Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Marie-Louise Snellman

Marie-Louise Snellman

Jag arbetar som lektor vid institutionen för socialt arbete. Jag är studierektor för grundutbildningen vid institutionen.

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för socialt arbete Roll: Studierektor
Plats
Samhällsvetarhuset, plan 5, Biblioteksgränd 4 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag blev färdig med min socionomexamen vid Umeå universitet 1998 och efter examen arbetade jag några år som socionom i Sverige och i Finland, både som socialsekreterare med myndighetsutövning och inom öppenvårdsverksamhet. Under pågående magisterstudier 2002 blev jag antagen som doktorand vid Institutionen för socialt arbete och Genusforskarskolan, UCGS, Umeå universitet. Jag disputerade 2010 och arbetar sedan dess som lektor och forskare vid institutionen för socialt arbete. Sedan 2015 är jag också studierektor för grundutbildningen, bl.a. socionomprogrammet.

Inom forskningen har jag bl.a. intresserat mig för frågor om kvinnors liv och livberättelser och narrativa metoder. Jag har även ett intresse för utvärdering och forskning om våld i nära relationer. För närvarande är jag medredaktör till en bok som kommer att ges ut av Studentlitteratur under 2023.

Universitetspedagogiska konferensen 2021: den goda utbildningsmiljön 2.1, Umeå: Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL), Umeå universitet 2021 : 16-17
Olsson, Magnus; Snellman, Marie-Louise
Studier i socialt arbete vid Umeå universitet : avhandlings- och skriftserie, 65
Snellman, Marie-Louise
Marie-Louise Snellman
Snellman, Marie-Louise
Marie-Louise Snellman
Snellman, Marie-Louise

Jag undervisar huvudsakligen på socionomprogrammet, men har även haft en del undervisning på fristående kurser, både på grund- och avancerad nivå. Min undervisning handlar huvudsakligen om områden och teman som: äldre/åldrande, socialgerontologi, kön/genus, etik, kvalitativ metod, narrativ metod och analys, systemteori, nätverk, utvärdering. Jag har även handlett studenter i deras uppsatsskrivande, samt examinerat uppsatser och varit bihandledare till en doktorand vid insitutionen.