"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Överklaga anställningsbeslut

Anställningsbeslut vid statliga myndigheter kan i regel överklagas av dig som har som har sökt men inte fått en anställning eller av någon som på annat sätt anser sig vara berörd av beslutet. Det senare kan till exempel handla om att man anser att man är mer kvalificerad än den som fått anställningen eller om man anser att det begåtts formella fel i processen.

Om du vill överklaga ett anställningsbeslut måste ditt överklagande ha kommit in till oss senast tre veckor efter att beslutet anslogs på anslagstavlan och meddelades till dig. Om överklagandet kommer in efter det datumet kommer det inte att behandlas.

Ett eventuellt överklagande ska vara skriftligt och riktas till Överklagandenämnden för högskolan, men skickas till registrator@umu.se  alternativt:

Registrator
Umeå universitet
901 87 Umeå

Ditt överklagande ska innehålla diarienummer för det beslut det gäller, vilken ändring du önskar samt orsaken till ditt överklagande.

Senast uppdaterad: 2023-11-02