Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 26 maj 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Nationella STS-dagarna 2020

tor
27
aug
Tid Torsdag 27 augusti till fredag 28 augusti, 2020 kl. 12:00 - 12:00
Plats Online via Zoom

Välkommen till Nationella STS-dagarna som 2020 arrangeras online av Umeå universitet. 

STS (science and technology studies) är ett brett forskningsfält där forskare från olika discipliner möts och studerar teknikens, vetenskapens och kunskapens roll i samhället, samt hur det påverkar samhället. 

Distanskonferens via Zoom. Deltagarlänk skickas ut till alla anmälda senast tre dagar innan konferensen startar. 

Call for papers

Konferensen är öppen för alla typer av STS-relaterad forskning och vi välkomnar både enskilda presentationer och tematiska sessioner. Vi vill dock särskilt uppmärksamma två ämnen, som kommer att introduceras av var sin keynote speaker: Artificiell intelligens (AI) och konstnärlig forskning.

Artificiell intelligens är idag ett av de snabbast växande forsknings- och utvecklingsområdena i Sverige och något som kringgärdas av väldiga förhoppningar men som också väcker oro och misstänksamhet. Hur kan denna utveckling undersökas och förstås utifrån STS-perspektiv? Vilken nytta kan STS ha av AI?

Konstnärlig forskning är ett annat växande och delvis kontroversiellt område, som åberopas bland annat i syfte att gestalta samhälleliga och existentiella utmaningar. Men hur kan konstnärlig forskning bedrivas och hur kan resultaten bedömas i akademiska respektive konstnärliga sammanhang? Finns goda exempel på kombinationer av STS och konstnärlig forskning? Vi ser gärna presentationer som behandlar dessa frågor.

Alla forskare inom det vida STS-området är välkomna, inte minst doktorander och unga forskare. Presentationer kan ges på antingen engelska, svenska eller något annat skandinaviskt språk.

Panelsamtal

Vi planerar därtill ett panelsamtal om ”STS i samhället” och en workshop för doktorander:

Panelsamtal – STS i samhället

Vilken roll spelar STS i samhället och vilken skulle den kunna den spela? STS:are förefaller ha relativt lätt att få jobb utanför akademin. Detta kanske inte är så förvånande. Med sin tvärvetenskapliga förståelse av kunskapens, vetenskapens och teknikens samhällsroller framstår STS:are kanske som särskilt lämpade för de allt fler och viktigare professionella funktioner som på olika sätt hanterar eller berörs av dessa frågor. Vad kan vara bra att tänka på för de som tänker sig en framtida karriär utanför akademin? Hur kan anställningsbarheten förbättras ytterligare? Inom vilka ytterligare samhällssfärer skulle STS-kompetensen behöva höjas? I panelsamtalet deltar några personer med erfarenhet och insikt i dessa frågor.

Workshop för STS-doktorander

På förmiddagen den 27 augusti, innan själva konferensen startar, arrangeras även en workshop för STS-doktorander. Tanken är att ventilera frågor rörande möjliga karriärvägar, inom och utom universitetet.

Kontakt och anmälan

Skicka abstract och sessionsförslag med uppgift om namn, mailadress samt institutionsadress, samt om du vill delta på doktorandworkshopen till: sts.konferens@umu.se senast 1 juni.

Abstracts och sessionsförslag

Abstract för individuella paper bör omfatta högst 300 ord. Sessionsförslag ska innehålla en sessionsbeskrivning om cirka 300 ord samt abstract för de paper som ingår i sessionen.

Avgift

Ingen avgift.

Vi hoppas på att få se er online!

Arrangörer

Konferensen arrangeras av ämnena etnologi, idéhistoria, informatik och sociologi vid Umeå Universitet. Anna Croon, Christer Nordlund, Helena Pettersson, Hanna Vikström, Mikael Wiberg och Per Wisselgren är arrangörer.

Konferens
Kontaktperson
Hanna Vikström
Läs om Hanna Vikström