Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 22 februari 2021)

printicon

Postdoktorsstipendium

Umeå universitet erbjuder stipendium för postdoktoral meritering i syfte att främja internationalisering samt bidra till forskningsmeritering i nära anslutning efter doktorsexamen.

 • Fakta om stipendium

  • Syftet med stipendier för postdoktoral meritering är att främja internationalisering samt bidra till forskningsmeritering i nära anslutning efter doktorsexamen/motsvarande. En svensk forskare som genomfört sin forskarutbildning utomlands kan dock komma i fråga för postdoktoral meritering vid Umeå universitet. 
  • För att vara behörig för ett postdoktoralt stipendium ska personen ha avlagt doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. I första hand bör den komma ifråga som avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan den komma ifråga som avlagt doktorsexamen tidigare 
  • Stipendietidens längd får vara längst två år, från detta medges inga undantag.  
  • Stipendium får inte utbetalas till någon som innehar eller inom de senaste två åren haft anställning vid Umeå universitet. 

   
  Ett stipendium är skattefritt om 
  -  mottagaren får det för utbildning och meritering 
  -  det inte finns någon form av motprestation t.ex. undervisning 
  -  det inte betalas ut periodiskt, det vill säga under tre år eller längre tid eller månadsvis under ett helt år eller längre tid. Umeå universitet har en maxtid på 2 år. 
  -  det inte är ersättning för arbete som utförts eller ska utföras för utbetalarens räkning. 

  • Däremot kan stipendiaten redovisa uppnådda resultat med stipendiet utan att det ses anses vara krav på motprestation och arbete 
  • För att säkerställa att stipendiet ges i meriteringssyfte och inte utgör ersättning för utfört arbete ska en individuell meriteringsplan upprättas och en handledare utses. 
  • Stipendiebeloppet för postdoktoral meritering ska minst motsvara 48 procent av prisbasbeloppet. Aktuellt prisbasbelopp, se Skatteverket. 
  Fäll ihop

 

Vi välkomnar din ansökan!

Postdoktorstipendium (2 år) inom biogeokemi – 2021-03-01

Vi söker en postdoktor inom området biogeokemi för ett projekt som fokuserar på att förstå påverkan av extrem sommartorka på vattenkvaliteten i det boreala skogslandskapet. Stipendiet avser heltid under två år med tillträde 1 juni 2021 eller enligt överenskommelse.

Sista ansökningsdag: 1 mars 2021

Länk till sida för utlysningen

Postdoktorsstipendium, två år, för studier av ljusets och den inre cirkadiska klockans påverkan på träds vedfiberproduktion – 2021-03-01

Vi söker en motiverad postdoktor på stipendium till docent Maria E. Erikssons forskargrupp för projekt inom utvecklingsprogram för den för vedråvara mycket betydelsefullt barrträdet gran, finansierat av Kempestiftelserna. Vi söker dig som är intresserad av studier inom forskningsområdet ljusreception och cirkadisk reglering av växters tillväxt.

Sista ansökningsdag: 1 mars 2021

Länk till sida för utlysningen

Postdoktorsstipendium (2 år) inom vinststrategier för sällskapsspel – 2021-03-08

Institutionen för matematik och matematisk statistik i samarbete med Institutionen för datavetenskap vid Umeå universitet utlyser ett postdoktoralt stipendium inom vinststrategier för sällskapsspel.

Sista ansökningsdag: 8 mars 2021

Länk till sida för utlysningen

Postdoktorsstipendium (2 år) i kemi med inriktning mot miljökemi – 2021-03-08

Stipendiet avser heltidsstudier i två år med start 1 april 2021, eller enligt överenskommelse.

Syftet med detta projekt är att studera hur biomassa och andra biomaterial förorenade med organiska föroreningar påverkas av termokemisk behandling, och hur nedbrytning och/eller omvandling av dessa föroreningar påverkas av parametrar som processtemperatur, uppehållstid och syretillförsel.

