"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Regionalt samverkansråd

Det övergripande syftet med samverkansrådet är att stärka dialogen och parternas förutsättningar att samverkande bidra till förskolans, skolans och lärarutbildningens utveckling i regionen samt främja samverkan och utbyte i partsgemensamma frågor. Rådets arbete ska styras av en ömsesidig vilja att bidra till uppfyllandet av detta syfte.

Syfte

Målet med rådets verksamhet är att främja parternas (huvudmännens och lärosätenas) strävan att utveckla för-, grund- och gymnasieskolan och lärarutbildning i enlighet med gällande styrdokument.

Dokument

Beslut om regionalt samverkansråd

Programförklaring för regionalt samverkansråd

Kontaktinformation

Senast uppdaterad: 2018-12-07