Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Mer fakta om forskaraspiranterna

Genom forskaraspiranterna får du som student möjlighet att tidigt under utbildningen komma i kontakt med medicinsk forskning. Fakulteten vill med detta öka antalet studenter som går vidare till forskarutbildning och på sikt säkerställa lärar-/forskarkompetensen på institutioner/enheter.

Medicinska fakulteten betalar för stipendium upp till 8 månader då studenterna  ges möjlighet att engagera sig i ett forskningsprojekt dels under sommaren, dels under terminerna. Arbetet sker efter dialog/överenskommelse med handledaren.

Det här ingår i forskaraspiranterna

Forskaraspiranterna bygger på parallella moment under 2-3 år:

 • En projektdel som innebär att stipendium ges under två sommarmånader/år för att möjliggöra arbete med ett pågående forskningsprojekt.
 • Anpassade forskarutbildningskurser.
 • Projektpresentationer, föreläsningar.
 • Motivationshöjande aktiviteter.

Motivationshöjande aktiviteter:

 • Träffar för nätverkande
 • Etablerade forskares erfarenheter
 • Konceptpresentationer
 • Avancerade metoder och faciliteter
 • Nobelpris-träff
 • Möjlighet att besöka riksstämmor

Exempel från de senaste åren

April: Introträff för nya aspiranter
Maj: Tematräff - hjärta-kärl, infektion, diabetes, biobanksforskning
Juni: Statistikkurs
Sommarpraktik (2 mån)
Aug: Frukostträff
Aug: Litteraturkurs
Okt: Projektpresentationer år 1 och 2, skriftlig reflektion år 3 (middag)
Dec: Nobelträff, "etablerad forskares egen upptäcksresa" (middag)

Antagningsförfarande

Högst 20 platser 2022.

Student etablerar själv kontakt med forskningshandledare.

Ansökan (elektroniskt till Registrator, skrivs på engelska).

 • Personligt brev (halv A4 sida)
 • CV (max en A4 sida)
 • Rekommendationsbrev från forskningshandledare
 • Egen beskrivning av forskningsuppgiften (halv A4)
 • Svar på frågor relaterade till en utvald vetenskaplig artikel

Avrapportering och "examen"

 • År 1-2: Forskaraspiranten redovisar sina resultat vid träff i oktober.
 • Efter sin sista sommar sammanfattar studenten sitt arbete och sin utveckling i en rapport.
 • Diplom fås efter 2 eller 3 år.

Tillgodoräknande

Forskaraspirantverksamhet kan efter överenskommelse med examinator ligga till grund för tillgodoräknande av T10 på läkarprogrammet.

Diskussion pågår för andra program. Det är upp till studenter att själva kolla möjligheter med examinatorer på respektive program.

Koordinatorer och styrgrupp

Koordinatorer

Koordinatorerna för forskaraspirantverksamheten fungerar som kontaktpersoner för antagna och blivande forskaraspiranter. Dessutom organiserar koordinatorerna de träffar och kurser som verksamheten erbjuder.

Sabine Björk, universitetslektor, Omvårdnad
Ronnie Berntsson, universitetslektor, Medicinsk kemi och biofysik
Pernilla Wikström, professor, Medicinsk biovetenskap

Styrgrupp

Styrgruppen för forskaraspirantverksamheten ansvarar för verksamheten i stort; dess syfte och mål, upplägg och antagning av nya kandidater.

André Nyberg, sammankallande, universitetslektor/fysioterapeut, Samhällsmedicin och rehabilitering
Niklas Arnberg, professor, Klinisk mikrobiologi
Senada Hajdarevic, biträdande lektor, Omvårdnad
Cecilia Koskinen Holm, biträdande lektor/tandläkare, Odontologi
Sun Nyunt Wai, professor, Molekylärbiologi
Daniel Öhlund, biträdande lektor/läkare, Strålningsvetenskaper
Gruppsuppleant: Hanna Nyström, Kirurgisk och perioperativ vetenskap
Gruppsuppleant: Sofie Degerman, Klinisk mikrobiologi

Vanliga frågor

Inför ansökan

Hur hittar jag en forskargrupp?

Enklast är kanske att tillfråga någon inspirerande föreläsare du har träffat. Du kan också söka på universitets hemsida (Forskning/Medicin och hälsovetenskap/ ….), här har forskare/forskargrupper listat sina pågående forskarprojekt, dock inte alla. Du kan även fråga studierektor, någon av koordinatorerna eller personer i styrgruppen om tips. Ett sätt att initiera en ny kontakt med en tänkbar handledare är att först skicka ett mejl om förfrågan till ett möte.

F. Går det bra att följa med projektet till annan ort under de sommarmånader man ska få vara med och jobba? Ex. utomlands. Institutionen för global hälsa stänger på sommaren och insamling av data sker utomlands. 

