Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Postdoktorsstipendium

Umeå universitet erbjuder stipendium för postdoktoral meritering i syfte att främja internationalisering samt bidra till forskningsmeritering i nära anslutning efter doktorsexamen.

Vi välkomnar din ansökan!

Postdoktorstipendium inom regenerativ medicin – 2022-01-17

Institutionen för integrativ medicinsk biologi vid Umeå universitet utlyser ett postdoktoralt stipendium inom regenerativ medicin. Stipendiet är på heltid i ett år.

Sista ansökningsdag: 17 januari 2022

Länk till sida för utlysningen

Postdoktorsstipendium (2 år) i organisk optoelektronik – 2022-01-20

Institutionen för fysik söker en postdoktorsstipendiat till forskargruppen "The Organic Photonics and Electronics Group", som designar, producerar och utvecklar fotoniska och elektroniska enheter baserade på organiska halvledare, antingen syntetiserade internt eller tillhandahållna av samarbetspartners.

Sista ansökningsdag: 20 januari 2022

Länk till sida för utlysningen

Postdoktorsstipendium (2 år) inom optimering av högdimensionella system med tillämpningar inom ambulanssjukvården – 2022-01-21

Institutionen för matematik och matematisk statistik vid Umeå universitet utlyser ett postdoktoralt stipendium i generaliseringsteori inom djupa neurala nätverk. Stipendiet löper över två år med start 21 februari 2022 eller enligt överenskommelse.

Sista ansökningsdag: 21 januari 2022

Länk till sida för utlysningen

Postdoktoralt stipendium (2 år) inom läkemedelskemi vid Umeå universitet – 2022-01-26

Är du intresserad av organisk kemi och läkemedelskemi och är en kreativ och självständig person som vill ta dig an vetenskapliga och tekniska utmaningar? Då välkomnar vi dig att utvecklas inom vårt forskarteam! Vi erbjuder ett postdoktorsstipendium till ett projekt med huvudfokus på design, organisk syntes och biologisk utvärdering av organiska molekyler som kan användas som kemiska verktyg för att studera och utröna funktionen hos metacaspaser i växter och protozoer.

Sista ansökningsdag: 26 januari 2022

Länk till sida för utlysningen

Postdoktoralt stipendium (2 år) inom mikrobiell produktion av arginin från skogsindustriella restströmmar – 2022-01-31

Kemiska institutionen söker en postdoktorsstipendiat till projektet "Högkapacitetsutveckling av förhöjd mikrobiell produktion av arginin från skogsindustriella restströmmar". Stipendiet avser heltid under två år. Välkommen med din ansökan.

Sista ansökningsdag: 31 januari 2022

Länk till sida för utlysningen

Postdoktorsstipendium i prediktion av samevolution i enkla mikrobiella samhällen – 2022-01-31

Tillsammans med Institutionen för molekylärbiologi söker Integrated Science Lab (IceLab) vid Umeå universitet en postdoktorsstipendiat till det tvärvetenskapliga projektet Prediktion av samevolution i enkla mikrobiella samhällen.

Sista ansökningsdag: 31 januari 2022

Länk till sida för utlysningen

Postdoktorsstipendium i virologi/infektionssjukdomar (2 år) – 2022-01-31

Institutionen för klinisk mikrobiologi vid Umeå universitet utlyser ett postdoktoralt stipendium ivirologi/infektionssjukdomar. Stipendiet är på heltid i två år.

Sista ansökningsdag: 31 januari 2022

Länk till sida för utlysningen

Postdoktorsstipendium (2 år) i materialvetenskap 2022-02-08

Institutionen för fysik söker en söker en postdoktorsstipendiat till forskargruppen ”Nano for Energy”, www.umunano.org, som fokuserar på materialvetenskap och nanoteknik för tillämpningar inom hållbar energi, i synnerhet heterogen katalys.

Sista ansökningsdag: 8 februari 2022

Länk till sida för utlysningen

Sex postdoktorala stipendier (2 år) inom distribuerade system 2022-02-13

Institutionen för datavetenskap erbjuder sex postdoktorsstipendier till en rad ambitiösa forskningsprojekt i labbet för autonoma distribuerade system. Stipendierna avser heltidsstudier under två år med tillträde 1 maj 2022 eller enligt överenskommelse.

Sista ansökningsdag: 13 februari 2022

Länk till sida för utlysningen

Postdoktoralt stipendium (2 år) – Mekanismer bakom autofagi – 2022-02-14

Kemiska institutionen vid Umeå universitet utlyser ett postdoktoralt stipendium i Mekanismer bakom autofagi. Stipendiet är på heltid i två år.

Sista ansökningsdag: 14 februari 2022

Länk till sida för utlysningen

Postdoktoralt stipendium (2 år) inom modellering av den evolutionella dynamiken hos endosymbios – 2022-02-15

Institutionen för matematik och matematisk statistik söker en postdoktorsstipendiat till ett projekt inom matematisk modellering av evolution. Stipendiet avser heltidsstudier under två år med tillträde 1 september 2022, eller enligt överenskommelse.

Sista ansökningsdag: 15 februari 2022

Länk till sida för utlysningen

Postdoktorsstipendium (två år) inom kemisk glykobiologi – 2022-02-15

Institutionen för kemi söker en postdoktorsstipendiat med hög motivation och ett starkt intresse för att studera den kemiska biologin bakom mucin O-glykosylering och dess roll vid bakterieinfektioner. Stipendietiden löper över två års heltidsstudier och kan påbörjas från 1 mars 2022 eller efter överenskommelse.

Sista ansökningsdag: 15 februari 2022

Länk till sida för utlysningen

Postdoktorstipendium (2 år) i ekologisk mikrobiologi och miljöbioteknik, med fokus på nyttomikrober hos pollinatörer – 2022-02-28

Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, EMG (Umeå Universitet) söker en postdoktor för ett projekt för att studera mikrober hos pollinatörer i norrländska miljöer och deras potential för biotekniska tillämpningar. Stipendiet avser heltid under två år med tillträde 1 april 2022 eller enligt överenskommelse.

Sista ansökningsdag: 28 februari 2022

Länk till sida för utlysningen

Postdoktoralt stipendium (2 år) inom kemi med inriktning mot molekylär geokemi – 2022-02-28

Kemiska institutionen vid Umeå universitet utlyser ett postdoktoralt stipendium inom kemi med inriktning mot molekylär geokemi. Stipendiet är på heltid i två år.

Sista ansökningsdag: 28 februari 2022

Länk till sida för utlysningen

Postdoktorsstipendium (2 år) inom kodteori och ändlig geometri 2022-03-01

Institutionen för matematik och matematisk statistik vid Umeå universitet utlyser ett postdoktoralt stipendium inom ett projekt om geometriska delrumskoder. Stipendiet gäller heltidsstudier i två år med start 1 maj 2022 eller enligt överenskommelse.

Sista ansökningsdag: 1 mars 2022

Länk till sida för utlysningen