"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-11-12

21,4 miljoner till forskning inom miljö, areella näringar och samhällsbyggande

NYHET Formas forskarråd har beviljat medel inom den årliga öppna utlysningen. Sex forskningsprojekt vid Umeå universitet fick dela på drygt 21 miljoner kronor.

Vatten är en gemensam nämnare för tre av Umeå universitets beviljade forskningsprojekt, som handlar om läkemedel i akvatiska miljöer, skogsbrukets inverkan på vattenkvaliteten och trikloramin i luften på badhus. Övriga tre beviljade projekt är inriktade på landsbygdskommuner och fritidshus, mikroorganismer i gran och hur framtidens klimat kan påverka fjällens kolupptag.

Drygt 525 miljoner kronor beviljades av Formas forskarråd inom tre olika utlysningar: Årliga öppna utlysningen, ERA-net ECO-INNOVERA och Hållbart samhällsbyggande. Av samtliga lärosäten fick Sveriges lantbruksuniversitet absolut mest medel.

Följande forskare har beviljats medel för åren 2014–2016:

Tomas Brodin, institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap,
får 3 595 000 kronor för projektet ”Leva i läkemedel – ekologiska effekter av läkemedel i akvatiska miljöer”.Mer om Tomas Brodins forskningKontaktuppgifter

Katarina Eckerberg, statsvetenskapliga institutionen, får 5 718 000 kronor för projektet ”Friskt vatten: Samverkan för att minska skogsbrukets negativa inverkan på vattenkvalitet”.Kontaktuppgifter och mer om Katarina Eckerbergs forskning

Dieter K. Müller, institutionen för geografi och ekonomiska historia, får 3 954 000 kronor för projektet ”Hur gör man med dessa *osynliga* invånare? Landsbygdskommuner och deras hantering av fritidshusens effekter”.Mer om Dieter K. Müllers forskningKontaktuppgifter

Eva Rönmark, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, får 2 479 000 kronor för projektet ”Trikloramin i luften på badhus och dess relation till hälsoeffekter hos exponerade barn”.Kontaktuppgifter och mer om Eva Rönmarks forskning

Nathaniel Street, institutionen för fysiologisk botanik, får 2 811 000 kronor för projektet ”Can the natural community of microorganisms of Norway spruce serve as a tool for improving tree health and growth?”.Kontaktuppgifter och mer om Nathaniel Streets forskning

Maja Sundqvist, institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap,
får 2 836 185 kronor för projektet ”Direkta och indirekta effekter av framtidens klimat på fjällens kolupptag – experimentell manipulation längs med temperaturgradienter”.Mer om Maja Sundqvists forskning

Läs mer om Formas

Redaktör: Camilla Bergvall