S. Det går bra så länge din forskargrupp är anknuten till medicinska fakulteten vid Umeå universitet. Dock kan ni inte begära mer medel än 2 månader stipendium för dig per sommar (tre månader om du arbetar även förutom sommarmånaderna). Du kan inte få ersättning för resor och logi utomlands från Forskaraspiranterna. Det är upp till din h potentiella handledare och dig att sätta ihop en genomförbar plan under 2-3 år.

F: Vilka kriterier använder styrgruppen för urval av kandidater?

S: Om sökanden redan har etablerat en kontakt med en forskargrupp är det meriterande. Om sökanden har ansökt till forskaraspiranterna tidigare är det också meriterande, det visar på hög motivation. Om sökanden svarar utförligt och formulerar sig väl kring frågorna på den vetenskapliga artikeln är det meriterande.

F: Kan man flytta de månaderna man får lön under sommaren till hösten? Om institutionen ändå är stängd på sommaren. 

S: I och med att dina handledare begär ersättning för stipendium åt dig i efterskott, bör det inte spelar någon roll om du har fått stipendium under sommaren eller under hösten. Det är ni som bestämma när exakt du forskar. Det vi vill undvika är att dina grundstudier blir negativt påverkad av dina aktiviteter som forskaraspirant.

F:  Betalas skatt på de 12 300 kronor man får per sommarmånad?

S: Nej, Stipendier är alltid skattebefriade.

F: Jag skickade in en ansökan sent igår kväll enligt de instruktioner jag kunde hitta men har inte fått något bekräftelsemail, har jag gjort fel och bör skicka in igen eller får man svar senare?

S: Du får ingen bekräftelse från registraturen. Om det kommer inte fram, så borde du får ett felmeddelande (t.ex. om bilagor är för stort eller liknande). Eftersom du har inte fått det, kan du vara säker att din ansökan kom in. I och med att ansökningar går direkt till universitetets registratur får vi koordinatorerna inte era ansökningar och kan därmed inte heller bekräfta mottagning. 

Under pågående verksamhet

F: Jag frågade under frukostmötet hur man förhåller sig till träffen i oktober om man är på utlokaliserad praktik (i mitt fall är jag i Luleå). Fick aldrig riktigt någon klarhet i om man får ersättning för att kunna delta på träffen eller inte.

S: Ni kommer att få ersättning för resor och uppehälle om så behövs.

F: Det är så att jag är forskaraspirant sen förra året och ska nu jobba min andra sommar. Visst är det så att stipendiet för forskaraspiranterna gäller för 3 somrar? Jag behöver alltså inte söka ett nytt stipendium om jag redan är antagen som forskaraspirant?

S: Du måste inte söka stipendium på nytt. Din handledare måste betala ut den till dig och hen får ersättning för det efteråt. Hen kan kontakta Anna Olson (administratör Forskaraspiranterna) för mer info om det.

F: Ska jag även göra en posterpresentation detta året då jag missade träffen förra året?

S: Du måste inte presentera ett poster, om du missade tillfället förra året. Men du är varmt välkommen att presentera ändå, om du vill. Tryck för postrarna brukar betalas via forskargruppen (eller ligger jag fel här, vad tror ni koordinatorkollegor?).

F: Jag är forskaraspirant sedan år XX. Jag undrar om jag kan byta min handledare?

S: Du kan byta handledare, men du måste ta det i egna händer och söka för en ny grupp själv. Om du har hittat en ny grupp och projekt och de intygar detta, då kan du informera oss och vi noterar byte sedan. Vi vill följa upp aktiviteterna och hur utbildningen fungerar.

F: Vid oktoberträffen skall det presenteras en poster, jag har inte hunnit få fram något resultat än, hur skall postern se ut?

S: Det kan vara svårt att hinna få fram resultat på kort tid. Då får man istället fokusera på bakgrund, syfte och metod, kanske också resonera kring betydelsen av arbetet. Finns det några preliminära data är det bra att presentera dessa.

F: Manuset ska språkgranskas och jag fick nyligen höra att det eventuellt kan finnas finansiering från Forskaraspiranterna! till detta ändamål. Stämmer det och i så fall hur går man tillväga? Önskar Forskaraspiranterna! att vi refererar till någon specifik finansiering i artikeln?

S: Språkgranskning, publikationskostnader, helt enkelt alla kostnader som uppstår med forskningsprojektet får bekostas av forskargruppen.

F: Kan jag tillgodoräkna till t.ex. T10?

S: Flera delar avseende examensarbetet kan ersättas via aktiviteter i forskaraspiranterna (exempelvis projektplansutformning, genomförande och vetenskaplig rapport/uppsats). Här skall kontakt tas med kursansvariga kring detta (Jonathan Gilthorpe och Monica Holmberg). Inga moment kan examineras innan T9-T10. Man skall inte ansöka om tillgodoräknande centralt. 

Efter avslutad verksamhet

F: Har förstått det som att vi forskaraspiranter ska skriva någon form av rapport inför sista året. Kan jag få mer information om denna?

S: Det finns ingen formell mall. Du beskriver och reflekterar fritt kring vad du gjort och vad FA-tiden betytt för dig samt kring hur du ser på dina forskningsplaner framöver.