Sista ansökningsdag: 8 mars 2021

Länk till sida för utlysningen

Postdoktoralt stipendium (2 år) inom trygg, säker och förklaringsbar AI-arkitektur – 2021-03-15

Institutionen för datavetenskap söker en postdoktorsstipendiat till ett projekt inom trygg, säker och förklaringsbar AI-arkitektur. Stipendiet avser heltid under två år med tillträde 21-06-01 eller enligt överenskommelse.

Sista ansökningsdag: 15 mars 2021

Länk till sida för utlysningen

Postdoktoralt stipendium (2 år) inom formell analys av program för säker hårdvara och inbyggda system – 2021-03-15

Institutionen för datavetenskap söker en postdoktorsstipendiat till projektet formell analys av program för säker hårdvara. Stipendiet avser heltid under två år med tillträde 21-06-01 eller enligt överenskommelse.

Sista ansökningsdag: 15 mars 2021

Länk till sida för utlysningen

Postdoktoralt stipendium (2 år) inom programvarusäkerhet – 2021-03-15

Institutionen för datavetenskap söker två postdoktorsstipendiater till projekt inom cybersäkerhet och programvaruutveckling. Stipendiet avser heltid under två år med tillträde juni 2021 eller enligt överenskommelse.

Sista ansökningsdag: 15 mars 2021

Länk till sida för utlysningen

2 Postdoktor (2 år) stipendium inom cancerforskning/cellbiologi och tumörimmunologi vid Institutionen för Molekylärbiologi – 2021-03-17

Vi söker en postdoktor till forskning inom tumörbiologi med syfte att studera de cellulära och immunologiska mekanismerna som ligger bakom cancerspridning. Vi söker också en till två postdoktorer till forskning inom cellbiologi med syfte att studera de cellulära och immunologiska mekanismerna som ligger bakom tumörcellers undkommande immunövervakning. Stipendiet för cancerforskning är placerat vid forskningsgruppen för tumörbiologi och stipendiet för cellbiologi är placerat vid forskningsgruppen för leukocytmigration vid institutionen för molekylärbiologi, Umeå universitet och är tidsbegränsade till två år med start snarast möjligt eller enligt överenskommelse.

Sista ansökningsdag: 17 mars 2021

Länk till sida för utlysningen

Postdoktoralt stipendium (2 år) – Mekanismer bakom autofagi – 2021-03-24

Umeå universitet utlyser ett stipendium för postdoktoral meritering inom mekanismer bakom autofagi.

Sista ansökningsdag: 24 mars 2021

Länk till sida för utlysningen

Postdoktoralt stipendium (2 år) inom Kemo-optogenetik – 2021-03-24

Umeå universitet utlyser ett stipendium för postdoktoral meritering inom Kemo-optogenetik.

Sista ansökningsdag: 24 mars 2021

Länk till sida för utlysningen

3 postdoktorsstipendier (2 år) inom AI för datahantering – 2021-03-26

Umeå universitet utlyser fyra stipendier för postdoktoral meritering inom AI för datahantering.

Sista ansökningsdag: 26 mars 2021.

Länk till sida för utlysningen

Postdoktoralt stipendium (2 år) i laserbaserad kemisk avbildning – 2021-04-06

Institutionen för tillämpad fysik och elektronik söker nu en postdoktorstipendiat för utveckling av optiska tekniker för kemisk avbildning och spektroskopi. Stipendiet avser heltid under två år med tillträde 1 september 2021, eller enligt överenskommelse.

Sista ansökningsdag: 6 april 2021

Länk till sida för utlysningen

Postdoktoralt stipendium (2 år) inom Maskininlärning i säkerhetskritiska cyberfysiska system – 2021-04-09

Institutionen för tillämpad fysik och elektronik vid Umeå universitet söker nu en postdoktorstipendiat till projektet Maskininlärning i säkerhetskritiska cyberfysiska system. Stipendiet är på heltid i två år med startdatum dag 1 augusti, 2021, eller enligt överenskommelse.

Sista ansökningsdag: 9 april 2021

Länk till sida för utlysningen