"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Välkommen till digital partnerskapsdag för Umeå universitet och Skellefteå kommun

tor
22
apr
Tid Torsdag 22 april, 2021 kl. 08:30 - 11:45
Plats Online, via Zoom

Skellefteå kommun och Umeå universitet har ingått ett strategiskt partnerskap. Vilka områden fokuserar vi på att samarbeta kring och varför? Hur bör vi göra det? Vilka möjligheter till finansiering finns för gemensamma projekt? 

Välkommen till en förmiddag där vi tillsammans utbyter information, idéer och erfarenheter för att ge vårt partnerskap goda förutsättningar att växa! Under dagen presenteras också en särskild utlysning av medel för samverkan parterna emellan.

Vill du vara med? 

Anmäl dig här senast 16 april kl. 16:30, så skickar vi en Zoom-länk till dig innan partnerskapsdagen. 

PROGRAM

 • 08:15–08:30 Incheckning
 • 08:30–08:40 Välkomna
  Inledning: Varför har vi ett strategiskt partnerskap?
  Rektor Hans Adolfsson och kommunalråd Lorents Burman
 • 08:40–08:50 Presentation av partnerskapets tre fokusområden
  Vicerektor Dieter Müller och kommunchef Kristina Sundin Jonsson
 • 08:50–09:15 Finansieringsfrågor
  * Vilka olika källor till finansiering finns? 
  Erika Sörensson, forskningssamordnare vid Umeå universitet
  * Samverkansmedel inom partnerskapet
  Koordinatorerna Johanna Gardeström vid Umeå universitet och Ida Lindh vid Skellefteå kommun
  * Företagsforskarskolan
  Charlotta Sundin, Umeå universitet
 • 09:15–09:30 Paus: Inslag från Nordiskt berättarcentrum
  Anna Hjälm, vinnaren av Berättarkraft 2021
 • 09:30–11:25 Workshop
  Vad gör vi idag i respektive organisation, kopplat till de tre fokusområdena? Vilka framtida samarbetsmöjligheter finns och hur hittar vi former för att ta dem vidare? Vi diskuterar i grupper och återsamlas för gemensam summering under ledning av vicerektor Dieter Müller.
 • 09:30–09:35 Introduktion till gruppdiskussioner
 • 09:35–10:10 Samtal i föranmälda grupper* om hur vi kan utveckla vår samverkan
 • 10:10–10:25 Återsamling och kort summering från samtliga grupper
 • 10:25–10:45 Paus med inslag från Nordiskt berättarcentrum om Beatles
 • 10:45–11:05 Fortsatt gruppdiskussion: Vad blir nästa steg?
 • 11:05–11:25 Återsamling och sammanfattning av samtliga gruppdiskussioner
 • 11:25–11:45 Summering av dagen och hur vi går vidare

* Tre områden för samverkan

Under dagen håller vi ett antal workshoppar för att, utifrån partnerskapets tre fokusområden, försöka konkretisera möjliga samarbeten, bygga relationer och hitta forum för fortsatt dialog. När du anmäler dig anger du också vilken eller vilka gruppdiskussioner du helst vill delta i.  

 1. Strategisk kompetensförsörjning
  Skellefteå står idag inför en stor förändring med såväl förväntad befolkningstillväxt som ett växande, alltmer avancerat, näringsliv. Kompetensförsörjning och tillgång till kvalificerad arbetskraft är idag den största utmaningen för Skellefteå, dess privata näringsliv och offentliga sektor. Med dagens tillväxttakt och kommande stora företagsetableringar förväntas rörligheten på arbetsmarknaden öka, något som också ställer ökande krav på möjlighet till omskolning och tillgång till högre utbildning. 

  Inom fokusområde Kompetensförsörjning diskuteras sätt att locka människor att utbilda sig och söka arbete i Skellefteå kommun inom följande bristyrken: 
  Diskussionsgrupp 1: Lärare – yrke och utbildning
  Diskussionsgrupp 2: Socionomer – yrke och utbildning
  Diskussionsgrupp 3: Sjuksköterskor – yrke och utbildning

 2. Hållbar samhällsutveckling
  Hur ser framtidens energilandskap ut och hur når vi dit?
  Skellefteå kommun, med Skellefteå Kraft, arbetar systematiskt och proaktivt för att leda utvecklingen inom energiområdet. Dagens klimat- och energipolitiska mål kräver en genomgripande förändring – av energianvändning, beteende, teknik och processer. I denna grupp diskuteras de utmaningar som finns och hur vi tillsammans kan bygga kunskap för att nå ett hållbart energilandskap. 

 3. Artificiell Intelligens (AI)
  Behovet av fördjupade kunskaper inom AI är stort, inte minst inom offentlig sektor som vård och skola. Under början av 2019 testade Anderstorps gymnasium ansiktsigenkänning för att spara tid vid närvarokontroll av eleverna. Datainspektionen utfärdade kort därefter en sanktionsavgift mot skolan för att försöket ansågs bryta mot GDPR. I denna grupp diskuteras etiska och sociala aspekter av interaktionen mellan människa och AI, liksom möjliga samarbeten mellan universitetet och kommunen inom området.
Evenemangstyp: Workshop
Kontaktperson
Johanna Gardeström
Läs om Johanna Gardeström