"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Postdoktorsstipendium

Umeå universitet erbjuder stipendium för postdoktoral meritering i syfte att främja internationalisering samt bidra till forskningsmeritering i nära anslutning efter doktorsexamen.

Vi välkomnar din ansökan!

 

Postdoktoralt stipendium (2 år) inom optisk metrologi i kvalitetskontrollsyfte – 2023-03-25

Institutionen för tillämpad fysik och elektronik erbjuder ett postdoktoralt stipendium inom projektet optisk metrologi kopplat till maskininlärning. Stipendiet är på heltid i två år, med början den 1 maj 2023, eller enligt överenskommelse.

Sista ansökningsdag: 25 mars 2023

Länk till sida för utlysningen

Postdoktoralt stipendium (2 år) inom människocentrerad AI för hälsopromotion – 2023-03-26

Institutionen för datavetenskap erbjuder ett postdoktorsstipendium inom projektet Collaborative storytelling in argument-based micro-dialogues to improve health. Stipendiet avser heltidsstudier under två år med tillträde 1 augusti, 2023, eller enligt överenskommelse.

Sista ansökningsdag: 26 mars 2023

Länk till sida för utlysningen

Tre postdoktorala stipendier (2 år) inom distribuerade system – 2023-03-27

Institutionen för datavetenskap erbjuder fem postdoktorsstipendium inom en rad ambitiösa forskningsprojekt i labbet för autonoma distribuerade system. Stipendierna avser heltid under två år med tillträde 1 maj 2023 eller enligt överenskommelse.

Sista ansökningsdag: 27 mars 2023

Länk till sida för utlysningen

Postdoktoralt stipendium (2 år) inom medicinsk audio signalbehandling – 2023-03-28

Institutionen för tillämpad fysik och elektronik (TFE) erbjuder ett postdoktorsstipendium inom projektet medicinsk audio signalbehandling. Stipendiet avser heltidsstudier under två år med tillträde 1 maj 2023 eller enligt överenskommelse.

Sista ansökningsdag: 28 mars 2023

Länk till sida för utlysningen

Postdoktoralt stipendium (2 år) i spatial statistik – 2023-03-31

Institutionen för matematik och matematisk statistik vid Umeå universitet erbjuder ett postdoktorsstipendium inom projektet ”Funktionella- och punktprocess-baserade metoder för analys av trajektoria data”. Stipendiet är på heltid, i två år, med start den 1 september 2023 eller enligt överenskommelse.

Sista ansökningsdag: 31 mars 2023

Länk till sida för utlysningen

Postdoktoralt stipendium: Land-hav-kontinuumet; Inlagring av markkol i marina sediment – 2023-03-31

Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap vid Umeå universitet erbjuder ett tvåårigt postdoktorsstipendium om kolinlagring i marina sediment.

Sista ansökningsdag: 31 mars 2023

Länk till sida för utlysningen

Postdoktoralt stipendium (2 år) – proteinkemi och cellterapi – 2023-03-31

Kemiska institutionen erbjuder ett postdoktorsstipendium inom projektet proteinkemi och cellterapi. Stipendiet avser heltidsstudier under två år med tillträde 1 maj 2023, eller enligt överenskommelse.

Sista ansökningsdag: 31 mars 2023

Länk till sida för utlysningen

Postdoktorsstipendium i digital biologi – 2023-03-31

Vi erbjuder ett postdoktorsstipendium till en mycket motiverad och självständigt tänkande postdoc med bakgrund inom ett biomedicinskt område och med intresse för det nordiska livet.

Sista ansökningsdag: 31 mars 2023

Länk till sida för utlysningen

Postdoktoralt stipendium (2 år) i kemi med inriktning mot miljökemi – 2023-04-01

Kemiska institutionen vid Umeå universitet erbjuder ett postdoktorsstipendium inom projektet ”Do pollutants pose a risk for water reuse?” Projektet kommer fokusera på miljöföroreningar i avloppsvatten. Stipendiet avser heltidsstudier under två år med tillträde 1 september 2023, eller enligt överenskommelse.

