"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Postdoktorstipendium

Umeå universitet erbjuder stipendium för postdoktoral meritering. Syftet med stipendiet är att möjliggöra för forskare att besöka Umeå universitet och bedriva självständig forskning för att kvalificera sig för vidareutbildning och akademiska tjänster.

Vi välkomnar din ansökan!

Postdoktoralt stipendium i kognitiv neurovetenskap om åldrande – med fokus på strukturell och funktionell konnektivitet – 2024-04-19

Institutionen för medicinsk och translationell biologi vid Umeå universitet utlyser ett postdoktoralt stipendium i kognitiv neurovetenskap om åldrande med fokus på strukturell och funktionell konnektivitet. Institutionen erbjuder en aktiv och kreativ forsknings- och utbildningsmiljö för både anställda och studenter.

Sista ansökningsdag: 19 april 2024

Länk till sida för utlysningen

Postdoktoralt stipendium (2 år) inom Regenerativ endodonti, med fokus på multi-omics analysis – 2024-04-29

Institutionen för odontologi erbjuder ett postdoktorsstipendium inom projektet ”Framtida riktningar inom regenerativ endodonti”. Stipendiet avser heltidsstudier under två år med tillträde 1 augusti 2024, eller enligt överenskommelse.

Sista ansökningsdag: 29 april 2024

Länk till sida för utlysningen

Postdoktoralt stipendium (2 år) inom biofysik/syntetisk biologi med fokus på hur växtens dynamiska cellvägg regleras – 2024-04-30

Umeå Plant Science Center (UPSC) är en av Europas starkaste forskningsmiljöer för växtgrundforskning inbegripande forskning om växternas ekologi, genetik, fysiologi, biokemi, cellbiologi och molekylärbiologi (se www.upsc.se). Stipendiaten kommer att vara placerad vid Institutionen för fysiologisk botanik, som är en del av Umeå Plant Science Centre.

Sista ansökningsdag: 30 april 2024

Länk till sida för utlysningen

Postdoktorstipendium (2 år) i fysikalisk-kemisk karaktärisering av bakteriell adhesion – 2024-05-02

Institutionen för fysik vid Umeå universitet bjuder in ansökningar till ett heltidsstipendium för postdoktor i två år inriktat på fysikalisk-kemisk karaktärisering av bakteriell adhesion. Avsett startdatum är 1 juni 2024, även om det finns flexibilitet att börja vid ett ömsesidigt överenskommet datum.

Sista ansökningsdag: 2 maj 2024

Länk till sida för utlysningen

Postdoktoralt stipendium 6 månader, vid Institutionen för medicinsk och translationell biologi – 2024-05-02

Vi välkomnar ansökningar som postdoktoral stipendiat till vårt laboratorium för experimentell oftalmologisk grundforskning vid Institutionen medicinsk och translationell biologi. Stipendiattiden är 6 månader och avser heltid med start 1 juni 2024.

Sista ansökningsdag: 2 maj 2024

Länk till sida för utlysningen

Postdoktoralt stipendium (två år) inom teknisk kemi för förståelse av gulfärgning av cellulosaacetat – 2024-05-06

Kemiska institutionen erbjuder ett postdoktorsstipendium inom teknisk kemi för förståelse av gulfärgning av cellulosaacetat. Stipendiet avser heltidsstudier under två år med tillträde 1 september 2024, eller enligt överenskommelse.

Sista ansökningsdag: 6 maj 2024

Länk till sida för utlysningen

Postdoktoralt stipendium (två år) inom polymerframställning för separation och energianvändning – 2024-05-06

Kemiska institutionen erbjuder ett postdoktorsstipendium inom ett projekt som fokuserar på att syntetisera polymerer för användning inom separation och energianvändning. Postdoktorprojektet innebär syntes av homo- och blockkopolymerer skräddarsydda för användning inom separation och energianvändning. Stipendiet avser heltidsstudier under två år med tillträde enligt överenskommelse.

