"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-10-02

31 godkända på teoretiska delprovet och 21 godkända på praktiska delprovet

NYHET Umeå universitet arrangerade den 5 september det tolfte teoretiska delprovet av kunskapsprovet för utländska läkare. 151 prövande skrev provet i Göteborg, Lund eller Umeå och 31 godkändes, vilket är i linje med resultatet vid tidigare provtillfällen.

Text: Lena Åminne

- Nytt för denna gång var att antalet försök började räknas. Sedan den 1 juli 2019 har de prövande tre försök på sig att bli godkända på det teoretiska delprovet och tre försök på det praktiska delprovet, säger Magnus Hultin, docent vid Umeå universitet och ansvarig för kunskapsprovet.

Det teoretiska delprovet bestod av en del med 140 frågor från hela den grundläggande läkarutbildningen, en del med 5-7 delfrågor utifrån sex patientfall och en del med 15 frågor som besvaras utifrån en vetenskaplig artikel. Krav för godkänt var minst 60 procent på provet i sin helhet samt inte mindre än 50 procent på delprov 2.

Kö till det praktiska delprovet

Det stigande antalet godkända på det teoretiska delprovet har medfört att det nu för första gången råder en kösituation för att få göra det praktiska delprovet.

Den 25-26 september genomfördes ett praktiskt delprov i Göteborg med 35 prövande, varav 21 blev godkända, och i 21-22 november genomförs ett praktiskt delprov i Umeå med det dubbla antalet platser.

- Det är först nu till provet i Göteborg som vi behövt lotta platser till de som ansökt under ordinarie ansökningstid. Det var ett 50-tal som inte fick plats på provet. Nu hoppas vi att de extra platser som vi fått möjlighet att bemanna på provet i Umeå, gör att antalet platser räcker till.

Totalt har nu 420 prövande genomfört det teoretiska delprovet med godkänt resultat och 277 har också godkänts på det praktiska delprovet.

Kontakt

Magnus Hultin
Universitetslektor, överläkare
E-post
E-post
Telefon
090-786 91 09