"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-11-15

25 miljoner kronor till Umeå-forskning om att leva och verka på flera platser

NYHET I stenhård konkurrens har en forskargrupp i Umeå tilldelats fem miljoner per år under en femårsperiod av forskningsrådet Formas. Den starka forskargruppen ska studera ägarförhållanden, bosättnings- och arbetsmönster bland landsbygdens befolkning. Huvudsökande och forskningsledare är Carina Keskitalo, verksam vid SLU och Umeå universitet.

Hela 92 ansökningar kom in till Formas utlysning av medel för starka forskningsmiljöer, men bara åtta beviljas medel. De utvalda forskargrupperna, som får omkring 25 miljoner kronor vardera, har stor utvecklingspotential och en förmåga att utveckla idéer inom strategiskt viktiga forskningsområden.

Forskargruppen i Umeå består av forskare vid institutionen för skoglig resurshushållning vid SLU och kulturgeografiska institutionen vid Umeå universitet, och målet är att utöka integrationen av utboägare i den lokala utvecklingen.

Utgångspunkten för forskargruppen är att det har blivit allt vanligare att bo, arbeta och verka på olika ställen. Många behåller sitt hus på landet där de har en mindre skogsfastighet, men flyttar till större närliggande orter och samhällen. Dessa utboägare får ofta andra värderingar än de som bor kvar lokalt, men kan också utgöra en betydande resurs i den lokala utvecklingen.

Forskarna ska undersöka hur ägarförhållanden, bosättnings- och arbetsmönster ser ut bland dagens och framtida lokalbefolkning, och hur de ser på fritidsboende och utboägare. Utifrån resultaten ska forskarna utveckla planeringsverktyg och scenarier i samarbete med kommuner i norra och södra Sverige i syfte att stödja en lokal utveckling där utboägare kan integreras i högre utsträckning.

Det beviljade projektet har rubriken Planering för en dynamisk stads-landsbygdsrelation: att leva och verka på flera platser.

Forskargruppen består av:

  • Carina Keskitalo (institutionen för skoglig resurshushållning, SLU och kulturgeografiska institutionen, Umeå universitet)
  • Gun Lidestav (institutionen för skoglig resurshushållning, SLU)
  • Göran Ståhl (institutionen för skoglig resurshushållning, SLU)
  • Tomas Lämås (institutionen för skoglig resurshushållning, SLU)
  • Karin Öhman (institutionen för skoglig resurshushållning, SLU)
  • Urban Lindgren (kulturgeografiska institutionen, Umeå universitet)
  • Kerstin Westin (kulturgeografiska institutionen, Umeå universitet)
  • Einar Holm (kulturgeografiska institutionen, Umeå universitet)
  • Olof Stjernström (kulturgeografiska institutionen, Umeå universitet)
  • Linda Lundmark (kulturgeografiska institutionen, Umeå universitet)

Kontakta gärna:

Carina KeskitaloInstitutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet och kulturgeografiska institutionen, Umeå universitetTelefon: 090-786 50 80
E-post: carina.keskitalo@geography.umu.se

Gun LidestavInstitutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitetTelefon: 090-786 83 91
E-post: gun.lidestav@slu.se

Redaktör: Olof Bergvall