Hoppa direkt till innehållet
printicon

Stipendier

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 000 medarbetare och drygt 34 700 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Wallenbergs resemedel - löpande

Sista ansökningsdag: Löpande

Resemedel går nu åter att söka från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse för yngre forskares resor.

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse beviljade 1967 i samband med 50-årsdagen av dess grundande den s k jubileumsdonationen, avsedd främst för yngre forskares resor. Anslaget har senare förlängts, sedan 1997 genom årliga beslut av stiftelsen.

Anslaget är ställt till rektors förfogande för att "i första hand begagnas till stipendier för sådana resor, som bäst befordrar ett personligt vetenskapligt utbyte till gagn för svensk forskning."

Ansökningar kan skickas löpande under året. Den som söker bör vara medveten om att efterfrågan på dessa resemedel är stor, varför de totala kostnaderna för en viss resa sällan kan beviljas. För att svara mot donators föreskrift måste resan som regel vara forskningsfrämjande. Det innebär förstås bland annat att man normalt måste ha dokumenterat en egen vetenskaplig verksamhet för att komma ifråga.

Följande kriterier beaktas vid beviljande av Wallenbergmedel:

  • Medlen är avsedda för yngre forskare och doktorander
  • Resan ska vara forskningsfrämjande
  • Forskare som ej erhållit bidrag tidigare prioriteras
  • Eget vetenskapligt bidrag är ett krav (se blankett "obligatoriskt")
  • Medlen är avsedda för resekostnader och kongressavgifter utomlands, ej inrikes
  • Kostnader för boende eller familj beviljas inte

Särskild ansökningsblankett
Tänk på att bifoga de handlingar som anges på blanketten.
Blanketten och bilagor skickas till:

Anna Tjernberg, Ledningsstöd, Planeringsenheten
E-post: anna.tjernberg@umu.se

Välkommen med Din ansökan!

Länk till sida för utlysningen

Postdoktorstipendiat i genreglering och 3D-kromatinorganisation i glioblastom – 2019-11-29

Vi söker en väl motiverad postdoktorstipendiat för att studera glioblastom med inriktning mot genreglering och 3D-kromatinorganisation.

Sista ansökningsdag: 29 november 2019

Länk till sida för utlysningen

Ett postdoktorstipendium för studier av DNA-replikation – 2019-12-05

Ett postdoktorstipendium finns tillgängligt för studier av DNA-replikation i en forskargrupp som leds av professor Erik Johansson vid Umeå universitet. Fokus för forskargruppen har varit att belysa hur DNA polymerase epsilon deltar i DNA-replikation, bidrar till den höga noggrannheten vid DNA-replikering och deltar vid reparation av DNA-skador.

Sista ansökningsdag: 5 december 2019

Länk till sida för utlysningen

Två postdoktorstipendier för studier av DNA-replikation – 2019-12-05

Två postdoktorstipendier finns tillgängligt för studier av DNA-replikation i en forskargrupp som leds av professor Erik Johansson vid Umeå universitet. Fokus för forskargruppen har varit att belysa hur DNA polymerase epsilon deltar i DNA-replikation, bidrar till den höga noggrannheten vid DNA-replikering och deltar vid reparation av DNA-skador.

Sista ansökningsdag: 5 december 2019

Länk till sida för utlysningen

Postdoktorstipendium inom biomedicinsk bildbehandling – 2019-12-02

Kempestiftelserna finansierar ett postdoktoralt stipendium inom laboratorierna Marcellino, Sultan och Rieckmann vid IMB för att delta i gemensamma forskningsprojekt vid SARIF (Small Animal Research Imaging Facility).

Sista ansökningsdag: 2 december 2019

Länk till sida för utlysningen

Postdoktoralt stipendium i experimentell biomedicinsk forskning – 2019-12-18

Vi söker en postdoktoral stipendiat till vårt laboratorium för experimentell oftalmologisk och muskuloskelettal grundforskning vid Institutionen för integrativ medicinsk biologi. Forskningsprojektet finansieras av Vetenskapsrådet (VR).

Sista ansökningsdag: 12 december 2019

Länk till sida för utlysningen

Två postdoktorala stipendier, två år – 2019-12-20

DNA replication and reparation
Påverkan av obalanserade dNTP-pooler på genom-stabilitet

Sista ansökningsdag: 20 december 2019

Länk till sida för utlysningen