"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

UCER seminarium

tis
25
apr
Tid Tisdag 25 april, 2023 kl. 13:15 - 15:00
Plats Zoom och Sammanträdesrum 1, Socialt arbete

Verner Denvall, Professor i socialt arbete, Socialhögskolan, Lunds universitet presenterar sin forskning om avimplementering. Projektet ”Take Away” fokuserar på avveckling av etablerade arbetsmetoder i samband med införande av nya evidensbaserade psykosociala insatser.

Länk till Zoom

Utvärdering är intimt förknippat med implementering. Men det är lättare att ropa på implementering än att genomföra den. I den FORTE-finansierade studien ”Take Away” undersöker fem forskare från två fakulteter vad som hindrar respektive stödjer avveckling av etablerade arbetsmetoder i samband med införande av nya evidensbaserade psykosociala insatser. Studien utgår från att aktiv avimplementering av sämre fungerande metoder och arbetssätt är centralt när nya metoder ska implementeras. Utfasning av svagfungerande insatser kan vara väsentligt för att förbättra förutsättningarna för klienter, utsatta grupper och patienter. Presentationen utgår från forskarnas empiriska undersökningar och från en scope review om avimplementering i socialt arbete, särskilt inom hemlöshetsområdet. Resultaten visar att det viktiga men svåra första steget är att identifiera vad som behöver fasas ut. Vetenskaplig evidens tillsammans med organiserade krav från användarna och gynnsamma ekonomiska effekter kan utgöra drivande mekanismer. Men bristande kunskap, tröghet inom organisationer och dåligt med forskning medför att medveten utfasning av gamla metoder har svårt att få fotfäste i praktiken. Det tycks som om vi hellre vill bygga nytt än att förkasta det gamla.

Evenemangstyp: Seminarium

Verner Denvall

Professor i socialt arbete, Socialhögskolan, Lunds universitet

Kontaktperson
Björn Blom
Läs om Björn Blom
Kontaktperson
Marie-Louise Snellman
Läs om Marie-Louise Snellman