"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2018-04-27

2018 års mottagare av Pris för internationalisering utsedd

NYHET Sveriges medicinska fakulteters Pris för internationalisering 2018 tillfaller Lars Hagander, docent vid pediatrik, Lunds universitet.

För andra året i rad delar Sveriges medicinska fakulteter ut Pris för internationalisering av högre utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Syftet med priset är att uppmuntra lärare och lärarlag vid landets medicinska fakulteter att arbeta för ökad internationalisering i undervisningen.

Lars Hagander som är 2018 års pristagare, har arbetat med internationalisering i många år och han använder både sitt upparbetade nätverk och sin mångåriga kunskap i arbetet med internationalisering inom läkarprogrammet.

Motivering

Lars Hagander har arbetat för internationalisering i många år. Genom hans erfarenhet och position som klinisk lärare i pediatrisk kirurgi och som en internationellt erkänd forskare i global hälsa och kirurgi, skapar han en stark synergi mellan utbildning och forskning. Han använder sitt nätverk och sin kunskap för att leda, stödja och för att göra internationaliseringen av läkarprogrammet synlig. Han har initierat och utvecklat internationella aktiviteter och ett globalt perspektiv i utbildningen och säkrat att ett internationellt perspektiv genomsyrar hela programmet. Han är kursledare för kurserna som står för den större delen av internationaliseringsaktiviteter inom läkarprogrammet vid Lunds universitet och möjliggör deltagande för cirka 75 studenter varje år. Han är drivkraften bakom den valbara kursen International Medical Experience, som ger studenter möjlighet att göra en valbar period på olika platser i världen och som lyfts som ett gott exempel i den nyligen publicerade rapporten, En strategisk agenda för internationalisering (SOU2018:3). Därutöver har han introducerat en unik 5 veckors kurs med deltagande studenter från Lunds universitet och från Harvard Medical School, och med undervisande personal från olika delar av världen, i vilken han kombinerar föreläsningar med workshops i Lund med klinisk träning i Zimbabwe.

Prissumman om 105 000 kronor utdelas till den mest effektiva insatsen för ökad internationalisering av högre utbildning under året.

Pristagaren utses gemensamt av landets sju medicinska dekaner, på förslag av en nationell priskommitté.

Priset delades ut vid ett nationellt dekanmöte i Umeå av Patrik Danielson, dekan vid Medicinska fakulteten, Umeå universitet, och togs emot av Erik Renström, dekan vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet, för vidare överlämning till pristagaren.

Redaktör: Lena Åminne