Hoppa direkt till innehållet
printicon

Utbildning på forskarnivå

Utbildning på forskarnivå Forskarutbildningen består av ett antal kurser och ett avhandlingsarbete där doktoranden genomför ett individuellt forskningsprojekt, studierna omfattar fyra års heltidsstudier och avslutas med doktorsexamen.

För mer information om de generella kraven och direktiven för forskarutbildning, kan du läsa på universitetets sida.

Ansvarig för forskarutbildning

Elisabeth Sauer-Eriksson
tel: 090-786 59 23
mobil: 070-633 53 20
e-post

Avhandlingar från Kemiska institutionen

2018
Umeå: Umeå universitet 2018
Östman, Marcus
2018
Umeå: Umeå universitet 2018
Reyes Forsberg, Diana Carolina
2018
Umeå: Umeå University 2018
Yeşilbaş, Merve