Sista ansökningsdag: 6 maj 2024

Länk till sida för utlysningen

Postdoktoralt stipendium (två år) inom design och syntes av hållbara och höglysande material från biomassa – 2024-05-08

Institutionen för fysik vid Umeå universitet erbjuder ett postdoktoralt stipendium i forskargruppen "The Organic Photonics and Electronics Group", som designar, producerar och utvecklar fotoniska och elektroniska enheter baserade på organiska halvledare, antingen syntetiserade internt eller tillhandahållna av samarbetspartners. Stipendiet är på heltid under två år och tillträdesdatum är 1 september 2024 eller enligt överenskommelse.

Sista ansökningsdag: 8 maj 2024

Länk till sida för utlysningen

Postdoktor i Integrativ neurofysiologi – med fokus på mätning av hjärnaktivitet i djurmodeller av Parkinsons sjukdom – 2024-05-08

Vi söker en kandidat för ett postdoktorstipendium till Gruppen för Integrativ neurofysiologi, vid Institutionen för medicinsk och translationell biologi. Stipendietiden är heltid under två år med tillträde 1 april eller enligt överenskommelse.

Sista ansökningsdag: 8 maj 2024

Länk till sida för utlysningen

Postdoktorstipendium (2 år) i optisk frekvenskamsspektroskopi – 2024-05-20

Institutionen för fysik erbjuder ett postdoktorsstipendium inom bredbandig högupplöst mellaninfraröd spektroskopi av molekyler av betydelse för astrofysik. Stipendiet omfattar två år med tillträde 1 januari 2025, eller enligt överenskommelse.

Sista ansökningsdag: 20 maj 2024

Länk till sida för utlysningen

1–2 Postdoktorala stipendium (två år) inom HÅLLBAR PRODUKTION AV BIOPLAST MED HJÄLP AV MIKROALGER – 2024-05-21

Kemiska institutionen erbjuder ett postdoktorsstipendium inom HÅLLBAR PRODUKTION AV BIOPLAST MED HJÄLP AV MIKROALGER. Stipendiet avser heltidsstudier under två år med tillträde 1 augusti 2024, eller enligt överenskommelse.

Sista ansökningsdag: 21 maj 2024

Länk till sida för utlysningen

Postdoktoralt stipendium (två år) inom masspektrometri – 2024-05-24

Kemiska institutionen erbjuder ett postdoktorsstipendium inom ”Identifiering av biomarkörer med hjälp av masspektrometri för diagnostisering av hyperemesis gravidarum”. Stipendiet avser heltidsstudier under två år med tillträde 1 september 2024, eller enligt överenskommelse.

Sista ansökningsdag: 24 maj 2024

Länk till sida för utlysningen

Postdoktoralt stipendium (två år) inom design och karakterisering av plasmonförstärkta ljusemitterande elektrokemiska celler – 2024-05-31

Institutionen för fysik vid Umeå universitet erbjuder ett postdoktoralt stipendium inom design och karakterisering av plasmonförstärkta ljusemitterande elektrokemiska celler. Stipendiet är på heltid under två år och tillträdesdatum är 1 september 2024 eller enligt överenskommelse.

Sista ansökningsdag: 31 maj 2024

Länk till sida för utlysningen

 

Notera att det är ett stipendium och inte en anställning som du ansöker om. För mer information om vilka villkor som gäller kan du kontakta personen som anges i respektive annons.

Information om stipendium


Syftet med stipendier för postdoktoral meritering är att möjliggöra för forskare att besöka Umeå universitet och bedriva självständig forskning för att kvalificera sig för vidareutbildning och akademiska tjänster. Det finns vissa villkor för stipendier i Sverige.

Interna och externa stipendier


I Sverige är stipendier skattefria så länge som de ges för utbildning och inte som ersättning för arbete.

Det finns två olika stipendier vid Umeå universitet:

 • Interna stipendier betalas ut via Umeå universitet och regleras i universitetets Regel för stipendier.
 • Externa stipendier betalas ut direkt till dig från en extern finansiär. Varje finansiär beslutar själv om villkoren och processen för sina stipendier. Några exempel är Kempestiftelserna och Carl Tryggers Stiftelse.

Det finns vissa skillnader mellan interna och externa stipendier när det gäller till exempel villkor och hur de betalas ut.

Förutsättningar för alla stipendier


Följande gäller för alla stipendier oavsett om de är interna eller externa.

