"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kurser

Introduktion till användningen av FT-IR spektrometrar och mikroskop samt Raman spektrometer och mikroskop. Kursen omfattar tillämpningar från biologi och medicin till kemi och fysik, såsom kemisk bildbehandling av biologiska vävnader, ytkänsliga mätningar av mineraler, och analysen av kompositionella förändringar i olika material.

Nästa kurs
12-16 november 2018, KBC, ViSp.

Instruktör:
András Gorzsás, andras.gorzsas@umu.se, Manager för ViSp

Kursen är avslutad

Mål av kursen

Att ge användarna den nödvändiga kunskapen för att på ett säkert sätt kunna använda instrumenten i ViSp utan övervakning. Instrumentet omfattar FT-IR och Raman spektrometrar och mikroskop. Kursen omfattar tillämpningar från biologi och medicin till kemi och fysik, såsom kemisk bildbehandling av biologiska vävnader, ytkänsliga mätningar av mineraler, och analysen av kompositionella förändringar i olika material.
Användare ska kunna demonstrera under kursen att de kan utföra mätningar på ett säkert sätt för att få sina Licenser. Licensen gör det möjligt för användaren att boka instrument online och betala enbart instrumentpriser när de mäter sig själva. Licensen är giltig till återkallande.

Nivå: PhD / Postdoc

Språket: engelska

Kvalifikationer som krävs: Anknytning till UmU eller SLU i Umeå med preferens till KBC-gruppmedlemmar. Ett begränsat antal platser är reserverade för externa användare (icke-UmU / SLU).

Datum: 12-16 november 2018

Registreringen är nu stängd.

Frekvens: En gång i varje termin, om det finns intresse (minst 6 personer)

Maximalt antal deltagare:
15 personer / kurs, varav högst 3 personer / kurs är externa användare.
På grund av den begränsade kapaciteten är din ansökan ingen garanti för att du kommer att accepteras. Vi kommer att välja från sökandena om det finns mer än vi har tillgängliga platser. Detta val är baserat på din motivation och hur mycket du planerar att använda ViSp. Om du redan har ansökt innan och blivit utelämnad, kommer du att ha förtur nästa gången.

Kursplanering

Dag 1
Teoretisk bakgrund: Infraröd (FT-IR) och Raman spektroskopi. En introduktion till teknikerna, deras korta historiska utvecklingar, molekylära vibrationer, symmetri och spektra-struktur korrelationer. Hela dagen, föreläsningar.

Dag 2
Olika mättekniker: diffus reflektans och ATR infraröda mätningar, infraröd mikroskopi ("single element" och FPA), Ramanspektroskopi och mikroskopi, inklusive bildbehandling (rasterskanning och "Streamline"). Fördelar och begränsningar, användning och kapacitet av varje teknik / metod. Hela dagen, föreläsningar.

Dag 3
Programvara för infraröd (OPUS) och Raman (WiRE) spektroskopi. Hur man utför grundläggande spektralmanipulationer, såsom baslinjekorrigering, normalisering, osv. Tillgänglig automatisering i form av t.ex. makro funktion. Ytterligare databehandling, inklusive exportering av spektra till t.ex. Excel, extrahera spektra från bilder, bildmanipulationer (integrationsmetoder, etc.). Vanliga problem och fel. Hela dagen, föreläsningar.

Dag 4
FT-IR spektroskopi övning. 1) diffus reflektans, enstaka spektra; 2) diffus reflektans, karusell; 3) ATR. Deltagarna bör lära sig hur man använder instrumenten på ett säkert sätt, för att känna igen problemen som kan uppstå vid mätning och utföra enkel felsökning. Hela dagen, i grupper om 3 personer

Dag 5
Raman-spektroskopi och mikroskopi, FT-IR-mikroskopi: 1) Enkla punktmätningar; 2) mätning av flera punkter med "single element" detektor 3) FPA-mätningar 4) Raman-spektroskopimätningar 5) Raman raster-skanningsmätningar; 6) Raman Streamline mätning. Hela dagen, i grupper om 3 personer

Dag 4 och 5 börjar med laboratoriesäkerhetsinstruktioner och plattformsregler och allmänna policyer.

Senast uppdaterad: 2018-12-06