Sista ansökningsdag: 1 April 2023

Länk till sida för utlysningen

Postdoktoralt stipendium (2 år) inom Analys av PDE och kinetisk teori – 2023-04-02

Institutionen för matematik och matematisk statistik erbjuder ett postdoktorsstipendium inom projektet ”Långtidsbeteende för kinetiska ekvationer beskrivande klustertillväxt”. Stipendiet avser heltidsstudier under två år med tillträde 1 juni 2023 eller enligt överenskommelse.

Sista ansökningsdag: 2 April 2023

Länk till sida för utlysningen

Postdoktoralt stipendium (2 år) inom generativa modeller i maskininlärning – 2023-04-02

Institutionen för datavetenskap erbjuder ett postdoktorstipendium för att utveckla generativa maskininlärningsmodeller i projektet ”AI i medicinsk bilanalys”. Stipendiet avser heltidsstudier under två år med tillträde 31 maj, 2023, eller enligt överenskommelse.

Sista ansökningsdag: 2 April 2023

Länk till sida för utlysningen

Postdoktorsstipendium, 2 år, i molekylär växtfysiologi – 2023-04-08

Vi söker nu en motiverad postdoktor inom projektet ”Hur translateras cellens dolda meddelanden?” i Johannes Hansons forskargrupp. Stipendiet avser heltidsstudier under två år med tillträde 1 maj 2023 eller enligt överenskommelse.

Sista ansökningsdag: 8 april 2023

Länk till sida för utlysningen

Postdoktorsstipendium (2 år) inom diskret matematik – 2023-04-10

nstitutionen för matematik och matematisk statistik vid Umeå universitet utlyser ett postdoktoralt stipendium inom diskret matematik. Stipendiet är på heltid under två år. Startdatumet är förhandlingsbart, men bör vara senast den 20 november 2023, med ett önskat startdatum i augusti, september eller oktober 2023.

Sista ansökningsdag: 10 April 2023

Länk till sida för utlysningen

Postdoktor inom experimentell ovarialcancerforskning – 2023-04-10

Vi söker en postdoktor inom experimentell ovarialcancerforskning med inriktning mot in vivo-modeller och bioinformatik. Stipendietiden är på två år med start den 1 juni 2023 eller enligt överenskommelse.

Sista ansökningsdag: 10 April 2023

Länk till sida för utlysningen

 
Postdoktoralt stipendium (2 år) inom cancerforskning och tumörimmunologi – 2023-04-20

Vi söker en postdoktor till forskning inom tumörbiologi med syfte att studera de cellulära och immunologiska mekanismerna som ligger bakom cancerspridning. Stipendiet är placerat vid forskningsgruppen för tumörbiologi vid institutionen för molekylärbiologi, Umeå universitet och är tidsbegränsad till två år med start snarast möjligt eller enligt överenskommelse.

Sista ansökningsdag: 20 April 2023

Länk till sida för utlysningen

Postdoktoralt stipendium (2 år) inom oorganisk materialkemi – 2023-04-30

Kemiska institutionen erbjuder ett postdoktorsstipendium inom oorganisk materialkemi med fokus på elektroaktiva ytor. Stipendiet avser heltidsstudier under två år med tillträde 1 september 2023, eller enligt överenskommelse.

Sista ansökningsdag: 30 April 2023

Länk till sida för utlysningen

Postdoktoralt stipendium (2 år) inom RNA biologi och cancer – 2023-05-22

Institutionen för molekylärbiologi söker en postdoktorstipendiat till forskning inom RNA biologi och cancer. Stipendiet avser heltidsstudier i två år med tillträde 1 april 2023 eller enligt överenskommelse.

Sista ansökningsdag: 22 maj 2023

Länk till sida för utlysningen

Postdoktoralt stipendium (två år) i bioinformatik – 2023-05-22

Institutionen för molekylärbiologi söker en postdoktorstipendiat till forskning inom bioinformatik. Stipendiet avser heltidsstudier i två år med tillträde enligt överenskommelse.

Sista ansökningsdag: 22 maj 2023

Länk till sida för utlysningen

Senast uppdaterad: 2023-03-20