"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Inbjudan till workshop - En arktisk profil för Umeå universitet

tor
3
feb
Tid Torsdag 3 februari, 2022 kl. 15:15 - 17:00
Plats Online

Umeå universitet har utlyst en öppen ansökningsomgång för profilområden

Vid Umeå universitet har en process inletts för att identifiera så kallade profilområden. Processen har som syfte att förbereda inför en ny nationell finansieringsmodell baserad på profilområden, som anges i den svenska regeringens senaste forskningsproposition, och samtidigt utveckla universitetets långsiktiga forskningsstrategiska arbete för att ytterligare stärka forskningens kvalitet och konkurrenskraft.

Eftersom vi är övertygade om att den arktiska forskningen vid Umeå universitet uppfyller den "grundläggande förutsättningen ... av hög internationell kvalitet" startar Arktiskt centrum (ARCUM) nu en process för att föreslå en arktisk profil för Umeå universitet, och bjuder därför in intresserade forskare till en öppen workshop. Under workshopen kommer bakgrund och krav på förarbeten att presenteras liksom inledande tankar om tematisk inriktning och organisation. Dessutom söker vi kommentarer och förslag för den fortsatta processen.

Vem ska delta?

Alla forskare vid Umeå universitet med intresse för forskning om Arktis är välkomna, oberoende av fakultet, institution eller tidigare Arcumanknutning. Vi vill särskilt uppmuntra seniora forskare med ett starkt forskningsresultat inom området att delta i workshopen.

I detta skede söker universitetet mycket brett efter initiativ och därför är forskare som redan är engagerade i andra preliminära förslag välkomna att delta.

Om du vill delta i utvecklingen av ett förslag men inte har möjlighet att delta, vänligen meddela oss detta via e-post till anngelica.kristoferqvist@umu.se.

Med tanke på den rådande pandemisituationen kommer seminariet troligen att hållas online och en länk kommer att skickas ut i god tid till alla registrerade deltagare.

Varmt välkommen höra av dig till Anngelica om du vill delta, se kontaktuppgifter nedan. 

Evenemangstyp: Workshop
Talare
Dieter Müller
Professor, övrig/annan befattning
Läs om Dieter Müller
Kontaktperson
Anngelica Kristoferqvist
Läs om Anngelica Kristoferqvist