"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

UCER seminarium

tor
19
okt
Tid Torsdag 19 oktober, 2023 kl. 13:00 - 15:00
Plats Stora sammanträdesrummet, Socialt arbete samt Zoom

Berättelser, koalitioner och motstånd i innovationsarbete i offentlig sektor
Mats Fred och Dalia Mukhtar-Landgren, båda vid Statsvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet, presenterar sin forskning om förändrings-, och innovationsarbete i offentlig sektor.

Länk till Zoom

Mot bakgrund av ett förändringstryck på offentlig sektor lanseras i dag flera innovationer för organisatorisk förändring. Mats och Dalias forskning har bland annat handlat om aktörerna som är involverade i dessa processer och översättningen av dem i den lokala kommunala kontexten. Empiriskt bygger arbetet på en flerårig studie där de följt lanseringen av Social Impact Bonds (SIB) i Sverige och Finland. SIB kan beskrivas som en organisatorisk och finansiell ”innovation” som mycket förenklat handlar om ett sätt att introducera riskkapital i offentlig sektor genom att skapa ett ”utfallskontrakt” (beställaren betalar bara om tjänsten är lyckad) mellan en extern finansiär, en kommun och en tjänsteleverantör.

Presentationen tar avstamp i två artiklar på temat berättelser, koalitioner och motstånd i innovationsarbete i offentlig sektor. Å ena sidan diskuteras hur förändringsagenter konstruerar, reproducerar och saluför förändringsidéer genom berättelser om offentlig sektors förnyelse och hur dessa berättelserna knyter aktörerna samman och skapar nya roller och koalitioner. Å andra sidan diskuteras hur dessa aktörer och idéer ”landar” i kommunal kontext. Här utgår presentationen från teorier kring produktivt motstånd, och argumenterar inte bara för att det som ses som organisatorisk tröghet kanske i själva verket ska ses som ett medvetet avståndstagande, utan även för att förändring inte är en endimensionell process, utan en dynamik som sker i ett ständigt samspel mellan innovatörer och offentlig sektor, där förändring sker kontinuerligt, och ibland på helt andra sätt än vad som först avsågs.

Evenemangstyp: Seminarium

Dalia Mukhtar-Landgren, docent och universitetslektor vid Statsvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet

Mats Fred, biträdande lektor i offentlig förvaltning vid Statsvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet

Kontaktperson
Björn Blom
Läs om Björn Blom
Kontaktperson
Marie-Louise Snellman
Läs om Marie-Louise Snellman