"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Höstvinter - Tjaktjedaelvie

Höstvintern infaller i november och december

Den här perioden börjar när frosten och snön kommit för att stanna. Renarna söker sig nu till betesmarker med kvarvarande grönska, gräsrika skogsområden och myrar. Detta bete utnyttjas så länge snötäcket är under 30 cm och innan den starka vinterkylan sätter in. Renarna övergår sedan gradvis till lavbete. Nu börjar renarnas vandring mot vinterbeteslandet.  Under förvintern samlas renarna för skiljning till vintergrupper och för slakt. Huvuddelen av höstslakten sker i november – december. Kalvarna väger då mellan 30 – 50 kg. även vajorna når sin högsta vikt i november.

Efter slakten består “vinterrenhjorden” till uppemot 75 % hondjur. Nu är det också dags att dela upp renarna i vinterbetesgrupper. Byns renar samlas i en skiljningshage. Där skiljer varje familjegrupp ut sina renar och drar dem till sin särskilda hage. De flyttar sen med sina renar till respektive vinterbetesområde.

 

Om konstnären

Namn: Per Enoksson
Bor: Umeå med rötter i Tärnaby
Yrke: Konstnär och produktutvecklare

Här kan du läsa mer:
sv.wikipedia.org/wiki/Per_Enoksson
perenoksson.se

Senast uppdaterad: 2020-06-25