"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Ulrika Bergfors Kriström

Utbildning inom medicin, tandvård, vård och hälsa

Att vilja göra skillnad och göra en positiv insats för andra människor. Det är antagligen en av de främsta anledningarna till att studera vid någon av fakultetens grundutbildningar. För dig som vill fortsätta studierna finns möjligheter att gå vidare till forskarutbildning.

Utbildning på forskarnivå

Det finns 80–talet ämnesinriktningar inom forskarutbildningsämnet Medicinsk vetenskap.

Forskaraspiranterna

Studenter kan prova på forskning parallellt med sina studier på fakulteten.

VIL/VFU, utbildningskvalitet, studentarbeten

Pappa och barn på besök hos distriktssköterska
VIL - VFU/Klinisk praktik

Här finns information om: Avtal (VFU, ALF, TUA), Regler och rutiner samt Programspecifik information.

Bild på studenter
Utbildningskvalitet samt stöd till planering av utbildning

Här hittar du information och material som rör utbildning på grundnivå och avancerad nivå inom fakulteten.

Bild på studenter
Digital handledarutbildning

Innehåll och format på handledarutbildningen passar oavsett vilket av fakultetens program du är verksam inom.

studentytor
Studentarbeten

Information och material som rör studentarbeten på grund- och avancerad nivå

Lokalbokning

Boka lokal: på campus eller vid NUS

Kunskapsprov för läkare

Kunskapsprov för dig som har utländsk läkarutbildning.

Kompletterande utbildning för läkare med avslutad utländsk utbildning

Kompletterande utbildning för läkare med utbildning från land utanför EU/EES-området eller Schweiz.

Studentlokaler Norrlands universitetssjukhus

Inom Norrlands universitetssjukhus finns lokaler för möten, måltider och plugg.

Samarbeta med oss

Utbildningarna har omfattande samverkan med Region Västerbotten främst via verksamhetsförlagd utbildning.

Senast uppdaterad: 2024-07-12