"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

UCER: Seminarium

tis
19
mar
Tid Tisdag 19 mars, 2024 kl. 13:00 - 15:00
Plats Stora sammanträdesrummet, Socialt arbete samt Zoom

Presentation av Riksdagens utvärderings- och forskningssekretariat (RUFS) 

Länk till Zoom

Tomas Larue, Liv Hammargren och Madeleine Nyman som arbetar vid Riksdagens utvärderings- och forskningssekretariat (RUFS) kommer att presentera sin verksamhet och ge exempel på två nyligen genomförda utvärderingar. Seminariet inleds med en översiktlig beskrivning av RUFS stöd till riksdagsutskottens uppföljning- och utvärderingsprojekt (UoU). Sedan presenteras två olika UoU-projekt:

1. Lantbrukets sårbarhet - en uppföljning

 Sveriges livsmedelsproduktion och dess sårbarhet har blivit en alltmer aktuell fråga efter bränderna och torkan under sommaren 2018 och den pågående coronapandemin. Mot bakgrund av osäkerheten kring hur sårbart det svenska lantbruket är har miljö- och jordbruksutskottet genomfört en uppföljning om lantbrukets sårbarhet. Syftet med uppföljningen har varit att ta fram ett kunskapsunderlag inför beslut i frågor som rör lantbrukets sårbarhet och landets försörjningsgrad i miljö- och jordbruksutskottet. Underlaget består av en uppföljning med fokus på primärproduktionen, en omvärldsanalys i Finland, Irland och Tyskland samt en sammanställning av relevanta resultat från forskning och andra undersökningar och utredningar.
Länk till projektet

2. Sveriges deltagande i fem internationella militära insatser - en uppföljning av konsekvenserna för den nationella försvarsförmågan

Försvarsutskottets arbetsgrupp har följt upp Sveriges deltagande i fem internationella militära insatser för att undersöka vilka konsekvenser insatserna har haft för den nationella försvarsförmågan under perioden 1993–2020. Insatser som följs upp är: Bosnien-Hercegovina 1993–99; Afghanistan 2002–14; Somalia 2009–17; Libyen 2011; Mali 2014–20.

De aktuella insatserna har ägt rum vid olika tidpunkter och under olika försvarsbeslut och omvärldssituationer. De har också varierat i omfattning. I uppföljningen konstateras att försvarsbesluten runt millennieskiftet, som innebar minskade resurser till Försvarsmakten samt en omprioritering från ett invasionsförsvar till ett insatsförsvar, har påverkat den nationella försvarsförmågan mer än de enskilda internationella insatserna under den undersökta perioden. Uppföljningen visar samtidigt att insatserna enskilt och även sammantaget fått såväl positiva som vissa negativa konsekvenser för den nationella försvarsförmågan. Exempelvis har Sveriges militära försvar ökat förmågan att kunna fungera effektivt tillsammans med sina samarbetspartner. Soldater och officerare har också fått erfarenheter från skarpa situationer. De internationella insatserna har dock till viss del orsakat undanträngningseffekter, som till exempel att nationell övningsverksamhet inte kunde genomföras på det sätt som var planerat. Uppföljningen visar även att hög arbetsbelastning och extern efterfrågan på vissa personalkategorier har bidragit till att viss personal har lämnat Försvarsmakten.
Länk till projektet

 

Evenemangstyp: Seminarium

Tomas Larue, Liv Hammargren och Madeleine Nyman vid Riksdagens utvärderings- och forskningssekretariat (RUFS)

Kontaktperson
Björn Blom
Läs om Björn Blom
Kontaktperson
Marie-Louise Snellman
Läs om Marie-Louise Snellman