Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 17 september 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Stipendier

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 000 medarbetare och drygt 34 700 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Wallenbergs resemedel - löpande

Sista ansökningsdag: Löpande

Resemedel går nu åter att söka från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse för yngre forskares resor.

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse beviljade 1967 i samband med 50-årsdagen av dess grundande den s k jubileumsdonationen, avsedd främst för yngre forskares resor. Anslaget har senare förlängts, sedan 1997 genom årliga beslut av stiftelsen.

Anslaget är ställt till rektors förfogande för att "i första hand begagnas till stipendier för sådana resor, som bäst befordrar ett personligt vetenskapligt utbyte till gagn för svensk forskning."

Ansökningar kan skickas löpande under året. Den som söker bör vara medveten om att efterfrågan på dessa resemedel är stor, varför de totala kostnaderna för en viss resa sällan kan beviljas. För att svara mot donators föreskrift måste resan som regel vara forskningsfrämjande. Det innebär förstås bland annat att man normalt måste ha dokumenterat en egen vetenskaplig verksamhet för att komma ifråga.

Följande kriterier beaktas vid beviljande av Wallenbergmedel:

  • Medlen är avsedda för yngre forskare och doktorander
  • Resan ska vara forskningsfrämjande
  • Forskare som ej erhållit bidrag tidigare prioriteras
  • Eget vetenskapligt bidrag är ett krav (se blankett "obligatoriskt")
  • Medlen är avsedda för resekostnader och kongressavgifter utomlands, ej inrikes
  • Kostnader för boende eller familj beviljas inte

Särskild ansökningsblankett
Tänk på att bifoga de handlingar som anges på blanketten.
Blanketten och bilagor skickas till:

wallenbergresemedel@umu.se

Välkommen med Din ansökan!

Postdoktorsstipendium (9 månader) inom kolhydratsyntes – 2020-09-24

Projektet innefattar kolhydrat och glykopeptidsyntes med målsättningen att utveckla inhibitorer för att blockera bindningsinteraktioner av sialinsyrabindande lektiner (Siglecs).

Sista ansökningsdag: 24 september 2020

Länk till sida för utlysningen

Postdoktoralt stipendium (2 år) inom Machine-Learning-aktiverade kontrollsystem – 2020-09-25

Machine Learning (ML) -komponenter används i allt högre grad inom säkerhetskritiska applikationsområden såsom autonom körning. Det är utmanande att uppnå höga säkerhetscertifieringar för sådana ML-aktiverade styrsystem på grund av komplexitet och oförutsägbarhet för ML-algoritmer, särskilt Deep Neural Networks (DNN:s).

Sista ansökningsdag: 25 september 2020

Länk till sida för utlysningen

Postdoktorsstipendium (2 år) inom integritetsmedveten maskininlärning – 2020-09-30

Det nu utlysta stipendiet är knutet till forskningsgruppen integritetsmedvetet och transparent beslutsfattande (privacy-aware transparent decisions). Gruppen, som leds av professor Vicenç Torra, forskar om dataintegritet vid användning av data för maskininlärning och statistisk inlärning.

Sista ansökningsdag: 30 september 2020

Länk till sida för utlysningen

Postdoktorsstipendium inom stamcellsforskning – 2020-10-05

Stipendiaten ska verka inom Laboratoriet för Nervreparation och Cellterapi. Forskningsgruppen består av grundforskare och kliniska forskare arbete inom projekten involverar celler och biomaterial i både in vitro och in vivo modeller.

Sista ansökningsdag: 5 oktober 2020

Länk till sida för utlysningen

Postdoktorsstipendium (2 år) för strukturella studier av bakteriella ytproteiner och toxiner – 2020-10-09

Projektet rör struktur- och funktionsstudier av bakteriella proteiner. Forskningen delas in i två delprojekt: 1) studier av ytproteiner, pili och adhesiner från både gram-positiva och gram-negativa bakterier, samt 2) studier av ett toxin som utsöndras från en gram-negativ patogen.

Sista ansökningsdag: 9 oktober 2020

Länk till sida för utlysningen

Postdoktorsstipendium (2 år) för strukturella studier av proteintransport i bakterier – 2020-10-09

Forskningen rör transport av proteiner från det inre membranet till det yttre i gram-negativa bakterier. Vi studerar både lösliga proteiner och vissa membranprotein-komplex. De utvalda proteinerna kommer från bakterier från olika fyla som till exempel proteobakterier och bacteroidetes.

Sista ansökningsdag: 9 oktober 2020

Länk till sida för utlysningen

4 postdoktorsstipendier (2 år) inom AI för datahantering – 2020-10-18

De nu utlysta stipendierna är knutna till forskningsgruppen Artificiell intelligens för datahantering (AI for data management). Gruppen, som leds av professor Diego Calvanese, är etablerad som en av världens ledande forskargrupper gällande såväl grundforskning som tillämpad forskning med fokus på skärningspunkterna mellan semantiska teknologier, kunskapsrepresentation och resonerande samt databaser.

Sista ansökningsdag: 18 oktober 2020

Länk till sida för utlysningen

Post-doktorandstipendium (3 år) inom redovisning och finansiering – 2021-01-15

Handelshögskolans institution för företagsekonomi söker en forskare som stärker vår forskning om individers och företags ekonomiska beslut ur ett beteendeperspektiv.

Sista ansökningsdag: 15 januari 2021

Länk till sida för utlysningen