Hoppa direkt till innehållet
printicon

Utbildning på forskarnivå

Forskarutbildningen leder till examen "Filosofie doktor i socialt arbete". Doktorer i socialt arbete är ofta verksamma som forskare och lärare vid universitet och högskolor, eller som forskare, utredare eller chefspositioner inom myndigheter och andra offentliga organ.

Institutionen har drygt 15 aktiva doktorander. Samtliga doktorander ingår i institutionens personalstyrka och bedriver förutom forskning också undervisning vilket för flertalet motsvarande 20 % av heltid. Doktoranderna ingår som aktiva medlemmar i någon av institutionens fem forskningsprofiler.

Avhandlingsarbetet bedrivs under ledning av två handledare och i en forskningsmiljö av etablerade forskare och andra doktorander. Avhandlingsarbetet är självständigt och innehåller stort utrymme för kreativitet och fördjupning inom ett specialområde. En viktig del är också att ta del av bredare forskningsnätverk i Sverige och utomlands, bland annat genom deltagande i internationella konferenser, kurser eller gästforskarvistelser.
Doktoranden väljer till viss del själv kurser i samråd med handledaren, vissa kurser är obligatoriska. Kursutbudet består av särskild inrättade kurser vid institutionen, Umeå universitet eller andra lärosäten. Det finns också möjlighet att skräddarsy särskilda läskurser utifrån de behov som uppstår i avhandlingsarbetet.

Utbildning på forskarnivå i socialt arbete avslutas med licentiatexamen eller doktorsexamen. Utbildningen skall omfatta 120 högskolepoäng för licentiatexamen och 240 högskolepoäng för doktorsexamen. Utbildning på forskarnivå i socialt arbete som avslutas med doktorsexamen omfattar fyra års nettostudietid och består av en kursdel om 90 högskolepoäng och en doktorsavhandling om 150 högskolepoäng. Utbildning på forskarnivå i socialt arbete som avslutas med licentiatexamen omfattar två års nettostudietid och består av en kursdel om 60 högskolepoäng och en licentiatuppsats om 60 högskolepoäng. Kurser på avancerad nivå, dock högst 60 högskolepoäng, kan tillgodoräknas vid antagningstillfället.

Läs mer i Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i socialt arbete

Aktuella kurser

Institutionen erbjuder forskarutbildningskurser i egen regi samt tillsammans med samhällsvetenskapliga fakulteten och nationell forskarskola för socialt arbete (RSSW). Den nationella forskarskolan för socialt arbete (RSSW) erbjuder forskarutbildningskurser till forskarstuderande i socialt arbete vid svenska universitet. RSSW:s kursutbud redovisas kontinuerligt på forskarskolans hemsida. På hemsidan kan du också ta del av flera nyheter och information om forskarskolans verksamhet.

Forskarutbildningsansvarig vid socialt arbete

Petra Ahnlund
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 52 78

Nationella forskarskolan

Den nationella forskarskolan i socialt arbete (RSSW)* är ett nätverk där 14 svenska universitet ingår. Genom samverkan vill vi stärka och förbättra forskarutbildning och forskning i socialt arbete. Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier vid Linköpings universitet är i tre år värdinstitution för forskarskolan.

* In English: The Research School in Social Work (RSSW)

Länk till Den nationella forskarskolan i socialt arbete (RSSW)