"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-12-18

2,1 miljoner till studier om hälsorisker med biodieselavgaser

NYHET Anders Blomberg, professor vid Umeå universitet, får 2,1 miljoner kronor från AFA Försäkring för att undersöka om biodieselavgaser ger samma negativa påverkan på luftvägar och hjärta-kärl som fossila bränslen gör.

Det pågår intensiva försök med att utveckla biobränslen som kan ersätta hälsofarliga fossila bränslen. Det är dock oklart om de ”nya” bränslena utgör en större hälsorisk än traditionella fossila bränslen?

Anders Blomberg, professor vid Umeå universitet, beviljas nu 2 112 000 kronor för att undersöka om biodieselavgaser ger samma negativa påverkan på luftvägar och hjärta-kärl som fossila bränslen gör. Ett antal friska individer kommer att exponeras för avgaser från biobränslen motsvarande stadstrafik och jämförs med motsvarande koncentrationer fossila dieselavaser. Därefter undersöks effekterna på hjärta, lungor och luftvägar.

För mer information, kontakta gärna Anders Blomberg, professor vid institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet.Telefon: 090-785 22 34, 070-563 36 63
E-post:anders.blomberg@lung.umu.se

Redaktör: Mattias Grundström Mitz