som uppstår i avhandlingsarbetet. Den Nationella forskarskolan för socialt arbete (RSSW) erbjuder forskarutbildningskurser till forskarstuderande i socialt arbete vid svenska lärosäten. Du kan läsa mer om dem på deras hemsida.

Yrkesverksam och doktorand på deltid

Som yrkesverksam inom kommun eller region kan du om din arbetsgivare är intresserad av att samfinansiera din utbildning, genomföra forskarutbildningen på deltid och samtidigt arbeta vidare på ditt nuvarande jobb. Institutionen för socialt arbete samarbetar med olika enheter i landet och har en tradition av att samfinansiera doktorandutbildningen med kommuner och regioner. Exempel på nu pågående samverkansdoktorandskap är med Åre kommun om forskning som rör skolkuratorer och Rättspsykiatriska regionkliniken i Sundsvall i ett projekt om rättspsykiatriska patienter efter den rättspsykiatriska vårdens upphörande.

Är du arbetsgivare eller presumtiv doktorand som vill veta mer om våra samverkansformer? Kontakta då studierektor för forskarutbildningen Petra Ahnlund.

 

Hur söker jag en doktorandtjänst?

När det finns lediga tjänster visas den informationen här nedan. Du kan också prenumerera på lediga tjänster vid universitetet.

Jobba hos oss

Just nu finns inga lediga jobb inom det här området. Vill du se andra lediga jobb vid universitetet? Gå till lediga jobb.

Ansvarig för forskarutbildningen

Fredrik Snellman
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 60 08
Senast uppdaterad: 2023-09-06