"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Curiosum

När du ger en gåva till Curiosum stödjer du oss i vår strävan att stimulera allmänhetens nyfikenhet för vetenskap och teknik genom pedagogiska aktiviteter och upplevelser riktade mot såväl barn och unga som en bred allmänhet.

Målet för Curiosums verksamhet är att ge alla möjlighet att utveckla kunskap och intresse för vetenskap och teknik. Vi tar vara på möjligheterna för barn, elever och pedagoger att tillsammans med kompetent personal lära, göra och uppleva vetenskap och teknik under kreativa och utforskande former.

Vi har nära samarbeten med Umeå kommun, Umeå universitet och näringslivet. Förutom aktiviteter riktade mot skolklasser och andra grupper från organisationer och näringsliv, har vi även öppet för allmänheten.

Fördjupa dig

För frågor om Curiosum, kontakta gärna

Senast uppdaterad: 2019-05-07