"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

CEDAR seminarium med El Häkkinen

tor
2
nov
Tid Torsdag 2 november, 2023 kl. 13:00 - 14:00
Plats Fatmomakke plan 4 NBET / Zoom

Välkomna till ett CEDAR seminarium med El Häkkinen

Ojämlikhetens organisering – en intersektionell studie av det kommunala hemtjänstarbetet i Malmö.


Sedan hösten 2021 är jag doktorand i Urbana studier vid Malmö universitet. I mitt avhandlingsarbete studerar jag hur ojämlikhet organiseras i det kommunala hemtjänstarbetet i Malmö utifrån ett intersektionellt perspektiv med fokus på klass, kön/genus, ras/etnicitet och sexualitet. Jag är även intresserad av hur ojämlikheten påverkar de undersköterskor och vårdbiträden som arbetar här, vilket bland annat handlar om vilka känslor och emotioner ojämlikheten ger upphov till hos dem.

Teoretiskt inspireras jag av sociologen och organisationsforskaren Joan Ackers teori om att organisationer har ojämlikhetsregimer, vilken jag försöker tänka utifrån och genom med hjälp av queera/marxistiska/feministiska/post- och dekoloniala teorier. I detta är jag särskilt intresserad av hur en kan förstå kapitalismen, offentliga organisationer, social reproduktion och omsorg, så väl som känslor och emotioner i organisationer. Genom intervjuer och fokusgrupper genomförs studien tillsammans med forskningsdeltagare som utgörs av undersköterskor och vårdbiträden som arbetar i hemtjänsten i Malmö. Under detta seminarium kommer jag att introducera mitt arbete för er och berätta om var jag är i processen just nu.

Alla intresserade är välkomna att delta på plats i Norra Beteendevetarhuset plan 4 eller via zoom. För zoomlänk kontakta Mojgan Padyab.

Evenemangstyp: Seminarium

El Häkkinen
Doktorand, Malmö universitet
Fakulteten för kultur och samhälle
Institutionen för urbana studier

Kontaktperson
Mojgan Padyab
Läs om Mojgan Padyab