Samverkan

Nätverk KUNO

KUNO är ett nätverk inom Nordplus, som omfattar 18 konsthögskolor i Norden/Baltikum, - ett konstuniversitet utan väggar.

Genom att samarbeta inom ett brett spektrum av projektaktiviteter bidrar medlemsinstitutionerna till den fortsatta utvecklingen av högre konstnärlig utbildning inom regionen.Nätverket organiserar student- och lärarutbyten mellan skolorna under tre månader, sex månader eller ett år. Inom KUNO kan studenter göra kortare utbyten för deltagande i projekt på annan skola eller som utbytesstudent på någon av de 16 konsthögskolorna.

Om nätverket Kuno
(engelska)

Nätverk laspis

Iaspis är ett svenskt utbytesprogram med uppgift att skapa dialog mellan bild- och formkonstnärer i Sverige och internationell samtidskonst.

Iaspis verksamhet omfattar ett internationellt ateljéprogram i Sverige, stöd för utställningar och arbetsvistelser i utlandet för konstnärer som är verksamma i Sverige, samt en publik verksamhet med föreläsningar, utställningar och publikationer. Iaspis är Bildkonstnärsfondens internationella program och är därmed en del av Konstnärsnämnden.

Iaspis Umeå är ett samarbete mellan Konsthögskolan, Verkligheten, Bildmuseet, Museum Anna Nordlander och Umeå kommun där aktörerna årligen bland annat arrangerar ett gemensamt seminarium.

Iaspis i Umeå

Senast uppdaterad: 2022-05-13