"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Säkerhetshuset

Farligt avfall lämnas här!

Farligt kemiskt avfall
Efter tillfällig lagring på lab ska allt kemiskt avfall lämnas till Säkerhetshuset/Elektronmikroskopihuset för vidare transport till destruktionsanläggning. Det farliga kemiska avfallet ska vara sorterat och förpackat i särskilda flaskor/behållare. En komplett ifylld blankett "Deklaration av farligt kemiskt avfall" skall bifogas vid inlämnandet till Säkerhetshuset.

Öppettider
Fredagar 08:00 - 10:00

Radioaktivt avfall
Radioaktivt avfall ska lämnas i rum 27-1020, byggnad 27 (i kulvert), Norrlands Universitetssjukhus. Mer information och blankett finns på Aurora.

Öppettider
Torsdagar jämna veckor kl 9:00 - 9:30

Hantering, rutiner och blanketter för farligt avfall

Deklaration av farligt kemiskt avfall

Deklaration av farligt GMM-avfall

Deklaration för farligt gods

Hantering och kvittblivning av antibiotika

Rutiner för GMM-avfall

Säkerhetshuset karta

 

Senast uppdaterad: 2021-10-11