"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

CEDAR-seminarium med Göran Broström

tor
4
maj
Tid Torsdag 4 maj, 2023 kl. 13:00 - 14:00
Plats Fatmomakke plan 4 NBET / zoom

Välkomna till ett CEDAR-seminarium med professor emeritus Göran Broström!

Spädbarnsdödlighet och dödsorsaker i en historisk kontext.

Seminariet är öppet för alla intresserade, och det äger rum i sammanträdesrummet Fatmomakke på plan4 i NBET. 
Vill du vara med på zoom så kontaktar du Mojgan Padyab (se nedan).

Kan man studera orsaker till spädbarnsdöd med hjälp av registerdata när information om dödsorsak saknas? Låter omöjligt, men enligt den franske demografen Jean Bourgeois-Pichat kan man från givna data om antal födda och antal döda vid givna åldrar, kombinerade med vissa antaganden, beräkna fördelningen av totala antalet i två kategorier, endogena och exogena osaker. Han kallade sin metod för biometrisk och beskrev den i artiklar från mitten av förra seklet.

I seminariet beskriver jag den biometriska metoden och en revidering och formulering av den i modern överlevnadsanalysterminologi. Metoden prövas på data från Västerbotten 1861-1950. Det visar sig att den biometriska modellen passar utmärkt. Vi har också äldre data där modellen inte alls passar. Konsekvenser och slutsatser diskuteras, liksom konsekvenserna av att  den biometriska modellen endast fungerar på populationsnivå och inte på individnivå. Avslutningsvis diskuteras betydelsen av födelseårstid i analyser av klimateffekter på spädbarnsdödlighet.

Evenemangstyp: Seminarium
Talare
Göran Broström
Professor emeritus
Läs om Göran Broström
Kontaktperson
Mojgan Padyab
Läs om Mojgan Padyab