"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Infrastruktur och plattformar

Kemiska institutionen har en förstklassig infrastruktur med avseende på instrumentering och ändamålsenliga lokaler för forskning, utbildning och olika typer av stödfunktioner. En stor del av institutionens instrumentering finns listad i den sökbara databasen InstrumentKeeper där information om instrumenten och tekniker samt kontaktpersoner anges.

En stor del av instrumenteringen är organiserad i teknikplattformar eller övergripande infrastrukturer som i vissa fall ingår i nationella och internationella infrastrukturer. Dessa erbjuder tillgång till instrument och varierade grad av service och utbildning. Detaljerad information återfinns i de flesta fall enbart på engelska.

Computational Analytics Support Platform (CASP)

En platform som understödjer forskare inom life science med analys av experimentdata. 

Computational Analytics Support Platform

Chemical Biology Consortium Sweden (CBCS)

CBCS är en nod i den nationella infrastrukturen Chemical Biology Consortium Sweden  som ingår i Science for Life Laboratories. CBCS tillhandahåller infrastruktur och personal för kemisk biologi med fokus på screening av små organiska molekyler.

Chemical Biology Consortium Sweden (CBCS)

NMR

Infrastrukturen består av fem olika spektrometrar (360-850 MHz) och ger stöd åt en mängd vetenskapliga frågeställningar där olika typer av prover behöver analyseras, allt från små organiska molekyler till proteiner och nya material för materialvetenskap. Infrastrukturen ingår i de nationella nätverken Svenskt NMR centrum, SwedNMR och SciLifeLab.

NMR

Protein Expertise Platform (PEP)

Teknikplattformen tillhandahåller service och rådgivning för alla steg som krävs för framställning av proteiner.

Protein Expertise Platform (PEP)

Röntgenfotoelektronspektroskopi (XPS)

Teknikplattformen ger stöd för semikvantitativ analys av alla element (utom H och He) i olika typer av ytor med elektronspektroskopi.

Röntgenfotoelektronspektroskopi (XPS)

Spåranalys - Trace analysis platform (TAP)

Plattformen erbjuder masspektrometriska tekniker för kvalitativ och kvantitativ spårämnesanalys av organiska ämnen, metaller och organometaller samt isotopmätningar av spårgaser.

Spåranalys - Trace analysis platform (TAP)

Umeå Center för elektronmikroskopi

Vibrationsspektroskopi

Infrastrukturen tillhandahåller flera instrument och service för Fouriertransform infraröd-, Raman- och mikro-spektroskopi. 

Vibrationsspektroskopi 

Senast uppdaterad: 2022-12-14