Hoppa direkt till innehållet
printicon

Stipendier

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 000 medarbetare och drygt 34 700 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Wallenbergs resemedel - löpande

Sista ansökningsdag: Löpande

Resemedel går nu åter att söka från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse för yngre forskares resor.

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse beviljade 1967 i samband med 50-årsdagen av dess grundande den s k jubileumsdonationen, avsedd främst för yngre forskares resor. Anslaget har senare förlängts, sedan 1997 genom årliga beslut av stiftelsen.

Anslaget är ställt till rektors förfogande för att "i första hand begagnas till stipendier för sådana resor, som bäst befordrar ett personligt vetenskapligt utbyte till gagn för svensk forskning."

Ansökningar kan skickas löpande under året. Den som söker bör vara medveten om att efterfrågan på dessa resemedel är stor, varför de totala kostnaderna för en viss resa sällan kan beviljas. För att svara mot donators föreskrift måste resan som regel vara forskningsfrämjande. Det innebär förstås bland annat att man normalt måste ha dokumenterat en egen vetenskaplig verksamhet för att komma ifråga.

Följande kriterier beaktas vid beviljande av Wallenbergmedel:

  • Medlen är avsedda för yngre forskare och doktorander
  • Resan ska vara forskningsfrämjande
  • Forskare som ej erhållit bidrag tidigare prioriteras
  • Eget vetenskapligt bidrag är ett krav (se blankett "obligatoriskt")
  • Medlen är avsedda för resekostnader och kongressavgifter utomlands, ej inrikes
  • Kostnader för boende eller familj beviljas inte

Särskild ansökningsblankett
Tänk på att bifoga de handlingar som anges på blanketten.
Blanketten och bilagor skickas till:

Anna Tjernberg, Ledningsstöd, Planeringsenheten
E-post: anna.tjernberg@umu.se

Välkommen med Din ansökan!

Länk till sida för utlysningen

 

Två Postdoktorsstipendium i Mikrobiologi (2 år) – 2019-10-14

Vi erbjuder två postdoktorsstipendium i Felipe Cavas forskargrupp vid Institutionen för molekylärbiologi, Umeå universitet. Institutionen är värd för Molecular Infection Medicine Sweden (MIMS), ett partnership i EMBL (www.mims.umu.se).

Sista ansökningsdag: 14 oktober 2019

Länk till sida för utlysningen

Postdoktoralt stipendium – 2019-10-17

Institutionen för integrativ medicinsk biologi (IMB) i samarbete med Lunds universitet, utlyser ett postdoktoralt stipendium på två år.

Sista ansökningsdag: 17 oktober 2019

Länk till sida för utlysningen

Postdoktoralt stipendium (2 år) – Mekanismer bakom autofagi — 2019-10-30

Kemiska institutionen har ca 200 anställda och institutionen är en del av Kemiskt Biologiskt Centrum vid Umeå universitet som erbjuder utmärkt infrastruktur inkluderande avancerad utrustning och plattformar i en kreativ, inspirerande, internationell och höggradigt interaktiv miljö.

Sista ansökningsdag: 30 oktober 2019

Länk till sida för utlysningen

Postdoktorsstipendium (2 år) i växtutvecklingsgenetik – 2019-10-31

Umeå Plant Science Center (UPSC) är en av Europas starkaste forskningsmiljöer för växtgrundforskning (www.upsc.se). Stipendiaten kommer att vara placerad vid institutionen för fysiologisk botanik, Umeå universitet, som är en del av UPSC. Vårt gemensamma mål är att förstå̊ växternas anpassningsförmåga och acklimatisering till en föränderlig omvärld.

Sista ansökningsdag: 31 oktober 2019

Länk till sida för utlysningen

Postdoktoralt stipendium, två år, i spektroskopiska studier av kvicksilvers interaktion med bakterieytor – 2019-10-31

Vi erbjuder ett postdoktorsstipendium till ett forskningsprojekt om interaktioner mellan kvicksilver och bakterier och hur dessa påverkar metylering av kvicksilver. Vi söker dig med höga ambitioner och som lockas av utmaningen att identifiera molekylära mekanismer för metallers växelverkan med mikroorganismer.

Sista ansökningsdag: 31 oktober 2019

Länk till sida för utlysningen