"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kristina Sehlin Macneil

Jag är docent och forskare/biträdande föreståndare för Várdduo och bitr. föreståndare för Humfaks forskarskola (FADC). Min forskning berör främst konflikter mellan utvinningsindustrier och urfolk.

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Forskare vid Várdduo-Centrum för samisk forskning Roll: Biträdande föreståndare
Plats
YA, Norra Beteendevetarhuset, 4 tr Umeå universitet, 901 87 Umeå
Anknytning
Anknuten som övrig/annan befattning till Kansliet för humaniora
Plats
Förvaltningshuset, östra flygeln, plan 4, Umeå universitet, Universitetstorget Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag är docent i samiska studier och sedan december 2019 anställd som forskare vid Várdduo - Centrum för samisk forskning i projektet Damage Done: Indigenous experience of and recommendations for energy production. Sedan december 2021 driver jag projektet Lateralt våld: Effekter av yttre tryck på urfolks- och lokalsamhällen. Tidigare har jag varit postdoktor vid Várdduo. I tidigare forskning har jag undersökt konflikter och maktrelationer mellan urfolk och utvinningsindustrier och använt begreppet extractive violence för att beskriva hur extraktivism kan påverka urfolkssamhällen. Mina forskningsintressen är främst asymmetriska konflikter och maktrelationer mellan urfolk och utvinningsindustrier/majoritetssamhällen; kulturellt, strukturellt, extraktivt och lateralt våld och dess påverkan på urfolks- och lokalsamhällen; teori, metod och etik i urfolksforskning; samt kopplingar mellan människa och mark. Jag har jobbat mycket internationellt, framför allt i Australien och är aktiv i flera internationella nätverk, bland annat ENTAN (European Non-Territorial Autonomy Network) och MinErAl (Knowledge Network on Mining Encounters and Indigenous Sustainable Livelihoods).

Sedan juli 2018 är jag biträdande föreståndare för Humanistiska fakultetens forskarskola (FADC). 

Sedan juni 2022 är jag biträdande/ställföreträdande föreståndare för Várdduo - Centrum för samisk forskning.

Förutom detta undervisar jag i mån av tid.

Inclusion, equity, diversity, and social justice in education: a critical exploration of the sustainable development goals, Springer 2023 : 57-75
Marsh, Jillian; Daniels-Mayes, Sheelagh; Sehlin MacNeil, Kristina; et al.
Etnologiskt fältarbete: nya fält och former, Lund: Studentlitteratur AB 2022 : 85-103
Bylund, Christine; Sehlin MacNeil, Kristina
Kulturella perspektiv, 31
Langum, Virginia; Sehlin MacNeil, Kristina
Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, Umeå: Föreningen Kulturella perspektiv 2022, Vol. 31 : 1-3
Langum, Virginia; Sehlin MacNeil, Kristina
In education, Saskatchewan: University of Regina 2022, Vol. 28, (1a) : 23-38
Lindgren, Eva; Sehlin MacNeil, Kristina
The Extractive Industries and Society, Elsevier 2022, Vol. 12
Nachet, Louise; Beckett, Caitlynn; Sehlin MacNeil, Kristina
Sustainability, MDPI 2021, Vol. 13, (9)
Sehlin MacNeil, Kristina; Daniels-Mayes, Sheelagh; Akbar, Skye; et al.
Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, Umeå: Föreningen Kulturella Perspektiv 2020, (3) : 3-6
Sehlin MacNeil, Kristina; Langum, Virginia
Kulturella Perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift
Sehlin MacNeil, Kristina; Langum, Virginia
Seton Hall journal of diplomacy and international relations, South Orange, NJ: The School of Diplomacy and International Relations, Seton Hall University 2019, Vol. XXI, (1) : 36-53
Daniels-Mayes, Sheelagh; Sehlin MacNeil, Kristina
Natural resource conflicts and sustainable development, Routledge 2019 : 99-113
Sehlin MacNeil, Kristina
Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, Umeå: Föreningen Kulturella Perspektiv, Umeå universitet 2019, Vol. 28, (1-2) : 42-51
Sehlin MacNeil, Kristina; Inga, Niila
Ord och bild, Göteborg: 2018, (2-3) : 34-39
Sehlin MacNeil, Kristina
Journal of Northern Studies, Umeå: Umeå University 2018, Vol. 12, (2) : 81-103
Sehlin MacNeil, Kristina
Samefolket, (7)
Sehlin MacNeil, Kristina
Samisk kamp: kulturförmedling och rättviserörelse, Umeå: Bokförlaget h:ström - Text & Kultur 2017 : 140-161
Sehlin MacNeil, Kristina; Lawrence, Rebecca
Journal of Australian Indigenous Issues, Vol. 19, (3) : 95-111
Sehlin MacNeil, Kristina
Dagens Nyheter
Allard, Christina; Axelsson, Per; Brännlund, Isabelle; et al.
Ethnologia Scandinavica, Uppsala: Swedish Science Press 2015, Vol. 45 : 73-88
Sehlin MacNeil, Kristina
Finding the common ground: narratives, provocations and reflections from the 40 year celebration of batchelor institute, Batchelor NT: Batchelor Press 2015 : 119-126
Sehlin MacNeil, Kristina; Marsh, Jillian
Västerbottens Kuriren
Ledman, Anna-Lill; Sehlin Macneil, Kristina; Saba Persson, Jenny
Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet 2014, Vol. 23, (1) : 50-57
Sehlin MacNeil, Kristina
Västerbottens Kuriren
Ledman, Anna-Lill; Brännlund, Isabelle; Löf, Annette; et al.
Västerbottens-Kuriren
Löf, Annette; Andersson, Tore; Horstkotte, Tim; et al.
Skrifter från Centrum för samisk forskning, 6
Sehlin MacNeil, Kristina

Forskningsprojekt

1 november 2019 till 30 juni 2024