"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

UCER seminarium

tor
23
mar
Tid Torsdag 23 mars, 2023 kl. 10:00 - 12:00
Plats Sammanträdesrum 1, Socialt arbete och Zoom

Sysselsättningseffekter av en större industriinvestering i en avlägsen och befolkningsgles region

Länk till Zoom

Docent Johan Lundberg, föreståndare vid Centrum för Regionalvetenskap vid Umeå Universitet (CERUM), presenterar hur kvantitativ metod kan användas för att utvärdera effekterna av en enstaka händelse. Metoden appliceras på en industrietablering i Bengtsfors lokala arbetsmarknad.

I uppsatsen studeras vilken inverkan en stor industriell etablering inom tillverkningsindustrin har på sysselsättningen i ett avlägset och glesbefolkat svenskt arbetsmarknadsområde. Fokus ligger på investeringens effekt på den totala regionala sysselsättningen eftersom industripolitik som syftar till att attrahera investeringar och återskapa sysselsättning i stagnerande regioner har varit ett centralt politiskt verktyg. Den empiriska analysen bygger på Synthetic Control Method (SCM) som gör det möjligt att uppskatta platsspecifika orsakseffekter. Baserat på aggregerade mikrodata som för perioden 1995 till 2019 tyder resultaten på att sysselsättningen i den behandlade regionen påverkas negativt jämfört med referensfallet. Vi finner dock heterogena kort- och långsiktiga effekter i olika arbetsmarknadssegment (samma, relaterade och icke-relaterade branscher) och när vi analyserar effekten på sysselsättningen i små och medelstora företag. Sammantaget tyder våra resultat på att den regionala sysselsättningseffekten av en stor tillverkningsinvestering inte nödvändigtvis är positiv på den totala sysselsättningen, eller omedelbar. Det ger dock en viss potential för långsiktig diversifiering eftersom sysselsättningen inom relaterade verksamheter växer på längre sikt.

Evenemangstyp: Seminarium
Talare
Johan Lundberg
Universitetslektor
Läs om Johan Lundberg
Kontaktperson
Björn Blom
Läs om Björn Blom
Kontaktperson
Marie-Louise Snellman
Läs om Marie-Louise Snellman