"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2018-11-07

Föräldrarnas tarmar berättar historier för nästa generation

NYHET Ägg och spermier är inte de enda vägarna för att överföra information från en generation till nästa. Forskare vid Umeå universitet har publicerat en ny studie som visar att tarmbakterier kan överföra information om tidigare erfarenheter av miljöförändringar från föräldrarna till deras avkomma.

Ägg och spermier överför genetisk information från en generation till nästa. Den genetiska informationen är konstruktionsritningen för hur en funktionell avkomma ska byggas upp. Det mesta av denna information är kodad i DNAt och kan inte förändras av erfarenheter som till exempel förändringar i miljön. Däremot har man nyligen visat att vissa effekter av olika livsstilar eller miljöer kan överföras från föräldrar till avkomman via både spermier och ägg.

Umeåforskaren Per Stenbergs nya studie visar att också tarmbakterier, vilka även de vanligtvis överförs mellan generationer, kan överföra information om vilka miljöer föräldrarna varit utsatta för.

Inom sjukvården använder man redan överföring av tarmbakterier från donatorer till patienter för att behandla olika magproblem. I vissa fall har man observerat att patienten fått oönskade egenskaper från donatorn, som till exempel övervikt. Vi vet också att bakterierna som lever i vårt tarmsystem vanligtvis överförs från en generation till en annan.

– Genom att kombinera denna kunskap med tidigare vetenskapliga studier, vilka visat att effekter av föräldrarnas livsstil kan överföras till avkomman, började vi misstänka att bakterierna kanske kunde bära med sig information om tidigare erfarenheter från en generation till en annan, säger Per Stenberg, forskare på Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap vid Umeå universitet.

De banbrytande rönen kommer från studier av modellorganismer. I detta fall bananflugor. Per Stenberg och hans forskargrupp lät bananflugor växa i två olika temperaturer och studerade hur avkomman påverkades. All avkomma fick växa i en och samma temperatur. Genom att kontrollera från vilka föräldrar avkomman fick sin arvsmassa och sina tarmbakterier kunde de separera vilka effekter som överfördes via spermier och ägg från de effekter som överfördes via tarmbakterierna.

– Även om resultaten inte var helt oväntade, blev jag och mina kollegor Aman Zare och Anna-Mia Johansson väldigt exalterade då vi fick våra första resultat, säger Per Stenberg.

De nya rönen publiceras i tidskriften FEBS letters och beskriver en helt ny väg för nedärvning av egenskaper, vid sidan om ägg och spermier.

Läs hela artikeln

Originalartikel:

Zare, A., Johansson, A M., Karlsson, E., Delkomme, N., Stemberg, P.: The gut microbiome participates in transgenerational inheritance of low temperature responses in Drosophila melanogaster. FEBS letters. https://doi.org/10.1002/1873-3468.13278

Pressfoton

För mer information, kontakta gärna:

Per Stenberg
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 96 46