"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-11-27

20 miljoner till genusforskningen vid Umeå universitet

NYHET Genusforskningen vid Umeå universitet har utsetts till ett av landets ”Centers of Excellence” inom området och får sammanlagt 20 miljoner kronor av Vetenskapsrådet.

– Det är oerhört glädjande och ett internationellt kvitto på att Umeå universitet har en stark genusforskningsmiljö, säger professor Britta Lundgren, koordinator vid Umeå Advanced Gender Studies.

Kreativitet, nytänkande och konkreta planer på hur man ska bli internationellt ledade inom området har varit de viktigaste urvalskriterierna när Vetenskapsrådets internationella bedömarpanel har utsett ”Centers of Excellence” inom den svenska genusforskningen. E

n av de tre utvalda forskningsmiljöer som nu får fyra miljoner per år vardera under fem år är Umeå Advanced Gender Studies vid Umeå universitet och dess forskningsprogram Challenging Gender.

Ansökningarna har granskats av några av de internationellt mest välrenommerade forskarna inom området.  
– Med hjälp av det här anslaget kan vi ytterligare intensifiera vår forskning och framför allt göra tydligare inbrytningar i det europeiska och internationella forskningsfältet, fortsätter Britta Lundgren.

Genusforskning bedrivs inom flera fakulteter vid Umeå universitet och samlas i den tvärvetenskapliga forskningsmiljön Umeå Advanced Gender Studies som innefattar ett 50-tal forskare och dessutom många doktorander.
– Det sätt vi har valt att jobba inom genusfältet får nu ytterligare förstärkning, säger Britta Lundgren. Vi kan bygga vidare på forskningen inom enskilda discipliner och samtidigt stimulera den tvärvetenskapliga kunskapsutvecklingen på genusområdet. Det skall bli fantastiskt roligt att fortsätta bidra till det här forskningsområdet och till framstegen för svensk genusforskning.

Inom Umeå Advanced Gender Studies pågår det omfattande forskningsprogrammet Challenging Gender som tar utgångspunkt i tidigare genusforskning inom demokrati/social rättvisa, emotioner, våld, hälsa samt normalisering. Syftet är utmana och vidareutveckla tvärvetenskaplig genusforskning i internationellt samarbete.

Läs mer om forskningsprogrammet på adress www.humfak.umu.se/forskning/genusstudieroch om genusforskningen vid Umeå universitet på adress www.umu.se/forskning/stark-forskning/starka-forskningsmiljoer/genusstudier

De två ytterligare forskningsmiljöer som utsetts till "Centers of Excellence" av Vetenskapsrådet är Linköpings universitet och Uppsala universitet.

För ytterligare information eller intervju, kontakta gärna professor Britta Lundgren, koordinator för forskningsprogrammet Challenging Gender samt dekanus vid humanistiska fakulteten, tel 090-786 62 43, 070-651 68 22 eller e-post britta.lundgren@kultmed.umu.se.

Redaktör: Helena Vejbrink