Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 11 maj 2021)

printicon

Postdoktorsstipendium

Umeå universitet erbjuder stipendium för postdoktoral meritering i syfte att främja internationalisering samt bidra till forskningsmeritering i nära anslutning efter doktorsexamen.

 

Vi välkomnar din ansökan!

Postdoktorsstipendium (2 år) inom optimering av högdimensionella system medtillämpningar inom ambulanssjukvården – 2021-05-16

Institutionen för matematik och matematisk statistik vid Umeå universitet utlyser ett postdoktoralt stipendium i generaliseringsteori inom djupa neurala nätverk. Stipendiet är på heltid i två år med start 1 september 2021 eller enligt överenskommelse.

Sista ansökningsdag: 16 maj 2021

Länk till sida för utlysningen

Postdoktoralt stipendium (2 år) inom biogeokemi – 2021-05-17

Kemiska institutionen söker en postdoktorstipendiat för ett projekt baserat på molekyldynamiksimuleringar av organiska molekylers interaktioner med skiktsilikater, zeoliter samt biokol. Stipendiet som erhållits från Kempestiftelserna avser heltid under två år med tillträde tidigast 1 juni 2021 eller enligt överenskommelse

Sista ansökningsdag: 17 maj 2021

Länk till sida för utlysningen

Postdoktoralt stipendium (2 år) inom elektrokemisk sensorutveckling – 2021-05-19

Kemiska institutionen vid Umeå universitet utlyser ett stipendium för postdoktoral meritering inom elektrokemisk sensorutveckling.

Sista ansökningsdag: 19 maj 2021

Länk till sida för utlysningen

Postdoktoralt stipendium, 2 år i Integrativ neurofysiologi – med ett speciellt fokus på dataanalyser i fysiologisk forskning – 2021-05-21

Institutionen för integrativ medicinsk biologi vid Umeå universitet utlyser ett stipendium för postdoktoral meritering inom integrativ neurofysiologi.

Sista ansökningsdag: 21 maj 2021

Länk till sida för utlysningen

Postdoktoralt stipendium (2 år) i Plastidsignalens evolutionära ursprung – 2021-05-23

Institutionen för fysiologisk botanik, Umeå Plant Science Centre, söker en postdoktorsstipendiat. Stipendiet avser heltid under två år med tillträde 1 augusti, 2021 eller enligt överenskommelse. Stipendiet finansieras av Kempestiftelserna.

Sista ansökningsdag: 23 maj 2021

Länk till sida för utlysningen

Postdoktoralt stipendium (2 år) inom Kemo-optogenetik – 2021-05-24

Umeå universitet utlyser ett stipendium för postdoktoral meritering inom Kemo-optogenetik.

Sista ansökningsdag: 24 maj 2021

Länk till sida för utlysningen

Postdoktorstipendium (två år) i digital fysik och robotik – 2021-05-28

Institutionen för fysik söker en postdoktoral stipendiat inriktad på överföring av robotiklösningar från den digitala till den fysiska domänen. Postdoktorn kommer att ingå i forskargruppen Digital fysik och samarbeta nära med robotikforskare vid Institutionen för skogens biomaterial och teknologi på Sveriges lantbruksuniversitet. Tillträde enligt överenskommelse, men senast 2021-11-01.

Sista ansökningsdag: 28 maj 2021

Länk till sida för utlysningen

Postdoktor inom maskininlärning med fokus på sekvensmodeller för att förutspå proteinegenskaper – 2021-05-31

Umeå universitet utlyser ett stipendium för postdoktoral meritering inom maskininlärning med fokus på sekvensmodeller för att förutspå proteinegenskaper.

Sista ansökningsdag: 31 maj 2021

Länk till sida för utlysningen

Postdoktorsstipendium (2 år) – exakt algoritm för handelsresandeproblemet – 2021-06-07

Institutionen för matematik och matematisk statistik vid Umeå universitet erbjuder ett postdoktorsstipendium inom projektet ”Utveckling av en exakt algoritm för handelsresandeproblemet”

Sista ansökningsdag: 7 juni 2021

Länk till sida för utlysningen

Postdoctoral fellowship (2 years) in structural biology with focus on bacterial membrane proteins – 2021-06-18

Kemiska institutionen vid Umeå universitet utlyser ett stipendium för postdoktoral meritering inom strukturella studier av membranproteiner i bakterier.

Sista ansökningsdag: 18 juni 2021

Länk till sida för utlysningen