 • Du får inte arbeta om du får ett skattefritt stipendium. Undervisning och handledning av studenter räknas som arbete och är därför inte tillåtet.
 • Du räknas inte som anställd och har därför inte tillgång till personalförmåner såsom friskvårdsbidrag.
 • Du får inte erhålla någon skattepliktig inkomst under din tid som stipendiat. Om du skulle ta emot sådan inbetalning kan du komma att behöva betala skatt på all din inkomst.
 • Du kan inte få någon arbetslöshetsersättning fram till dess att stipendietiden är slut.
 • Du har inte möjlighet att få föräldrapenning, men i stället fortsätter vanligtvis stipendiet att betalas ut. Det kan dock variera beroende på forskargrupp, institution och stipendiefond.
 • Du får inga insättningar till din tjänstepension.
 • Om du blir sjuk görs inget sjukavdrag på ditt stipendium. Om du blir långvarigt sjukskriven måste du och din handledare komma överens om hur du ska lösa ditt forskningsuppdrag. Ingen sjukpenning betalas ut från Försäkringskassan.
 • Du uppmuntras att ta minst 25 semesterdagar per år. Det görs inget avdrag på ditt stipendium för semester. Du rekommenderas planera din semester i samråd med din handledare.
 • Du har tillgång till vissa delar av företagshälsovårdens utbud.
 • Du kan ha tillgång till nationella hälso- och sjukvårdsförmåner från Försäkringskassan för att du bor i Sverige. 
 • Du kan bli medlem i det lokala fackförbundet SULF som kan ge stöd och tillgång till några av deras medlemsförmåner.

Utvecklingsplan


För att det tydligt ska framgå att stipendiet är avsett för meritering, och inte utgör ersättning för någon form av arbetsprestation, ansvarar prefekten för att en individuell utvecklingsplan upprättas och att en handledare utses. Syftet med planen är dels att säkerställa att stipendiaten får utveckling som är av hög kvalitet och dels visa att stipendiet ges i utbildningssyfte och inte utgör ersättning för utfört arbete.

Skatteregler


Stipendier regleras i Inkomskattelagen (1999:1229). Skatteverket anger att:

Ett stipendium är skattefritt om

 • mottagaren får det för sin utbildning eller om mottagaren får det av andra anledningar än mottagarens utbildning, såsom för forskning
 • det inte betalas ut periodiskt, det vill säga under en längre tid än tre år eller månadsvis under över ett år
 • det inte är ersättning för arbete som utförts eller ska utföras för utbetalarens räkning.
 • Grundregeln är att ett stipendium alltid är skattepliktigt om det rör sig om motprestation i form av utfört arbete.

Stipendier som betalas ut genom Umeå universitet (interna) är begränsade till två år.

Stipendier som betalas ut genom externa finansiärer kan ibland vara giltiga under en längre period, men stipendietiden får inte överskrida tre år. Om den gör det kan stipendiet bli skattepliktigt.

Utbetalning

Se till att du får information om vad som gäller för utbetalning för ditt specifika stipendium. Fråga din handledare eller HR-stödet på din institution.

 • För stipendier som betalas ut från Umeå universitet är det universitetet som ansvarar för hur utbetalningen hanteras.
 • För stipendier som betalas ut direkt från en stiftelse är det finansiären som ansvarar för hur utbetalningen hanteras. Vissa finansiärer betalar bara ut stipendier till svenska bankkonton. 

Livet som postdoktor vid Umeå universitet

Får möjlighet att studera viktigt proteinkomplex i modellväxt

'EC' Postdoc Dhruv Agraval har följt sin passion för mikrobiologi och life science under sin akademiska resa.

Postdoktorer i Umeå håller ihop i Umeå Postdoc Society

Föreningens mål är att uppnå en attraktiv miljö för postdoktorer, både på en social och akademisk nivå.

Studerar hur tarmmikrober försvagar ens tarms skyddande sköld

Aicha behövde något mer utmanande, och sökte till 'EC' postdoktor-programmet vid Umeå universitet.

Martí Quevedo får prestigefyllt postdoktor stipendium

Martí Quevedo kommer snart att påbörja sitt eget oberoende projekt om kromatinets struktur på CRAG i Barcelona

Senast uppdaterad: 2024-04-18