"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Várdduo ger Elsa Laula-symposiet 2023

tis
28
nov
Tid Tisdag 28 november, 2023 kl. 08:30 - 16:30
Plats Bildmuseet, Flexhallen

 

Elsa Laula-symposiet 2023

Skada skedd: urfolkssamhällens erfarenheter av och rekommendationer för energiproduktion

2023 kommer Várdduos Elsa Laula-symposium att handla om kommunikation av och diskussion om forskningsresultaten från projektet Skada skedd.

Interaktioner mellan utvinningsindustrier och urfolk har blivit alltmer aktuella i ett globalt perspektiv. I Sverige har vattenkraftutvinningen pågått inom urfolks områden i över hundra år. Projekt Skada skedd syftar till att koppla ihop historiska processer av svensk vattenkraftutbyggnad med nutida konsekvenser för att undersöka konflikter mellan urfolk och industri, intergenerationella trauman inom urfolksgrupper samt undersöka urfolks rekommendationer för framtida relationsbyggande, i Sápmi och Australien.

 

Program

08.30- 09.00 Registrering

09.00-09.15 Inledning, Åsa Össbo och Kristina Sehlin MacNeil

09.15-10.00 Erfarenheter av och kunskaper kring konsekvenser av energiutvinning i Sápmi
Åsa Össbo
Presentationen bygger på fyra studier som omfattar undersökningar kring företrädesvis vattenkraftutbyggnad men även vindkraftutbyggnad i Sápmi. Studierna lyfter fram dels samiska lokalsamhällens perspektiv, dels energibolags perspektiv på vattenkraftutbyggnad samt analyserar hur kunskapen kring historiska och pågående konsekvenser påverkar politikutformningen gällande vindkraftutbyggnad i Sverige idag.
Åsa Össbo, forskare Várdduo

10.00-10.30 Fika

10.30-11.15 Industrins sociala ansvar och urfolks inflytande i den så kallade gröna omställningen
Kristina Sehlin MacNeil
Presentationen bygger på tre studier. Dels en intervjustudie om samers erfarenheter av hur utvinningsindustrier uppfyller sina sociala ansvar samt rekommendationer för hur bolag skulle kunna göra annorlunda, dels en jämförande studie med samma frågeställningar, där urfolk i Australien har inkluderats. Den tredje studien undersöker metoden S-LCA (Social Life Cycle Assessment) från urfolks perspektiv. S-LCA går ut på att mäta de sociala effekterna av produkter eller tjänster under deras livscykel.
Kristina Sehlin MacNeil, forskare Várdduo

11.15-12.00 Delaktighet och inkludering: Konsultation med det samiska folket
Jenny Wik Karlsson
Exploatering av urfolks territorier ställer stora krav på såväl staternas som företagens agerande. Respekt och ödmjukhet för urfolkens rättigheter är viktig en pusselbit, men lika viktigt är förståelsen för att de traditionella näringarna kommer att förändras. Delaktighet och inkludering är ett första steg men är det tillräckligt?

Jenny Wik Karlsson, Förbundsjurist/verksamhetschef på Sámiid Riikasearvi, har under lång tid arbetat med frågor som rör urfolk och industriell exploatering, såväl med juridiska som med policyfrågor.

12.00-13.00 Lunch

13.00-15.00 Panelsamtal och diskussion
Paneldeltagare: Inger-Ann Omma (renägare, advokat), Marianne Bogle (verksamhetsansvarig CSR Sweden), Tomas Kuhmunen (markanvändningskonsulent Sametinget).

15.00-15.30 Fika

15.30-16.30 Avslutande ord och diskussion om framtida forskning

 

Evenemangstyp: Seminarium
Kontaktperson
Kristina Sehlin Macneil
Läs om Kristina Sehlin Macneil
Kontaktperson
Åsa Össbo
Läs om Åsa Össbo