"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-11-05

24 miljoner till humaniora och samhällsvetenskap

NYHET Sex forskningsprojekt vid Umeå universitet delar på knappt 24 miljoner kronor när Vetenskapsrådet fördelar projektanslag inom humaniora och samhällsvetenskap. Dessutom blir Sujata Patel 2021 års innehavare av Kerstin Hesselgrens gästprofessur.

Text: Eva Stoianov

Samhällsvetenskap

Maureen Eger, Sociologiska institutionen

Projekttitel: En undersökning av högre utbildnings liberaliserande effekt. En longitudinell kohortstudie av universitetsstudenter

4 960 000 kr

Malcolm Fairbrother, Sociologiska institutionen

Projekttitel: Politisk tillit och miljön: En studie av människors attityder till miljöskatter och andra policys

4 350 000 kronor

Linus Holm, Institutionen för psykologi

Projekttitel: Belöning för tankemödan: En undersökning av osäkerhet som drivkraft för inlärning, härledning och återkallning

4 400 000 kronor

Simon Lindgren, Sociologiska institutionen

Projekttitel: Motståndets algoritmer: Att analysera och lära av antirasistisk aktivism i datafieringens tidsålder

4 151 000 kronor

Jeong Jin Yu, Institutionen för psykologi

Projekttitel: Rasdiskriminering hos svenska etniska minoritets ungdomar: En blandad metoddesign

2 230 000 kronor

Humaniora

Pär Sundström och Alex Sandgren, Institutionen för idé- och samhällsstudier

Projekttitel: Hur förmår vi att tänka på saker?

3 787 210 kronor

Kerstin Hesselgrens gästprofessur

År 2021 kommer Kerstin Hesselgrens gästprofessur att innehas av Sujata Patel, professor i politisk sociologi vid Shimla, Indian Institute of Advanced Study, India. Under sin tid i Sverige kommer hon vara verksam vid Umeå universitet.