Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 17 september 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Säkerhetshuset

Farligt avfall lämnas här!

Farligt kemiskt avfall
Efter tillfällig lagring på lab ska allt kemiskt avfall lämnas till Säkerhetshuset för vidare transport till destruktionsanläggning. Det farliga kemiska avfallet ska vara sorterat och förpackat i särskilda flaskor/behållare. En komplett ifylld blankett "Deklaration av farligt kemiskt avfall" skall bifogas vid inlämnandet till Säkerhetshuset.

Öppettider
Fredagar 08:00 - 10:00

Radioaktivt avfall
Radioaktivt avfall ska lämnas i rum 27-1020, byggnad 27 (i kulvert), Norrlands Universitetssjukhus. Mer information och blankett finns på Aurora.

Öppettider
Torsdagar jämna veckor kl 9:00 - 9:30

Hantering, rutiner och blanketter för farligt avfall

Deklaration av farligt kemiskt avfall

Deklaration av farligt GMM-avfall

Deklaration för farligt gods

Hantering och kvittblivning av antibiotika

Rutiner för GMM-avfallSäkerhetshuset ligger vid U:et