Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 26 maj 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Stipendier

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 000 medarbetare och drygt 34 700 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Wallenbergs resemedel - löpande

Sista ansökningsdag: Löpande

Resemedel går nu åter att söka från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse för yngre forskares resor.

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse beviljade 1967 i samband med 50-årsdagen av dess grundande den s k jubileumsdonationen, avsedd främst för yngre forskares resor. Anslaget har senare förlängts, sedan 1997 genom årliga beslut av stiftelsen.

Anslaget är ställt till rektors förfogande för att "i första hand begagnas till stipendier för sådana resor, som bäst befordrar ett personligt vetenskapligt utbyte till gagn för svensk forskning."

Ansökningar kan skickas löpande under året. Den som söker bör vara medveten om att efterfrågan på dessa resemedel är stor, varför de totala kostnaderna för en viss resa sällan kan beviljas. För att svara mot donators föreskrift måste resan som regel vara forskningsfrämjande. Det innebär förstås bland annat att man normalt måste ha dokumenterat en egen vetenskaplig verksamhet för att komma ifråga.

Följande kriterier beaktas vid beviljande av Wallenbergmedel:

  • Medlen är avsedda för yngre forskare och doktorander
  • Resan ska vara forskningsfrämjande
  • Forskare som ej erhållit bidrag tidigare prioriteras
  • Eget vetenskapligt bidrag är ett krav (se blankett "obligatoriskt")
  • Medlen är avsedda för resekostnader och kongressavgifter utomlands, ej inrikes
  • Kostnader för boende eller familj beviljas inte

Särskild ansökningsblankett
Tänk på att bifoga de handlingar som anges på blanketten.
Blanketten och bilagor skickas till:

wallenbergresemedel@umu.se

Välkommen med Din ansökan!

 

Postdoktoralt stipendium i pankreascancerforskning med inriktning mot fibroblast-interaktioner – 2020-05-29

Vi söker en postdoktor för studier av pankreascancer vid Institutionen för strålningsvetenskaper vid Umeå universitet. Stipendiet omfattar två år med start i juni 2020 eller enligt överenskommelse.

Sista ansökningsdag: 29 maj 2020

Länk till sida för utlysningen

Postdoktoralt stipendium (2 år) i analytisk kemi för studier inom Hyperemesis Gravidarum – 2020-06-03

Sista ansökningsdag: 3 juni 2020

Länk till sida för utlysningen

Postdoktoralt stipendium (två år) i RNA biologi och cancer – 2020-06-08

Placeringen för postdoktorprojektet är inom Institutionen för medicinsk biovetenskap. Du kommer också att tillhöra Wallenberg centrum för molekylär medicin (WCMM) vid Umeå universitet.

Sista ansökningsdag: 8 juni 2020

Länk till sida för utlysningen

Postdoktoralt stipendium (2 år) inom landskapsgenomik hos barrträd – 2020-06-30

Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap söker en postdoktorsstipendiat till projektet landskapsgenomik och fylogeografi hos barrträd. Stipendiet avser heltid under två år med tillträde 17 augusti 2020 eller enligt överenskommelse.

Sista ansökningsdag: 30 juni 2020

Länk till sida för utlysningen

Postdoktoralt stipendium (2 år) – Mekanismer bakom autofagi – 2020-07-01

Projektet finansieras av Europeiska forskningsrådet (ERC) samt Knut och Alice Wallenbergs stiftelse (KAW). Projektet är tvärvetenskapligt med starka samarbeten mellan olika vetenskapliga discipliner. Stipendiet gäller för 2 år och uppgår till 282 000 SEK per år. Start så snart som möjligt, eller enligt överenskommelse.

Sista ansökningsdag: 1 juli 2020

Länk till sida för utlysningen

Postdoktorsstipendium (2år) – djupinlärning för automatisk bearbetning och analys av LC-MS metabolomikdata – 2020-08-18

Kemiska institutionen erbjuder nu ett postdoktorsstipendium inom ett projekt där vi kommer att utveckla en ny AI-strategi för förbättring av 'omics' databehandling.

Sista ansökningsdag: 18 augusti 2020

Länk till sida för utlysningen